דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content_top

מרכז הדרכה "שבילים"
"שבילים" - ארגון מערכות החינוך החברתי-קהילתי

content

זהות. חינוך. מקום

תכניות יהדות ישראלית במועצות האזוריות
סמינר יועצי שבילים
רינה לבנון, כזה ראה וחדש

קצת עלינו:

תכנית "כזה ראה וחדש" פועלת במסגרת שבילים, אגף החינוך בתנועה הקיבוצית, זו השנה השלישית. התכנית משלבת לימוד ועשייה קהילתית ומסייעת לקיבוצים המשתתפים בה לעצב חיי תרבות ודרכי חינוך, באמצעות דיאלוג מעמיק עם התרבות היהודית המגוונת, מימי המקרא ועד לימינו אנו, לצד המסורת הקיבוצית העשירה.

מטרתנו היא לבסס מחדש בתוך הקהילות הפורחות והצומחות שלנו זהות ארצית-מקומית משותפת, הנשענת על העבר ההתיישבותי המפואר ומתאימה למציאות העכשווית. התהליכים אותם אנו מובילים לוקחים בחשבון את הקהילות ההטרוגניות והמתחדשות שלנו, את הדומיננטיות ההולכת וגדלה של התא המשפחתי, ואת המסורות השונות, החדשות והישנות.

דרך לימוד, שיח והעמקה אנו מייצרים מחדש מציאות ישנה-חדשה. מוזמנים להצטרף אלינו!

לפניכם הצעות למספר תכניות:

1. קבוצה לפיתוח שנת מצוות יישובית במסגרת מועצתית

2. סדרת מפגשים בנושא יהדות- ישראלית לפורומים המתקיימים במועצות למנהלים, מד"בים ומדריכים

3. "מסע בישראל" להכרת החברה הישראלית והעמקת הזהות המקומית

להרשמה לתוכניות: לחצו כאן

פיתוח שנת מצוות ביישוב במסגרת מועצתית

"דור מחדש ויוצר איננו זורק אל גל האשפה את ירושת הדורות, הוא בוחן ובודק, מרחיק ומקרב, ויש שהוא נאחז במסורת קיימת ומוסיף עליה, ויש שהוא יורד לגלי גרוטאות, חושף נשכחות, ממרק אותן מחלודתן, מחזיר לתחייה מסורת קדומה, שיש בה כדי להזין את נפש הדור המחדש"... ברל כצנלסון

 1. רציונל:

שנת המצוות הנה שנה ייחודית בנוף היישובי בה בנים ובנות מאותה שכבת גיל עוברים תהליך חינוכי וערכי משמעותי שמהותו טקס מעבר מילדות לבגרות בעולם היהודי. בחינוך הקיבוצי של פעם החליף עול העבודה את עול המצוות של העולם הדתי, אך בשנים האחרונות נדרשות הקהילות לעצב מחדש את מהותה של שנת המצוות. בישובים רבים הצטמצמה שנת המצוות החינוכית ל"שנת משימות" המנוהלת ע"י ההורים או כל התארגנות אחרת עם אירוע שיא מקומי או אזורי.

בתכנית זו אנו מציעים למועצה להשקיע אנרגיה בהכשרת כוח אדם שיוכל לייצר או לשפר את שנת-המצוות בנקודת הקצה של המועצה: הישוב.

הרעיון המרכזי העומד בבסיס תכנית זו הוא הקמת קבוצה מועצתית הנפגשת באופן קבוע והמקיימת תהליכי לימוד ולמידת עמיתים במטרה להגיע בסוף התהליך למקום מקצועי יותר ובעל מוטיבציה גבוהה יותר לקיים בישוב שנת מצוות איכותית יותר.

