דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (02/2018) י"ט בשבט תשע"ח, 4.2.2018

 

משתתפים: ניר מאיר, גיל לין, הדס דניאלי ילין, גלעד בכרך, נגה בוטנסקי, מאיה שפיר, דניאלה לבנסארט , אורית גלאור, ורד טל, הילית בן צבי, גבי אסם, אופיר ליבשטיין, דגן לוין, דן לבנון, יענקל'ה שצרנסקי, יוחאי וולפין, נרקיס רגב גביש.

חסרים: אילת גלס , אבו וילן, ח"כ איתן ברושי, אסיף איזק, אילן שדה, גורית שמר, רועי יסוד.

משקיפים: יאיר ריינמן, אלי גולדמן, מיכי דרורי, יאיר פז, נועה יפת.

משקיפים חסרים: ח"כ חיים ילין, ערן סגל.

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 1/2018 מיום 21.1.18.
  2. פעילות דרור ישראל בחו"ל – יוחאי וולפין וסילביו. (מצורפת החלטת המזכירות שהתקבלה ב- 23.7.17)
  3. גרוש מבקשי המקלט. מוזמנים – רקפת זהר – שער העמקים, ענת חפץ - נירים ורון שצברג – צרעה.
  4. מוזיאון הקיבוץ.
  5. עדכונים.

 

החלטות:

  1. פרוטוקול ישיבת המזכירות 01/2018 מיום 21.1.2018- אושר

 

      2. פעילות דרור ישראל בחו"ל

 הסעיף נדחה לישיבת המזכירות הבאה לבקשתו של רועי יסוד

 

      3. גרוש מבקשי המקלט

לישיבת זומנו נציגי הקיבוצים שפנו לכינוס המועצה - אבי עופר - מענית, דורון ליבר - מצר, רקפת זהר סל - עין שמר ושער העמקים, יזהר יערי - גבולות.

הדיון במזכירות מתקיים לבקשתם של נציגי קיבוצים אשר מבקשים את גיבוי התנועה הקיבוצית לפעילותם בנושא המגורשים.

בתום הדיון סוכם:

התנועה הקיבוצית אינה יכולה לשנות החלטות ממשלה, אך בכוחנו לנסות לשבש את לוחות זמנים

לביצוע ההחלטות.

על בסיס הטיוטה שהוצגה תנוסח הצעת החלטה שתשלח לכל חברי המזכירות.

כמו כן ישלחו מכתבים לנשיא המדינה, ראש הממשלה, שר הפנים וראשי הסיעות בכנסת.

מצורף נוסח ההחלטה שאושר ע"י חברי המזכירות והופץ וכן נוסח המכתב שנשלח לגופים הפוליטיים.

 

     4. מוזיאון הקיבוץ

הרעיון להקים מוזיאון למורשת הקיבוץ גובש ביוזמה משותפת של אגף מורשת במשרד ראש הממשלה ונציגי עין שמר, היוזמה נדחתה ע"י חברי עין שמר. ההצעה להקים את המוזיאון באתר אום ג'וני, בו תמכה מזכירות התנועה נדחתה בשתי הצבעות גם ע"י חברי דגניה.

בתום דיון סוכם:

  • יוקם צוות מתוך המזכירות לבחינת הנושא.
  • יצא קול קורא לקיבוצים ולמועצות המבקשים להקים מוזיאון כזה בשטחם.

 

     5. עדכונים

  • משבר החלב

ניר עדכן כי שלושת הגופים, מועצת החלב, התאחדות מגדלי הבקר והתאחדות חקלאי ישראל לא הגיעו להסכמות, לפיכך, נכון לעכשיו לא תבוצע התכנית להסדרת ענף החלב שגובשה בין משרדי החקלאות והאוצר בהשתתפות התאחדות מגדלי הבקר לחלב.

 

 ניר מאיר

 מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה