דילוג לתוכן העיקרי

מנכ"לית התנועה הקיבוצית

לוגו תנועה

מנכ"לית התנועה הקיבוצית- מיכל וינברג מיכל ויינברג

אחריות לניהול שוטף של מערכות תנועתיות ע"פ תוכנית העבודה שהוגדרה ואושרה במזכירות התנועה תוך יצירת אינטגרציה בין כלל האגפים והמערכות התנועתיות.

אחריות כוללת על מערכות בית התנועה הקיבוצית, ניהול כח האדם העובד בתנועה ועל התנהלות ארגונית ותקציבית תקינה של גופי התרבות, תנועות הנוער וכל הגופים הנוספים המקבלים תקצוב מהתנועה. כמו כן, אחריות על בקרה ושימוש בתקציב התנועה בשיתוף פעולה מלא עם גזבר התנועה וועדת התקציב וכיוצא בזה אחריות על נהלי התקשרות עם גורמי חוץ מקצועיים, כגון יועצים חיצוניים, קבלני משנה וכדומה.

בקרה ומעקב על ביצוע החלטות המזכירות והמועצה ואחריות על מימוש המלצות מבקר התנועה.

הוספת תגובה חדשה