דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

אושר תקציב התנועה לשנת 2020

תקציב התנועה הקיבוצית לשנת 2020 אושר ביום שלישי, 26.5, ברוב גדול במועצת התנועה שהתקיימה לראשונה באופן מקוון בזום ורשמה נוכחות גדולה במיוחד של צירים ממרבית הקיבוצים. כמו כן, אושרה בחירתם של 4 נציגי ציבור חדשים למזכירות התנועה: נטע שוורץ (עברון), זהר ליפקין (הגושרים) ,שחר יערי (בית אלפא) וערן ורדון (בית גוברין)
מועצת התנועה המקוונת

במועצה השתתפו כ-300 צירים שייצגו כ-180 קיבוצים מכל הארץ. בתחילת המועצה נערכה הצבעה על אישור סדר היום, וכן הצבעה לאישור קיום ההצבעה באופן דיגיטלי (שינוי תקנון). אישור שינוי התקנון חייב השתתפות של שני שליש לפחות מהקיבוצים (נציגים של 172 קיבוצים). סדר היום ושינוי תקנון ההצבעה אושרו ברוב מוחץ. 

בתום הישיבה הצביעו צירי המועצה בהצבעה חשאית שהתקיימה באמצעות חברת 'איניגו תוכנה' מעין השופט, והחליטו ברוב גדול לאשר את פרוטוקול הישיבה הקודמת, את כל נציגי הציבור החדשים שנבחרו למזכירות התנועה, את הצוות לבחינת הנהלים לבחירת מזכ"ל התנועה ואת הקמת הצוות לבחינת הנהלים למינוי נציגי ציבור למזכירות. לצפייה בתוצאות ההצבעה: לחצו כאן

תחילה, הציג מזכ"ל התנועה, ניר מאיר, עדכונים ממועצה למועצה וסקר בעדכוניו את כנס הנהגות הקיבוצים השביעי שהתקיים בפברואר בים המלח, חילופי מנכ"ל בהתאחדות מגדלי הבקר, הבחירות לכנסת שהתקיימו בחודש מרץ ודחיית מועצת התנועה הקיבוצית בעקבות פרוץ מגפת הקורונה. מאיר, סקר את השפעת הקורונה על התנועה הקיבוצית והקיבוצים ואמר "בזמנים קשים עדיף להיות ביחד. הקיבוצים עמדו בהצלחה בקורונה ויצאו מחוזקים. לא תמיד זה היה פשוט אך הוכח כי זה בהחלט אפשרי". מאיר סיפר על הצעדים שננקטו במטה התנועה והמאמצים להשוואת מעמדם של חברי הקיבוצים העצמאים לאלו בשאר חלקי המדינה הזכאים לפיצוי כספי על הפגיעה בהכנסתם. עוד סיפר על מתנדבי שנת השירות של התנועה שהמשיכו לפעול במסגרות שלהם במהלך התקופה מבלי לחזור הביתה ועל פעילויות האגפים השונים בתנועה. מאיר בירך את אלון שוסטר על מינויו לתפקיד שר החקלאות, ואת רם שפע על תפקידו המיועד כיו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט בכנסת. לאחר מכן דיבר אלון שוסטר שהציג את משנתו וחזונו לתפקיד אליו נבחר.

מנכ"לית התנועה, הדס דניאלי ילין, סיפרה על השאלון שהופץ ב-19 באפריל, והשיבו עליו כ-150 ממלאי תפקידים מרכזיים ביותר מ-100 קיבוצים, כחלק מתהליך חשיבה משותף שנערך בתנועה יחד עם ממלאי תפקידים שנועד לתת תמונת מצב עדכנית ורחבה על האופן שבו השפיעה הקורונה על הקיבוצים בהיבטים רבים ושונים.

שרה אדום (בית זרע) יו"ר ועדת גיוס רחבה הציגה את הליך בחירת נציגי הציבור למזכירות התנועה. נכון להיום מכהנים במזכירות התנועה 25 חברים, מתוכם 11 מתוקף תפקידם בתנועה הקיבוצית. כן מכהנים במזכירות 9 נציגי ציבור ובנוסף 5 חברים מתוקף תפקידיהם הציבוריים.

