דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

טופס בקשה לערבות קמ"ע לבנייה, שיפוץ ורכישה בקיבוץ

שלום רב, במסגרת מתן ערבות של קמ"ע להלוואות לבניה, שיפוץ ורכישה בקיבוץ ברצונינו להביא לידיעתכם את עיקרי הדברים ומבקשים שתמלאו את הטופס שלהלן. 1. הערבות מותנית בהסכמת הקיבוץ ובאישור הגורם המממן 2. היקף ערבות קמ"ע - עד 50% מגובה ההלוואה ובתנאי שלא תעלה על מיליון ש"ח 3. קמ"ע גובה 250 ש"ח בגין פתיחת תיק + 0.3% מגובה ההלוואה (חד-פעמי) 4. עם קבלת מכתב הפניה מהקיבוץ ואישור מתן הערבות נמציא לכם אישור עקרוני להסכמתינו לערוב להלוואה. לפרטים נוספים והסברים אפשר לפנות לאתי פלקסר etif@tkz.co.il ,0524899261 או לנועה בק 03-6925299, noab@tkz.co.il
 

מצב משפחתי
סטטוס במקום העבודה
סטטוס בקיבוץ