Skip to main content
fw_before_content
content

אזור נגב מערבי ("עוטף עזה"): שער הנגב, אשכול, בני שמעון

צחי רםרכז האזור: צחי רם

050-5540470zachi.ram@tkz.co.il
  

הרכז/ת משמש/ת כציר בין התנועה, הארגון האזורי והקיבוצים ששותפים בו. הרכז מסתייע (ככל שמתאפשר) בשיתוף הפעולה עם המועצות האזוריות אליהם משתייכים קיבוצי האזור והארגון.

אזור הפעילות: נגב מערבי ("עוטף עזה"), בני שמעון, אשכול.

ארגון כלכלי אזורי: "משקי הנגב".

מועצות אזוריות: שער הנגב, אשכול, בני שמעון.

קיבוצים:

מ.א "שער הנגב" - אור הנר, ארז, ברור חיל, גבים, דורות, כפר עזה, מפלסים, נחל עוז, ניר עם, רוחמה. 

מ.א "אשכול"- אורים, בארי, גבולות, חולית, כיסופים, כרם שלום, מגן, ניר יצחק, ניר עוז, נירים, סופה, עין השלושה, צאלים, רעים.

מ.א "בני שמעון"- בית קמה, דביר, חצרים, כרמים, להב, משמר הנגב, שובל, שומריה.

תפקידי הרכז:

 1. פעילות בקיבוצים:
 • הרכז הוא הנציג הבכיר של התנועה בקיבוצים אשר באזורו.
 • הרכז משמש מאגר ממוקד לידע עבור בעלי התפקידים בקיבוצים.
 • לעיתים מכהן הרכז  כדירקטור בוועד ממונה או בוועד הנהלה.
 • הרכז משתתף על פי צורך ועל פי דרישה בצוותי איתור לתפקידים בכירים בקיבוץ.
 • בקיבוצים שנמצאים תחת מפרק פועל הרכז באופן ישיר מול ולעזרת המפרק.
 • הרכז הוא נציג "התנועה המיישבת" בוועדת הקבלה האזורית להרחבות הקהילתיות.
 • הרכז שותף בקידום מהלכים בתחומי העיסוק של הקיבוץ כגון – תכנית אסטרטגית, צמיחה דמוגרפית, השוואת סטטוסים, ביטחון סוציאלי, שינוי אורחות חיים, שדרוג תשתיות ציבוריות, שיוך דירות שיוך נכסים, ופיתוח כלכלי של הקבוץ.
 • הרכז מסייע בפתרון בעיות פרט במקרים של מחלוקת בין הקיבוץ לחבר.
 1. פעילות אזורית:
 • הרכז משמש כגורם מתאם בין הקיבוצים לבין התנועה והארגון האזורי.
 • הרכז משתף פעולה עם המועצות האזוריות באזור ועם הארגון הכלכלי האזורי -"משקי הנגב" וזאת בתאום עם הקבוצים.
 • הרכז שותף לקידום מהלכים עבור הקיבוצים/חברים יחד עם המועצות  והארגון האזורי.
 • הרכז משתתף באספות המשקים בארגונים, בוועדות ובצוותים רלוונטיים בארגון.
 • הרכז שותף יחד עם משקי הנגב בפורום אזורי של מנהלי הקהילה ובפורום אזורי של מנהלי עסקים.
 • הרכז שותף להרחבת הידע של ממלאי התפקידים בקיבוצים ובאזור באמצעות קיום כנסים אזוריים ופעילות אחרת.
 1. פעילות בתנועה:
 • הרכז מוביל את סיורי המטה של התנועה בקיבוצי האזור בהתאם לתכנית שנתית.
 • הרכז מפיץ ידע בנושאים רלוונטיים מהתנועה לקיבוצים.
 • הרכז מרכז ומציף נושאים בהם עוסקים הקיבוצים לטיפול רוחבי בתנועה.
 • הרכז שותף לפורום עמיתים של רכזי התק"צ.

 

חדשות אחרונות