דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content_top

מרכז הדרכה "שבילים"
"שבילים" - ארגון מערכות החינוך החברתי-קהילתי

content

"שבילים" - חינוך חברתי-קהילתי

תמונה לשבילים
צוות "שבילים"

הצורך של הילדים והנוער בקבוצת השתייכות חברתית, הרחבת הקהילות הכפריות בתושבים חדשים, ריחוק הפריפריה מן המרכזים העירוניים ולעתים גם מבית הספר המקומי - כל אלה מצריכים מענה קהילתי נכון ובניית מערכות חינוך לוקאליות: יישוביות ואזוריות.

על כן, הוקם ארגון "שבילים", על ידי התנועה הקיבוצית, באוריינטציה קואופרטיבית המאגדת את כלל מערכות החינוך החברתי קהילתי במרחב ההתיישבות. "שבילים" פועל לקידום: יצירת שיתופי פעולה; איגום משאבים; מתן מענה מיטבי למערכות הקהילתיות; הבטחת מקומו והמשכיותו של החינוך החברתי-  קהילתי ע"י עיגון מחויבותה של הקהילה וחבריה לילדי הישוב ולמען איתור משאבים פוטנציאליים חוץ קהילתיים.

ארגון "שבילים" מקדם עשייה החינוכית המחזקת את הקהילה באמצעות:

  • הקניית מיומנויות חברתיות וכישורי חיים
  • טיפוח תחושת השייכות וחיבור למסורות, לאנשים ולמקום
  • עבודה על פי תכנית חינוכית שנתית המבוססת על ערכי "החינוך הקיבוצי"
  • עידוד למעורבות בחברה, עשייה והתנדבות בחברה הישראלית
  • עידוד השתתפות פעילה בפעילות תנועות הנוער
  • קידום והכשרה של כלל העוסקים בחינוך החברתי- מנהלי החינוך ומדריכים חברתיים

"שבילים" מחויב ליצירת שותפויות, עם כלל העוסקים בחינוך החברתי-קהילתי בהתיישבות (מועצות אזוריות, משרד החינוך, בתי ספר, תנועות הנוער ועוד), תוך קידום הדיאלוג עם מוסדות המדינה באשר לייחודיותו של החינוך החברתי קהילתי.

"שבילים" מהווה את המשכו של הגן הקיבוצי – וביחד הם יוצרים את "רשת החינוך הקיבוצי" המקיימת את הרצף החינוכי מלידה ועד י"ב.

 

כתבו לנו. - shvilim@tkz.co.il  -מרכז הדרכה "שבילים"

 

צוות "שבילים":

דבי  דבי ברא"ס - מנהלת "שבילים"- חינוך קהילתי חברתי, 052-2755323,  deby@tkz.co.il‏

 

 

עפרי בשן  עפרי בשן - מנהלת מערך הייעוץ ופילוח התוכן ofrib@tkz.co.il 052-6235066

 

 

אורי  אורי פלד-נקש - רכז צפון ומפעלים, oripn@tkz.co.il, 053-8268090

 

 

 אילה ויצנר  אילה ויצנר -  מרכזת תוכנית "כזה ראה וחדש", ayalav@bina.org.il 054-3113350          

 

האם הפעילות עזרה לי?

הוספת תגובה חדשה