דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

חבצלת החדשה מזמינה גופים ופעילויות של התנועה הקיבוצית או הקשורים אליה להגיש בקשה לתמיכה בשנת 2024

מטרת התמיכה הינה לעודד פעילות בשני נושאים מרכזיים: פעילות התואמת את חזון ומטרות חבצלת החדשה ותורמת לחברה הישראלית ברוח ערכי התנועה הקיבוצית. פעילות הקשורה בהגנה על הדמוקרטיה הליברלית במדינה ברוח ערכי מגילת העצמאות. *תיתכן תמיכה בגופים המבצעים אחת מהפעילויות הנ"ל או את שתיהן במצטבר. מועד אחרון להגשת הבקשות – 30 בספטמבר 2023
לוגו חבצלת החדשה

קריטריונים מנחים לבחינת הבקשות:

 • הפעילות עוסקת בנושאים המרכזיים המפורטים בקול קורא.
 • הפעילות המבוצעת על ידי על ידי גופים הקשורים לתנועה הקיבוצית.
 • הפעילות תורמת באופן משמעותי לחברה הישראלית.
 • הפעילות מנוהלת ע"י גוף מוכר העומד בתקציבו, בעל הכנסה עצמית נוספת וביקורת ציבורית.
 • הפעילות בת קיימא, מסוגלת להשיג תקציבים ולעמוד ברשות עצמה.
 • מעורבות חברי וחברות הקיבוצים בפעילות.
 • הגוף המבקש את התמיכה הוא זה שמפעיל את הפעילות בפועל.

יש לצרף לבקשה:

 • רקע על פעילות הגוף באופן כללי.
 • תיאור מפורט של הפעילות לה מבוקשת התמיכה.
 • תכנית עבודה לשנת 2024.
 • תקציב הפעילות לשנת 2023.

מידע נוסף:

 • מועד אחרון להגשת הבקשות – 30 בספטמבר 2023
 • חבצלת החדשה איננה מחויבת במתן הסבר לבקשות שלא אושרו.
 • קול קורא זה מיועד לתמיכות 2024 בלבד.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם קרן שווייצר בטלפון: 052-4840606 או במייל: kerens@givathaviva.org.il

לחצו כאן להורדת הקול קורא לתמיכות "חבצלת החדשה" לשנת 2024

לחצו כאן למידע על חזון ומטרות חבצלת החדשה 

הוספת תגובה חדשה