 1. מטרות התכנית:
 • הקמת קבוצה מועצתית של אנשי חינוך המתאגדת סביב לימוד ויישום של שנת המצוות בישוב.
 • להטמיע גישה מועצתית חדשה – מהפקת אירועים מועצתיים לילדי השכבה והוריהם להכשרת אנשי חינוך בישובים בנושא שנת המצוות.
 • לחזק את היישוב בתהליך שנת-המצוות שלו ע"י הכשרה ומתן מענק כספי, תוך יצירת התחייבות ומחויבות לתהליך השנתי של הקבוצה וערכי מערכת החינוך והקהילה.
 • יצירת מערך ערכים משותף ושפה "מועצתית" חדשה בנוגע לשנת מצוות בישובים.
 • פרקטיקום- הכרות עם אופני פעילות שונים ובניה של מודל שנת מצוות מחודש ומותאם ליישוב.
 1. קהל יעד:
 • הקבוצה המועצתית מיועדת לנציגים מכל יישובי המועצה המתחייבים להגיע באופן רציף לכל המפגשים.
 • קהל היעד של הקבוצה הוא אנשי חינוך ו/או בעלי תפקידים הנמצאים בישוב לאורך זמן ובסמכותם להשפיע על האופן שבו תראה בעתיד שנת המצוות ביישובם.
 • כל ישוב המעוניין להצטרף לקבוצה המועצתית מחויב לשלוח אליה 2 נציגים קבועים:                             מנהל חינוך/ אדם חלופי בתפקיד רשמי בשכר ומדריך שנת מצוות. בישובים בהם אחד התפקידים לא קיים – יימצא תחליף יצירתי ראוי (חובה שלפחות מנהל החינוך / מדריך שנת המצוות יהיה).
 1. דרישות התוכנית:

דרישות התכנית נחלקות בין הישובים שהחליטו להצטרף לקבוצה לבין המועצה באופן הבא:

מהישוב:

 • לשלוח 2 נציגים או יותר המתאימים לדרישות התכנית.
 • להגיע לכל המפגשים ולהשתתף בהם באופן אקטיבי.
 • יישום – כל ישוב המצטרף לקבוצה מתחייב ליישם, לשפר ולחדש את שנת המצוות הקיימת בביתו. התחייבות זו תבוא ליידי ביטוי בהגשת תכנית למועצה המדגישה את השינויים שהתחוללו בשנת המצוות בישוב. אל מול הגשת התכנית יועבר המענק.

מהמועצה:

 • על המועצה להעמיד מנהל/ת קבוצה הקרוב/ה בליבו/ה ו/או בהכשרתו/ה לנושא של שנת המצוות. מצורף בהמשך הגדרת התפקיד של מנהל/ת הקבוצה המועצתית.
 • על המועצה לספק את התקציבים הנדרשים ע"י התכנית לפעילות הקבוצה בהתאם לפירוט המובא בסעיף המשאבים בהמשך של מסמך זה.
 • על המועצה לספק תנאים הולמים לקיום הקבוצה: מקום, כיבוד, שתיה חמה ואמצעי מדיה בסיסיים.
 • על המועצה לבנות תכנית עם תאריכים מראש לשנה כולה ולפרסמם בקרב כל הישובים.
 • על המועצה לנהל את תהליך הרישום לקבוצה ומיון המצטרפים לפי הקריטריונים שהוגדרו ע"י התכנית.
 • על המועצה לנהל תקציבית את המענקים המתקבלים מהתכנית ולהעבירם ליישובים שהצטרפו לקבוצה – אם עמדו בכל התנאים הנדרשים.
 • על המועצה לקיים ניהול מעקב ביצוע מקצועי אחר דרישות התכנית מהיישוב (לעיל).
 • המועצה אחראית על בניית הסילבוס והתכנים של הקבוצה לאורך השנה בשיתוף מלא עם נציג הצוות המנהל של "כזה ראה וחדש".
 • המועצה אחראית על אכיפת לוחות הזמנים ותאריכי המפגשים לאורך השנה כולה.
 1. פרטים טכניים :
 • בכל קבוצה יש עד 10 מקומות יישוביים – 2 נציגים מכל ישוב. מקסימום חברים בקבוצה = 20 איש.
 • ניתן לקיים קבוצה דו-מועצתית ולחלוק בהשקעת המשאבים.
 • תדירות – הקבוצה תיפגש אחת לחודש בתחומי המועצה למפגש בן 5.5 שעות.
 • תהליך המיונים של הישובים / הנציגים – באחריות המועצה בליווי נציג מהצוות המנהל של התכנית.
 • בכל מפגש יהיו 3 יחידות לימוד. תכני הלימוד ואופיים ייסגרו בכל מועצה מול מנהל/ת הקבוצה.
 • המפגשים יכללו אוכל ושתיה חמה ויתקיימו באווירה נעימה ומכבדת.
 • חלה חובה להגיע לכל מפגשי הקבוצה – זהו תנאי לקבלת המענק הכספי בתום השנה.
 1. תקציבים ומשאבים:
 • כל ישוב שהצטרף לתכנית ועמד בכל דרישותיה לאורך השנה יקבל בסופה מענק בשווי 3,500 ₪ מ"כזה ראה וחדש". המענק יועבר דרך המועצה.
 • התכנית תספק את ההנחיה המקצועית לכל מפגשי הקבוצה בהתאם לסילבוס שייבנה.
 • נציג מטעם הצוות המנהל של "כזה ראה וחדש" יהיה שותף בניהול הקבוצה ובהנחייתה.
 • על המועצה להשלים לכל ישוב הנמצא בתכנית מענק בשווי 1,000 ₪ המצטרף למענק מטעם התכנית (סה"כ השקעה של המועצה = 10,000 ₪).

