דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

חוזר ברית פיקוח: החלטת רשות מקרקעי ישראל מספר 1470 - טיפול בהיבטי המיסוי

דצמבר 2017
חוזר מקצועי מספר 96/17
ברית פיקוח
ברית פיקוח

ברצוננו להביא בפניכם את הטיפול הרצוי בהיבטי המיסוי הנובעים מהחלטת רשות מקרקעי ישראל מספר 1470: "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים או תעסוקה".

נזכיר, כי החלטה מספר 1470 קובעת, בין היתר, שרשות מקרקעי ישראל רשאית לשלוח לחוכר "דרישת השבה" להשבת המקרקעין, ששונה ייעודם בתכנית למטרת מגורים או תעסוקה והדרושים לצורך שיווק מיידי. כנגד השבת הקרקע - החוכר (קיבוץ / מושב) יהיה זכאי לקבל פיצוי ותמריצים. כמו כן, לחוכר (קיבוץ / מושב) קיימת זכות לרכוש בפטור ממכרז ובתשלום דמי חכירה מהוונים מלאים, מגרשים בתחום התכנית ("מגרשי האופציה"). במרכז הארץ - 20% ובאזורי עדיפות לאומית - 25%. תשלום הפיצוי והתמריצים כפוף לחתימת "הסכם השבה ופיצוי".

עמדת רשות המסים הינה, כי הפיצוי לא נחשב כהפקעה המקנה הטבות מס וכן לגישתה נדרש תשלום מס רכישה כפול על מלוא שווי מגרשי האופציה שניתנו לקיבוץ / מושב לרכישה בפטור ממכרז ובמחיר מלא (הקיבוץ / מושב רכש את הזכויות מרשות מקרקעי ישראל ומכר אותן ליזם).

יובהר, כי במקרים, המטופלים על ידנו, דיווחנו לרשויות מיסוי מקרקעין בצורה שונה מעמדת רשות המסים.

יודגש, כי חבות המס בהשבת קרקע תיגזר במידה רבה גם מצורת הדיווח למס הכנסה בדוח המס השנתי - שכן, מס השבח מהווה מקדמה על חשבון המס בדוח המס השנתי והשומה הסופית נקבעת בעת הגשת דוח המס לקיבוץ / מושב ועשויה להיות גבוהה או נמוכה יותר מהשומה במיסוי מקרקעין (גם אם היא שומה סופית). נציין, כי בעבר היו מקרים בהם שומות מס שבח שונו על ידי מס הכנסה.

מניסיוננו, התנהלות משולבת נכונה מול מיסוי מקרקעין ומול מס הכנסה הן בקיבוצים מתחדשים (בהם המיסוי הינו ברמת החבר) והן בקיבוצים שיתופיים ובמושבים - עשויה לחסוך כסף רב.

ברית פיקוח-מבט, בליווי יעוץ משפטי, נערכה להתמודדות וטיפול כנגד עמדת רשות המסים - ממנה נובע, שהעסקה הינה עתירת מס. לכן, מומלץ - לפני חתימה על "הסכם ההשבה והפיצוי" -  לקבוע פגישה לצורך טיפול מול רשות המסים.

 

בדבר יעוץ ושאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

רו"ח רביב ישי, בטלפון: 03-6382811     raviv@mbtcpa.co.il 

רו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845   yosys@mbtcpa.co.il 

הוספת תגובה חדשה

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

8 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
fw_after_content