Skip to main content
fw_before_content
content

קרן קמ"ע

קיבוץ רמת הכובש

מי אנחנו?

קרן קמ"ע הוקמה על מנת לסייע לקיבוצים לקבל אשראי מהמערכת הבנקאית, וכדי לסייע לקיבוצים שנקלעו למשבר כלכלי. בשנים האחרונות הוסיפה הקרן פעילויות חשובות ובראשן העמדת ערבויות לחברים הבונים בקיבוץ ונדרשים להלוואות משכנתא לפני סיום הליך השיוך. הקרן מעמידה לבנק ערבות על חצי מגובה המשכנתא כבטוחה להבטחת החזר הלוואת השיכון שלוקח החבר.

איך התחלנו?

בראשית הדרך, הרעיון של העמדת הלוואה לחבר קיבוץ כנגד משכון זכויותיו החוזיות מול הקיבוץ נראה לבנקים מוזר עד בלתי אפשרי. בזכות ערבות קמ"ע פרצנו מחסום פסיכולוגי זה וגרמנו לבנקים להתרגל לרעיון, להתיידד איתו ולהכיר בו כמסלול טבעי ומובן מאליו.

הבנקים שיש הסכם עם קמע: מזרחי טפחות, לאומי, פועלים, מרכנתיל.

מה היתרון של ערבות קמ"ע לחבר?

עפ"י רוב, הבנקים מעניקים תנאים טובים יותר להלוואה הנערבת ע"י קמ"ע. אחד הבנקים מעניק באופן קבוע הטבה של 0.2% בריבית של הלוואות בערבות קמ"ע. אחרים מעניקים הטבה משתנה לפי נסיבות ההלוואה והמלווים.

כמו כן, לא לעולם חוסן ואין אדם יודע מה מסתתר לו בהמשך הדרך. הלוואות השיכון מוחזרות לאורך שנים ארוכות בהן עלולים לקרות משברים כגון פיטורים מעבודה שייצרו קושי זמני בהחזר ההלוואה. במקרה כמו זה, קמ"ע עשויה לסייע לצלוח את המשבר באמצעות מגוון כלים שברשותה, למשל האפשרות להיכנס לתקופה מוגבלת בנעלי החבר ולשלם במקומו; על כן יש לראות בערבות קמ"ע גם סוג של ביטוח כנגד נזקי משבר עתידי.

כמה זה עולה לחבר?

הקרן גובה עמלה חד פעמית מהלווים עבור הטיפול והסיכון שהיא נוטלת בשיעור 0.3% מגובה ההלוואה , כך שעל משכנתא בגובה מיליון ₪ ישלם החבר כ-3,000 ש"ח עבור הטיפול.  יודגש כי העמלה אינה למטרות רווח אלא לכיסוי עלויות הטיפול של הקרן.

ספירת מלאי נכון ל 31.12.22

עד כה טיפלה קמ"ע במעל שליש מקיבוצי התנועה הקיבוצית בכל רחבי הארץ והעמידה ערבויות להלוואות שיכון ל 1525 בתי אב בסכום של מעל מיליארד ש"ח.

הקיבוצים ברשימת עשרת הגדולים:

  • ניצנים - 56 בתי אב
  • גבעת חיים מאוחד - 50
  • יד מרדכי - 46
  • משמר הנגב - 44
  • עברון - 44
  • המעפיל - 41
  • רמת הכובש - 41
  • חולדה - 40
  • בית אורן- 37

לטופס בקשה לערבות קמ"ע לבנייה, שיפוץ ורכישה בקיבוץ: לחצו כאן 

לפניות ושאלות נוספות:

אתי פלקסר: etif@tkz.co.il
052-4899261
03-6925275

אילה חדדayala@tkz.co.il
052-7455331
03-6925299

חדשות אחרונות