 

מנהל/ת קבוצה מטעם המועצה – הגדרת תפקיד:

 • פניות / היקף משרה – על מנהל/ת הקבוצה להיות פנוי/ה לטובת ניהול הקבוצה לפחות יומיים בחודש: יום של המפגש הקבוצתי ויום לטובת הכנות, הודעות ובניית התכנים.
 • פרופיל – על מנהל/ת הקבוצה להיות עובד/ת מועצה שהנושא של שנת מצוות יקר לליבו/ה.
 • ניהול משותף עם "כזה ראה וחדש" – על מנהל/ת הקבוצה לעבוד באופן שוטף עם המנחה מטעם "כזה ראה וחדש":
 • עליהם לקיים ישיבה אחת לחודש לתכנון וסיכום המפגשים ואף לקיים ישיבות נוספות לפי הצורך.
 • הנחיית המפגשים תעשה במשותף.
 • העברת מידע ועדכונים – יעשו באופן שוטף בין 2 מובילי הקבוצה לאורך השנה.
 • ניהול תקציבי – מנהל/ת הקבוצה אחראי/ת לנהל את כלל תקציב הפעילות המגיע מ-3 מקורות שונים: משתתפי הקבוצה; המועצה; "כזה ראה וחדש". עליו/ה לשלוח למנהל "כזה ראה וחדש" דוח תקציבי תקופתי ולעמוד בדרישות התכנית על-מנת שכספי התכנית יעברו למועצה.
 • אחריות על תכנים וסילבוס – מנהל/ת הקבוצה אחראי/ת לבניית סילבוס הקבוצה יחד עם המנחה המקצועי של הקבוצה / נציג "כזה ראה וחדש". מנהל/ת הקבוצה אחראי/ת על ביצוע בפועל של הסילבוס במהלך השנה והתאמתו לצרכי הקבוצה בהתאם להתפתחויות לאורך השנה.
 • ניהול הקבוצה:
 • פרסום ושיווק – אחריות על פרסום הקבוצה וההרשמה לכל יישובי המועצה.
 • רישום, קריטריונים ומיונים – האחריות על מילוי המקומות של הקבוצה חלה על מנהלת הקבוצה מטעם המועצה. בנוסף, עליו/ה לנהל רישום מסודר של כל הפניות, וידוא כי כל הנרשמים עומדים בקריטריונים הנדרשים וקיום מיונים בעת הצורך (במקרה בו יש ריבוי פניות).
 • תאריכים ולו"ז – מנהל/ת הקבוצה אחראי/ת לקבוע את תאריכי המפגשים לשנה כולה, לקבוע את מסגרת שעות המפגשים והימים הקבועים לקיומם, על-פי הכרותו/ה עם אילוצי לוח הפעילות המועצתי.
 • תקשורת רציפה עם חברי הקבוצה – מנהל/ת הקבוצה אחראי/ת להיות בקשר עם חברי הקבוצה, לשלוח זימונים ותזכורות לקראת כל מפגש עם פירוט סדר-היום ולשלוח חומרים מסכמים בסוף כל מפגש.
 • מעקב – מנהל/ת הקבוצה אחראי/ת לנהל מעקב רשום אחר נוכחות חברי הקבוצה במפגשים לאורך השנה. מעקב זה הוא אחד הקריטריונים לקבלת המענק הכספי בסוף השנה.
 • תנאי האירוח (מקום וכיבוד) – מנהל/ת הקבוצה אחראי/ת לייצר תנאים טובים למפגשי הקבוצה: מקום מסודר ונקי, כיבוד עשיר ושתיה חמה, אמצעי מדיה, ריהוט וכו'...

