Skip to main content
fw_before_content
content

שנת שירות

קומונת זיו נעורים באנדרטת הקיבוצים


התנועה הקיבוצית רואה ביציאה לשנת שירות ערך חברתי וחינוכי חשוב. 

שנת השירות מהווה הזדמנות עבור בוגרי י"ב מהקיבוצים ומהמרחב ההתיישבותי לצאת מביתם ומסביבתם המוגנת והתומכת לטובת מפגש עם אוכלוסיות רבות ומגוונות. במפגש זה ניתנת לכל אחד ואחת מהבוגרים ההזדמנות להפוך מחניכים למחנכים, ממושפעים למשפיעים, תוך עשייה מתמדת בתרומה ושיפור פני החברה הישראלית.

בשנת תשפ"ד, מפעילה התנועה הקיבוצית למעלה מ – 1,000 מתנדבים ומתנדבות שנות שירות בכ – 120 מסגרות שונות בכל רחבי הארץ. תחומי הפעילות העיקריים הם: ליווי וסיוע לאנשים עם צרכים מיוחדים, הדרכה בגופים ירוקים, חיזוק ההתיישבות הקיבוצית בפריפריה ועבודה חינוכית בפנימיות ובכפרי נוער.

לחצו כאן להרשמה למיוני שנת השירות ופרטים נוספים על המסגרות
 

לחצו כאן להסבר מפורט על תהליך ההרשמה והמיונים לשנת השירות של התנועה הקיבוצית

חדשות אחרונות