דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הקיבוץ השיתופי

הקליטה לקיבוץ שיתופי

הקיבוצים השיתופיים מקיימים מערכות קהילתיות משותפות בתחומי חינוך, בריאות ורווחה, תרבות, שיכון, רכב ותחומים רבים נוספים ולצידם מערכת כלכלית המבוססת על בעלות משותפת על אמצעי הייצור.

בקיבוץ השיתופי כל הכנסות החברים (כולל קצבאות, פנסיה ועוד) מגיעות לקופה הקיבוצית.
החבר מקבל שירותים מהקיבוץ ותקציב אישי לשימושו. בכל קיבוץ נוהגים באופן אחר בהתאם לשירותים הניתנים במרוכז על ידי הקיבוץ או באחריות החבר.
החבר אחראי למילוי חובת העבודה והפרנסה כחלק בסיסי בשותפותו בקיבוץ.
הקיבוץ אחראי בין השאר לספק דיור לחברים, וחבר זכאי לאחר כמה שנות חברות (שונה בכל קיבוץ) לדיור קבע.

תהליך הקליטה:

תהליך הקליטה לקיבוץ שיתופי דורש בדרך כלל אבחון והתאמה ראשוניים לאחריהם במידה והמשפחה (הבודד/ת) והקיבוץ רואים התאמה הדדית, מגיעה המשפחה הנקלטת לתקופת קליטה בקיבוץ (בד"כ שנתיים) שמטרתה: הכרות עם המשפחה, אורח החיים הקיבוצי ובחינת ההתאמה ההדדית בין המשפחה והקהילה. בסופה של תקופת הקליטה מתקבלת החלטה לגבי קליטת המשפחה באמצעות הצבעה ציבורית.

למאגר קיבוצים שיתופיים קולטים - לחצו כאן
 

לשאלות ומידע נוסף בנושא קליטה לקיבוץ שיתופי, מוזמנים לפנות אל: 

יניב הגי – המטה השיתופי בתנועה הקיבוצית: yaniv.hegyi@tkz.co.il