דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

קיבוץ דתי

תנועת הקיבוץ הדתי

רקע כללי:

תנועת הקיבוץ הדתי היא תנועת התיישבות ציונית דתית שיתופית חקלאית קהילתית ומשימתית שנוסדה בשנות ה- 30 של המאה ה- 20.  בתנועה שותפים כיום 24 קיבוצים ומושבים שיתופיים בגושי התיישבות ברחבי הארץ, ובהם כ- 12,000 נפש. התנועה מפעילה מפעלים- מוסדות חינוך שונים (ישיבות, מדרשות, מכינות, כפרי נוער), ומפעלים משימתיים – חברתיים רבים (קליטת עליה, שילוב בעלי צרכים מיוחדים, נוער וילדים בסיכון, שירות לאומי- אזרחי ועוד).  http://www.kdati.org.il

ייעוד:

תנועת הקיבוץ הדתי היא תנועת התיישבות ציונית דתית, שיתופית, חקלאית, קהילתית ומשימתית, השואפת לתיקון אדם ועולם. תנועה המבקשת להוביל, להשפיע ולהיות כוח מכוון ומחבר בתוך עם ישראל, בחברה הישראלית ובציונות הדתית.

תנועת הקיבוץ הדתי מהווה מודל חי לקהילת ברית, קהילה דתית מתחדשת המחברת בין חיי תורה לעבודה, מעשה ומציאות ושואפת להגשימם בכל תחומי החיים. כל זאת תוך מתן דגש לערכים של שותפות, צדק חברתי, ערבות הדדית, שוויון ערך האדם, עבודה חקלאית וזיקה לטבע.

תנועת הקיבוץ הדתי פועלת כדי להקים, לצרף, לאגד ולהעצים קיבוצים, מושבים שיתופים, יישובים וקהילות המקיימים ושואפים להגשים ערכיה כדרך חיים. התנועה פועלת במרחב הציבורי הישראלי בדרכים שונות ובהן בהפעלת בתי מדרש ומוסדות חינוכיים המביאים לידי ביטוי את ערכיה.

ערכי ליבה:

צדק חברתי:

 1. מחויבות של הכלל והפרט, הקבוצה והחבר, לערבות הדדית כוללת וממוסדת, המעוגנת בבסיס הקיום החברתי.
 2. שותפות בערכים ובנכסים של חברי האגודה השיתופית, כבסיס לעשייה תורמת לקהילה ולחברה.
 3. חברה החותרת לצמצום פערים כלכליים ומניעת היווצרות פערים כלכליים עמוקים בין חבריה.

 

ציונות דתית בארץ ישראל:

 1. קיום חיים המבוססים על אמונה בה' אלהי ישראל, ובקיום מצוותיו, על פי התורה שניתנה לישראל.
 2. שילוב ערכים מהתרבות המודרנית בתוך בסיס הקיום התורני, מלכתחילה.
 3. חברה המחויבת לשוויון ערך האדם ולהוגנות כלפי כל אדם.
 4. חברה החותרת לשילוב נשים בכל תחומי החיים, בקיבוץ, במוסדות התנועה והמדינה.
 5. חברה הרואה במוסדות המדינה, וצה"ל בראשם, ערך יסודי, ומחייבת שירות בצה"ל או ב"שירות לאומי".
 6. חברה החיה מיגיע כפיה ורואה בכך ערך מחייב.
 7. חברה המכבדת כל עבודה התורמת לבניינו של עולם.
 8. חברה המקיימת אורח חיים דמוקרטי.
 9. הגשמת הציונות ביישובה ובבניינה החומרי והרוחני של ארץ ישראל.

 

העולם היהודי:

 1. מעורבות ואחריות לחברה היהודית ולמדינת ישראל.
 2. מעורבות ואחריות לעם ישראל

למאגר קיבוצים דתיים קולטים - לחצו כאן

לשאלות ומידע נוסף בנושא קליטה לקיבוץ שיתופי, מוזמנים לפנות אל: 

 

רותם שכטרמנהלת אגף חברה - הקיבוץ הדתי

Chevra@kdati.org.ilנייד: 054-6746325