דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

חוזר משרד עוה"ד זילברג-פישר: מיצוי זכויות רפואיות לשם קבלת פטור מתשלום מס הכנסה

1/6
עוד זילברג פישר

עובד עצמאי או שכיר שלקה במחלה קשה  או שסובל ממצב רפואי מורכב או ממגבלה רפואית קשה יכול להיות זכאי לפטור מתשלום מס הכנסה.

סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה קובע פטור מתשלום מס בגין הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה בשיעור של 100% או אדם שנקבעה לו נכות בשיעור של 90% מפגיעות באיברים שונים, או מי שנקבעה לו נכות צמיתה מעל 89% לפי חישוב מיוחד ובתנאי שתקופת הנכות עולה על 184 ימים.

במידה ונקבעה לנישום נכות על ידי המוסד לביטוח לאומי (נכות מעבודה, נכות כללית נפגעי פעולות איבה, נפגעי הקרנות גזזת, נפגעי רדיפות הנאצים), או אם נקבעה נכות על ידי משרד הביטחון (נכי צה"ל), אזי שנכות זו יכולה לשמש כבסיס לקבלת פטור ממס. 

עוד זילברג פישר
עורכי הדין זילברג ופישר

במידה ולא, יש להגיש תביעה לקבלת פטור בדרך של פנייה לפקיד השומה הסמוך למקום המגורים באמצעות בקשה לוועדה רפואית לצורך קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה (ט' 169א'). טופס זה יש למלא במלואו ולציין במפורש מהם המחלות והליקויים מהם סובל המבקש או מהם סבל בעבר, בצירוף טופס ויתור על סודיות רפואית (ט' 169 ב) כמו כן נדרש תשלום אגרה.

לאחר משלוח הטפסים הביטוח הלאומי יזמן את המבקש לוועדה רפואית (השונה מהוועדה הרגילה של ביטוח לאומי) והיא זו שתקבע את דרגת הנכות הרפואית. לקראת הוועדה יש להכין את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטים עד 6 שנים לאחור. אדם אשר סובל מיותר ממחלה אחת ייבדק על ידי מספר וועדות רפואיות אשר בכל אחת מהן יהיה נוכח מומחה רפואי מתחום אחר. בסופו של דבר, שקלול כלל הנכויות, ובמידה ויגיעו לכדי 90%, הוא תנאי הסף לקבלת פטור מתשלום ומסיבה זו  מומלץ ביותר לצרף לרשימת המחלות והליקויים כל עניין רפואי גדול כקטן כגון: חוסר בשיניים, צלקות, עודף משקל, רמות כולסטרול גבוה ועוד.

במידה והוועדה הרפואית (המתקיימת בסניף המוסד לביטוח לאומי) תקבע נכות לתקופה של 365 ימים או יותר אזי שניתן יהיה לקבל פטור ממס הכנסה עד לסכום של 608,400 ש"ח. קביעה באשר לנכות לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים, תעניק פטור עד לסכום של 71,180 ₪ (הסכומים מתעדכנים מפעם לפעם).
כאמור, הפטור יכול להינתן לצמיתות או לתקופה קצובה, בהתאם למצבו הבריאותי של הנישום. לגבי העבר – ניתן לקבל החזרי מס באופן רטרואקטיבי עד שש שנים לאחור.

מי שהגיש תביעה לקבלת פטור מתשלום מס הכנסה, ונקבע כי נכותו אינה עוברת את הסף הקבוע בחוק, יהיה רשאי להגיש בקשה לקביעת נכות במסגרת החמרת מצב, בחלוף 6 חודשים מהמועד בו נבדק על ידי הועדה הרפואית בפעם האחרונה. לצורך כך, על המבקש להמציא אישור רפואי המעיד על ההחמרה שחלה במצבו הרפואי.

כמו כן, ניתן להגיש ערעור לוועדה רפואית לעררים על החלטת ועדה רפואית מדרג ראשון. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים, בשאלה משפטית בלבד, יוגש בדרך של עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק.

קיימים גם מצבים בהם הפטור ממס ניתן באופן שהוא כמעט אוטומטי, למשל – בעת קבלת טיפול כימותרפי בשל מחלת הסרטן. במקרים אלו, ניתן לבקש מן הרופא המטפל למלא טופס של האגודה למלחמה בסרטן, המפרט את מלוא הניתוחים והמהלך הטיפולי הנדרש, שמוגש לוועדה הרפואית.

 

הכותבת היא עורכת דין בעלת ניסיון בתחום נזקי הגוף ומימוש זכויות רפואיות של 23 שנים ושותפה במשרד זילברג– פישר עורכי דין אשר הינו בעל ייחודיות בתחום, זאת בזכות תואר רפואי בנוסף לתואר במשפטים בהם מחזיק עו"ד ד"ר דור זילברג, שותפה של הכותבת.
משרד זילברג - פישר הינו בעל ניסיון רב למעלה מ 12 שנים בייצוג חברי קיבוצים הן שיתופיים והן מתחדשים מכל רחבי הארץ.

ניתן לפנות בשאלות באתר המשרד www.dsrf-law.co.il או בטלפון 03-6125191

 

**המאמר הינו מטעם משרד עוה"ד זילברג פישר, ואיננו מטעם התנועה הקיבוצית ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

הוספת תגובה חדשה

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

1 + 15 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.