 

"שביל ליהדות ישראלית"

סדרת מפגשים בנושא יהדות- ישראלית לפורומים המועצתיים למנהלים, מד"בים ומדריכים

"העם היהודי קורא באזני האלהים את ספר התורה

במשך כל השנה, כל שבוע פרשה,

כמו שחרזדה שסיפרה סיפורים כדי להציל את חייה,

ועד שמגיעים לשמחת תורה,

הוא שוכח ואפשר להתחיל מחדש"

(יהודה עמיחי/ פתוח סגור פתוח, ע' 150(

1. רציונל:

מנהלי החינוך, היו"ר של ועדת החינוך, המדריכים והמד"בים מופקדים על חינוכם של הילדים ובני הנוער ביישובים לאחר שעות בית הספר, בחופשים ובשעות הפנאי. מערכת החינוך אותה הם מובילים היא "הדבק הקהילתי" סביבו מתכנסות כל המשפחות המתגוררות ביישוב, והיא היוצרת הלכה למעשה את התרבות הקהילתית המקומית. על כן, לאופן בו מתעצבות המסורות בתוך מערכת החינוך היישובית, לערכים העומדים בבסיסה ולצורה בה נחגגים בה החגים יש חשיבות מכרעת.

אנו מציעים למדריכים, למנהלים ולמד"בים סדרת מפגשים בהתאמה אישית, שיתבססו על לימוד, שיח עמיתים ויצירה משותפת של מערכים חינוכיים ערכיים, העוסקים במעגל השנה, עיצוב טקסי השבת במערכת, זהות יהודית- ישראלית מקומית, וכן בערכים בסיסיים כמו מנהיגות, קהילתיות, היחס לאחר, צדק חברתי- ועוד.

2. מטרות התכנית:

 • עידוד המנהלים, המדריכים והמד"בים לרענן את התוכן החינוכי בו הם עוסקים ולהעשיר אותו
 • עיסוק בתכני יהדות- ישראלית באופן חוויתי, מעורר חשיבה ומעודד שיח
 • יצירת קבוצת עמיתים-מחנכים המבררת יחד שאלות של זהות אישית, מקומית וקהילתית
 • סיוע למשתתפים ביצירת תוכן חינוכי ערכי ומשמעותי

3. קהל יעד:

התכנית מיועדת לפורומים המתקיימים במועצות למנהלי חינוך, גיל רך, מד"בים, מדריכי הנעורים ומדריכי א'-ו'. לכל פורום תבנה תכנית חינוכית נפרדת ומותאמת, בשיח עם מנהלי המחלקות הרלוונטיים במועצה.

