Skip to main content
fw_before_content
content

תרבות

תרבות

תרבות קיבוצית במיטבה מייצגת את הלב הפועם של הקהילה, החיבור בין הא.נשים לעצמם ולמקום

התרבות הקיבוצית, מיום הקמת הקיבוצים, היוותה ומהווה מרכיב מרכזי בחיבור הקהילתי, ביצירה ובשימור של מסורות, בקביעת נרטיבים לציון אירועים הקשורים ללוח השנה היהודי, העברי והישראלי. גם במהלך השינויים שעברו הקיבוצים במשך השנים, התרבות המשיכה להיות ציר מרכזי המייצר שותפות בחיי הקהילה ואמצעי לגיבוש הזהות של כל קיבוץ וקיבוץ. התרבות הקיבוצית מפגישה א.נשים וקבוצות מגילאים, ותק ותחומי עניין שונים, ועוד מגוון שונויות לכדי עשייה משותפת אחת, מיצירת חג או אירוע ועד תהליכים מתמשכים.

בתנועה הקיבוצית התפתחו מסורות קיבוציות עם קווים דומים המאפיינים קיבוצים רבים בכל רחבי הארץ כמו הגדות פסח, טקסי יום הזיכרון לשואה, חגי משק ואירועים נוספים לאורך לוח השנה.  יחד עם זאת, בכל קיבוץ מתקיימים מאפיינים זהותיים מקומיים אשר באים לידי ביטוי בפעילויות ובמסורות המקומית. 

תחומי הפעילות של המחלקה:

מטה התרבות שם לו למטרה ליזום, להוביל ולסייע ביצירת התנאים לקיום פעילות תרבותית - חברתית בקהילה הקיבוצית

  • קורסים והכשרות לממלאות וממלאי תפקיד בנושא תרבות קיבוצית
  • קורסים והכשרות לצוותים התומכים בתרבות
  • מפגשי עמיתות - ימי פעילות לצוותי התרבות בקיבוצים
  • ליווי קיבוצים בתהליכים שונים עם מנהלות התרבות, צוותי התרבות, צוותי חגים, ממלאות וממלאי תפקידים בקיבוצים והקהילה כולה
  • תוכנית כרם - תוכנית למובילי שינוי בתחומי הזהות היהודית בקיבוצים
  • עבודה משותפת עם מוסדות תרבות בתנועה הקיבוצית כמו מכון שיטים, בינ"ה, מוזיאון לוחמי הגטאות וכדומה

ליצירת קשר:

ריקי רז, מנהלת תרבות אירועים ותוכן  050-5493319 riki@tkz.co.il

יעל רז לחייני, תרבות ופיתוח קהילה 054-7917271 yaelr@tkz.co.il

חדשות אחרונות