Skip to main content
fw_before_content
content

מחלקת מתנדבים (Volunteers)

המתנדבים מחו"ל צעירים בני 18-35, בודדים וקבוצות קטנות, מגיעים מכל העולם במטרה לעבוד ולהתגורר בקיבוץ לתקופה של חודשיים ועד שנה.
המתנדבים מהווים שגרירי הסברה ורצון טוב למדינה, בעולם שהולך ונעשה עוין לנו, זאת באמצעות חוויה ישראלית עוצמתית. הם לא מגיעים לטיול קצר באתרי התיירות, אלא לתקופה משמעותית של חיים אינטנסיביים בארץ. רבים מהם דור שני בארץ וחלקם הופך בעתיד לבעלי עמדות כוח והשפעה בארצם.
בואם של מתנדבים צעירים מהעולם חושף את חברי הקיבוץ לאפשרות של  הידברות, הכרות ומפגש אוניברסאלי עם אנשים השונים מהם. הצעירים מתחנכים לקבלת השונה, לסובלנות ולאדיבות והמפגש החברתי מפרה את הקיבוץ חיוניות וטעם של חו"ל.

חדשות אחרונות