4. תכנים:

התכנית תבנה כסדרת מפגשים, כאשר מינימום המפגשים היכולים להתקיים במסגרתה הוא 3 ומקסימום המפגשים- 10. מועצה שתבחר לקיים סדרה בת 5 מפגשים ומעלה תזכה את משתתפיה במענק יישום מטעם התכנית.

תוכן המפגשים יותאם במיוחד עבור כל מועצה, בשיח עם מנהלי המחלקות הרלוונטיים, ויתבסס על התכנים הבאים:

 • "בואי בשלום" – על משמעות השבת בקהילות שלנו. סדרת מפגשים, בהם נחקור את משמעות השבת, נלמד על גלגוליה השונים לאורך הדורות ונחשוב יחד כיצד נרצה להתייחס אליה במערכות החינוך היישוביות שלנו.
 • "חג ומועד ונופל..." על מעגל השנה בחברה חקלאית-יהודית- ישראלית. סדרה בת 3-10 מפגשים, בהם נלמד על גלגולי מנהגי החג לאורך התקופות השונות, על הערכים המרכזיים הגלומים בו, ועל האפשרויות החינוכיות שהוא מציב בפנינו.
 • "מעגל השנה: תכנית עבודה". החגים כהזדמנות חינוכית משמעותית. כיצד בונים תכנית עבודה שנתית סביב הערכים הגלומים בחגים ומעגל השנה? המפגשים ישלבו לימוד ועבודה משותפת על בניית תכנית העבודה.
 • "כמו עמוד ענן"- על מנהיגים ומנהיגות- סדרת מפגשים בהם נחקור דמויות של מנהיגים ומנהיגות מהתרבות היהודית- ישראלית ומהעולם בכלל, ונבחן יחד כיצד ניתן לחנך למנהיגות בתוך מערכות החינוך שלנו.
 • "מהי קהילה?" על סוגים שונים של קהילות וקהילתיות בתרבות היהודית. המפגש/ים יתמקדו בנושא הקהילה, העומד בראש סדר היום של כולנו. נלמד על סוגי קהילות שונים שהתקיימו ביהדות לאורך הדורות ונבדוק כיצד נוכל לקחת מהן השראה לבניין הקהילה שלנו היום.
 • "צדק צדק תרדוף" על רגישות לאחר וצדק חברתי במקורות היהודיים. הדאגה לחלש ולרווחתו היא מהנושאים החשובים והמרכזיים ביותר בתרבות היהודית, ועוברת כחוט השני בכל התקופות. במפגשים נקרא מקורות מרכזיים העוסקים בנושא ונשוחח עליהם.
 • "מחלוקת לשם שמים?" על גישור בין אידיאולוגיות שונות ופתרון סכסוכים. החברה הישראלית כיום רועשת וגועשת בויכוחים סוערים על אופייה והערכים המובילים אותה. במפגשים נראה כי מחלוקות היו בעם ישראל תמיד, וכי הטקסטים היהודיים העתיקים יכולים לתת לנו כלים רבים כיצד לפתור אותן.

ניתן להרכיב סדרת מפגשים ממספר תכנים הנמצאים ברשימה זאת, או לעצב מפגשים סביב תכנים נוספים, בהתאמה לצרכי המועצה והפורום הספציפי.

5. דרישות התכנית:

