דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

מזכ"ל התנועה הקיבוצית

לוגו תנועה

ליאור שמחה - מזכ"ל התנועה הקיבוצית  ליאור שמחה מזכ"ל התנועה הקיבוצית

למזכ"ל התנועה תפקידים רבים, הן בניהול והובלת מהלכים ברמה הלאומית, והן בפיקוח וליווי מהלכים של אגפים ומחלקות התנועה.
מזכיר התנועה עומד בראש מזכירות התנועה הקיבוצית. בין פעילויותיו, ניהול והובלת פעילות המגזר הקיבוצי מול משרדי ממשלה וגורמי מדינה אחרים, מתאם פעילות מול מועצות אזוריות, ארגונים קיבוציים - כלכליים וחברתיים אחרים ומשתף פעולה עם תנועות התיישבות נוספות.

בנוסף, מתווה מזכיר התנועה, בשיתוף עם המשנה למזכ"ל ומנכ"ל התנועה ויחד עם רכזי האגפים את פעילות מטה התנועה, על אגפיו ומחלקותיו הפועלות בשירות הקיבוצים וחבריהם ולתועלת החברה הישראלית כולה.

נדבך מרכזי בפעולת המזכיר היא הגנה על זכויות המגזר הקיבוצי וייצוג צרכיו. מתפקידו להוביל עבודה פרטנית מול קיבוצים, ליווי ומעקב אחר פעילות אגפי ומחלקות התנועה, וקביעת הנושאים שיועלו לדיון בכינוסי מוסדות תנועתיים - מזכירות ומועצת התנועה.

'אני מאמין':

הקיבוץ – יצירה ישראלית מקורית, הוא אחד המותגים הישראלים החזקים בעולם.

הניסיון החברתי הנועז שהתבטא בהקמת הקיבוצים, וקרא תיגר על האופי האנושי, משך את תשומת ליבם של בני האדם מכל קצוות תבל.

אחד ממאפייניו הבולטים של הקיבוץ הוא יכולתו להשתנות ולהתאים עצמו לסביבה המשתנה ובכך להישאר רלוונטי לחבריו ולחברה הישראלית. ואכן לאורך שנות קיומו עבר הקיבוץ שינויים והתאמות כמעט בכל תחומי החיים, תוך שהוא משמר בדבקות את עקרונות הליבה, סולידריות חברתית וערבות הדדית עמוקה, בין חבריו.

אולם, השינויים האלה, בכל תחומי החיים, אינם מתקבלים בסובלנות ע"י המתבוננים מבחוץ הקובעים שוב ושוב ש"זה כבר לא קיבוץ", ומכיוון שכך הגיע השעה לפרקו ולהכריז על חבריו כאזרחים רגילים מן השורה.

התנועה הקיבוצית מונה היום 260 קיבוצים וישובים שיתופיים הפזורים בכל רחבי המדינה ומסמנים את גבולות ארצנו, בהם חיים כ- 160 אלף נפש - מתוכם כ- 60 אלף חברי קיבוצים.

למזכירות התנועה הקיבוצית ולמטה התנועה הפועל מטעמה – תפקיד כפול:

מחד – עלינו לזהות את האיומים וההזדמנויות העומדים בפני הקיבוצים ולרכז טיפול מרכזי כנגד התפתחויות רגולטוריות המסכנות את יכולת הקיבוץ להתקיים.

מאידך – תפקידנו לבחון את אתגרי החברה הישראלית ולזהות אם וכיצד יוכלו הקיבוצים וחבריהם לשמור על תפקידם המסורתי כנושאי הדגל של הציונות המעשית.

זהו תפקידנו, אותו אנחנו מנסים לשמר, כחוליה העכשוית בשרשרת ההנהגה הקיבוצית המתמשכת מאז ימי אום ג'וני ב-1910 ולשנים הבאות שתבואנה.

 

תגובות

האם הקיבוצים מוכנים לקלוט מסתננים ??
צבי גלברד
פורסם היום במיינט פנייה של ראשי קיבוצים לאבי גבאי להתנגד לגירוש מסתננים. האם הקיבוצים מסכימים לקלוט מספר משמעותי - לפחות עשרת אלפים - של מסתננים ?
פליטים
איתן
אני חבר קיבוץ הרדוף. ובדיוק אתמול חשבתי לעצמי על אפשרות שבו יציעו הקיבוצים לקלוט לתוכם את הפליטים. אני בטוח שכל קיבוץ יכול לעשות זאת ולמצוא עבודה, תמיכה וחינוך עבורם. אני חושב שצריך להציע הצעה כללית שמתייחסת גם למה שקורה בדרום תל אביב. אשמח מאוד באופן אישי לקחת חלק פעיל ביוזמה כזאת !!! טלפון שלי 0523915503

הוספת תגובה חדשה