דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

אנרגיה

פאנלים סולאריים בקיסוץ רבדים


תחום האנרגיה, והחשמל במרכזו, מתפתח במהירות בשנים אלו עם האצת המעבר לאנרגיות מתחדשות לצורך הפחתת פליטת גזי חממה ושינוי האקלים עם תוצאותיו ההרסניות. הרחבת העיסוק התנועתי באנרגיה וקיימות הוגדרה בוועידת התנועה הקיבוצית ה-6 שהתקיימה בנובמבר 2021 בגליל העליון, שקבעה כי "התנועה הקיבוצית נרתמת לשימור כדור הארץ ולמאבק בהתחממות הגלובלית, ותמשיך להוביל תהליכים של ייצור אנרגיה חליפית, שימוש במים מושבים ומיחזור, ותטמיע גישות מקיימות בקרב חבריה, בענפי התעשיה והחקלאות שלה".

מאז, התנועה שמה לה למטרה להפחית פליטות גזים רעילים, בדומה למטרות המדינה והחלטות בין לאומיות למעבר לאנרגיה מתחדשת. 
מתוך כך, מחלקת אנרגיה פועלת באופן שוטף מול גורמי השלטון בשלל נושאי המדיניות: שימועים, אמות מידה, חוקים ונהלים בתחום החשמל. התנועה פועלת לאיתור והסרת חסמים תוך ייצוג לקובעי המדיניות של הייחודיות במשק החשמל הקיבוצי עם חלוקת החשמל העצמאית בתוך הקיבוצים ויזמות האנרגיה המתחדשת הענפה.

במקביל, המחלקה בקשר מול הקיבוצים להבנת הצרכים והמאפיינים המשתנים, לצד החסמים בהם נתקלים בדרך להרחבת פעילות החשמל וייצורו בפרוייקטים משלל סוגים, ופועלת להנגיש לקיבוצים את השינויים התכופים ברגולציה תוך סיוע בהתמקצעות בתוך כל קיבוץ. כל זאת מתוך הבנה שצבירת ידע ויכולות בקיבוץ הן מפתח לביצוע מהלכים מושכלים להצמחת ענף האנרגיה בקיבוץ.

המחלקה בקשר שוטף עם רגולטורים ברשות החשמל, רשות מקרקעי ישראל, מנהל התכנון, חברת חשמל, משרד האנרגיה ועוד לצד שחקנים נוספים בתחום האנרגיה בקיבוצים, ארגונים איזוריים, יועצים, וחברות אנרגיה מתחדשת מסוגים שונים. המחלקה מרכזת שולחן לענייני החשמל הקיבוציים שמאגד את הגורמים המובילים בתחום האנרגיה בקיבוצים.

מוזמנים להיות בקשר,

בני רגיל, מרכז תחום אנרגיה בתנועה הקיבוצית: 050-6233017 / benny.r@tkz.co

חדשות אחרונות