 • משתתפי התכנית יחויבו להגיע לכל המפגשים ולהשתתף בהם באופן אקטיבי
 • יישום- מועצה הבוחרת לקיים תכנית בת 5 מפגשים ויותר, יתחייבו היישובים המשתתפים בתכנית ליישם, לשפר ולחדש תכנית חינוכית סביב חג אחד בלוח השנה/ערך אחד הנידון בתכנית.
 • בכפוף לתכנית היישום יועבר המענק ליישוב.
 • בכל קבוצה עד 20 משתתפים.
 • על המועצה להעמיד מנהל/ת פורום הנוכח בכל המפגש, אחראי/ת על הקבוצה ומטפל בכל הסידורים הלוגיסטיים
 • על המועצה לעמוד במסגרת התכנית- כל מפגש בן 3 שעות (חלק לימוד בן 1.5 שעות וחלק סדנאי/יישומי בן 1.5 שעות), אותם משתתפים מתחייבים לכלל המפגשים (בן 3-10, עפ"י התכנית שתותאם למועצה)
 • על המועצה לספק את התקציבים הנדרשים ע"י התכנית לפעילות הקבוצה בהתאם לפירוט המובא בסעיף המשאבים בהמשך של מסמך זה.
 • על המועצה לספק תנאים הולמים לקיום הקבוצה: מקום, כיבוד, שתיה חמה ואמצעי מדיה בסיסיים.
 • על המועצה לבנות תכנית עם תאריכים מראש לשנה כולה ולפרסמם בקרב כל הישובים.
 • על המועצה לנהל תקציבית את המענקים המתקבלים מהתכנית ולהעבירם ליישובים שהצטרפו לקבוצה – אם עמדו בכל התנאים הנדרשים.
 • על המועצה לקיים ניהול מעקב ביצוע מקצועי אחר דרישות התכנית מהיישוב (לעיל).
 • המועצה אחראית על בניית הסילבוס והתכנים של הקבוצה לאורך השנה בשיתוף מלא עם נציג הצוות המנהל של "כזה ראה וחדש".
 • המועצה אחראית על אכיפת לוחות הזמנים ותאריכי המפגשים לאורך השנה כולה.
 1. תקציבים ומשאבים:
 • כל ישוב שהצטרף לתכנית בת 5 מפגשים ומעלה ועמד בכל דרישותיה לאורך השנה יקבל בסופה מענק בשווי 3,000 ₪ מ"כזה ראה וחדש". המענק יועבר דרך המועצה.
 • התכנית תספק את ההנחיה המקצועית לכל מפגשי הקבוצה בהתאם לסילבוס שייבנה.
 • על המועצה להשלים לכל ישוב הנמצא בתכנית מענק בשווי 1,000 ₪ המצטרף למענק מטעם "כזה ראה וחדש"

"מסע בישראל"

להכרת החברה הישראלית והעמקת הזהות המקומית

"ארץ ישראל אינה המוזיאון של אלוהים. שום מקום אינו המוזיאון של אלוהים. שום זולת או חפץ, חי או דומם, אינו חפץ של פולחן. מותר לגעת ומותר לשנות, כל עוד אתה עצמך מוכן להינגע ולהשתנות".

עמוס עוז, אהבת הארץ - נגד שמירת הטבע. "מקום למחשבה", ג'רמי בינשטיין, הוצ' מכון השל, 2000, 108-9.

1. רציונל:

החברה הישראלית העכשווית מורכבת מזרמים רבים וגישות שונות, המקיימות ביניהן שיח מורכב ומרתק, המורכב ממחלוקות גדולות, השקפות עולם שונות, וגם קווי דמיון לא מעטים. במסע שאנו עורכים בישראל, אנו מבקשים לחשוף את המשתתפים אל המציאות הישראלית העכשווית המורכבת, דרך מפגשים, שיחות וסדנאות לימוד, במטרה להעמיק את ההכרות אל החברה הישראלית, ובמקביל- להפנות גם את המבט פנימה, אל עצמנו, ולחקור את הזהות האישית, היישובית והאזורית שלנו.

מסע בן כמה ימים מזמן הזדמנות לחוויה מורכבת ואינטנסיבית, המגבשת קבוצת שותפים סביב המחויבות לעיסוק בזהות. באמצעותו אנו יכולים "לנפץ את הבועה" שבה אנו חיים, לפגוש את "האחר", על כל גווניו, וכמובן- להתבונן דרך המראה שהוא מציב לנו, ולראות את עצמנו.

2. מטרות התכנית:

 • הכרות עם פסיפס הזהויות הישראלי העכשווי.
 • גיבוש קבוצת שותפים אזורית המחויבת לשיח ערכי מורכב ביחס לזהות יהודית-ישראלית ולחברה הישראלית.
 • הכרות עם המסורת היהודית הקיבוצית והמושבית העשירה, מראשית ההתיישבות ועד ימינו.
 • הכרות עם זרמים שונים ביהדות הישראלית העכשווית.
 • מפגש בלתי אמצעי עם דמויות ומקומות המעלים סוגיות חברתיות מהותיות בהן עוסקת החברה הישראלית בת ימינו.

3. קהל יעד:

התכנית מיועדת לקבוצה של 20 בעלי תפקידים מיישובי המועצה. המסע יכול להתאים למנהלי קהילות, מזכירי יישובים, מנהלי חינוך, מנהלי גיל רך, מדריכים, מד"בים, רכזי תרבות, יו"ר ועדות בקהילה. מכל יישוב יצטרפו למסע 2 משתתפים.

4. מבנה התכנית:

התכנית תורכב מ-4 מפגשים, לאורך תקופת זמן של 3 חודשים:
מפגש ראשון - בן יום מלא (5 שעות)- הכרות, הצבת מטרות, מבוא לחברה הישראלית. יתקיים במועצה
מפגש שני - בן 4 ימים מלאים (שלושה לילות וארבעה ימים)- מסע בישראל
מפגש אחרון - בן יום מלא (5 שעות)- סיכום ומבט להמשך. יתקיים במועצה

5. דרישות התכנית:

דרישות התכנית נחלקות בין הישובים שהחליטו להצטרף לקבוצה לבין המועצה באופן הבא:

מהישוב:

 • לשלוח 2 נציגים או יותר המתאימים לדרישות התכנית.
 • להגיע לכל המפגשים ולהשתתף בהם באופן אקטיבי.

מהמועצה:

 • על המועצה להעמיד מנהל/ת קבוצה, עובד/ת המועצה הקרוב/ה בליבו/ה ו/או בהכשרתו/ה לנושא זהות יהודית ישראלית/הכרת החברה הישראלית.
 • על המועצה לספק את התקציבים הנדרשים ע"י התכנית לפעילות הקבוצה בהתאם לפירוט המובא בסעיף המשאבים בהמשך של מסמך זה.
 • על המועצה לספק תנאים הולמים לקיום הקבוצה: מקום, כיבוד, שתיה חמה ואמצעי מדיה בסיסיים.
 • על המועצה לבנות תכנית עם תאריכים מראש  ולפרסמם בקרב כל הישובים.
 • על המועצה לנהל את תהליך הרישום לקבוצה ומיון המצטרפים לפי הקריטריונים שהוגדרו ע"י התכנית.
 • על המועצה לנהל תקציבית את התשלומים שיעבירו היישובים עבור המסע.
 • על המועצה, באמצעות מנהל/ת הקבוצה, לנהל את הפרסום והשיווק לתכנית- וכן את רישום המשתתפים.
 • המועצה, באמצעות מנהל/ת הקבוצה, אחראית על אכיפת לוחות הזמנים ותאריכי המפגשים וכן על הקשר הישיר מול המשתתפים במהלך התכנית.
 1. תקציבים ומשאבים:
 • עלות התכנית, 60,000 ₪, תתחלק בין המועצה, היישובים המשתתפים ותכנית "כזה ראה וחדש", באופן הבא: "כזה ראה וחדש": 30,000, המועצה האזורית: 15,000, היישובים המשתתפים: 15,000
 • כל יישוב המשתתף בתכנית, ישלם עבור שני משתתפים עלות של 3,000 ₪ (מסובסדת)
 • "כזה ראה וחדש" תספק את ההנחיה המקצועית לקבוצה ותארגן את המפגשים השונים והביקור באתרים לאורך המסע.

 

להרשמה לתוכניות: לחצו כאן

*התוכנית מצורפת כקובץ להדפסה.

האם הפעילות עזרה לי?

הוספת תגובה חדשה