ועדת גיוס רחבה התבקשה לגייס עד 5 נציגי ציבור בהתאם למקומות שהתפנו במזכירות. בפרק הזמן שנקצב, הגישו מועמדותם 23 חברי וחברות קיבוצים, מהם 5 נשים. כל קורות החיים נשלחו לחברי הוועדה מבעוד מועד על מנת לסייע להם לצמצם את המועמדים לקראת הישיבה ולגבש המלצתם. יש לציין כי ועדת הגיוס הרחבה היא אורגן של המועצה ולא של מזכירות התנועה.

לאחר שדנו בנושא, החליטו חברי הוועדה להמליץ על 4 מועמדים בלבד, על מנת לשמור מקום פנוי שיאפשר מינוי של נציג לתנועות הנוער, כמומלץ בחוברת הכחולה. לאחר מכן, דנה הוועדה במועמדים הרלוונטיים וגיבשה המלצתה בשים לב לייצוג הגאוגרפי ולדרישות החוברת הכחולה לעניין יחס מגדרי בין חברי המזכירות: על מנת לשמר יחס של לפחות 40% נשים היה צורך להמליץ על 3 נשים מבין 4 המקומות הפנויים. רשימת המומלצים נקבעה לפי הצבעת נציגי הציבור בלבד. המועמדות והמועמד שנבחרו ע"י נציגי הציבור בוועדה הינם: נטע שוורץ (עברון), זהר ליפקין (הגושרים) ,שחר יערי )בית אלפא( וערן ורדון (בית גוברין(.

גזבר התנועה, גלעד בכרך, פירט בפני הצירים את עיקרי התקציב לשנת 2020 בדגש על שינויים שבוצעו, לעומת התקציב המקורי, בעקבות "תקופת הקורונה". מול חשש כי גביית מיסי התנועה תהיה איטית יותר ותידרש פריסת תשלומים לקיבוצים שנפגעו קשות מהקורונה, התקבלו החלטות תקציביות על קיצוצי שכר בחודשים מרץ – מאי בסכום של כ- 1.1 מיליון ₪. בנוסף, חסכון בדלק ופטור מארנונה יביאו לצמצום בהוצאות אגפי התנועה בכ- 1.5 מיליון ₪. ישנה עדין אי ודאות גדולה לגבי השפעת הקורונה על הפעילויות המתוכננות, כאשר ישנם אירועים שכבר בוטלו (למשל – כנס י"א של אגף חינוך) ויש אירועים שקיומם נמצא בסימן שאלה (למשל – הרפסודיה).

לגבי הפעילות השוטפת של מחלקות התנועה, הסביר גזבר התנועה כי  תקציב מחלקות התנועה המעודכן יעמוד על כ- 20 מיליון ש"ח ויהיה נמוך בכ- 1 מיליון ש"ח מתקציב 2019 (בגלל "קיצוצי הקורונה"). אין שינוי בגובה המס לחבר (550 ₪), וסה"כ המקור נטו הצפוי ממיסי תנועה הוא כ – 22.5 מיליון ₪. השימושים העיקריים המתוכננים הינם 930 אש"ח לאגף כלכלה, 1,950 אש"ח לאגף חברה, 2,285 אש"ח לאגף חינוך, 1,850 אש"ח לאגף צעירים ומעורבות בחברה, 2,300 אש"ח למחלקת רכזים.

תקציב "הגופים המתוקצבים" יעמוד על 10,250 אש"ח שיועברו לתנועות הנוער, גופי התרבות, החינוך והמורשת. חלק גדול מגופים אלו ספג נזקים גדולים בעקבות הקורונה, וחלקם עוד רחוק מאוד ממציאות של חזרה לשגרה, ולכן נעשו מאמצים גדולים לא לפגוע בגובה ההקצבות. כך אכן יעשה, לאחר שהתברר שהפגיעה במקורות עבור "הגופים המתוקצבים" יחסית קטנה לעומת החששות שהיו בשיא משבר הקורונה.

בעקבות שאלות, הערות ובקשות שעלו במהלך תקופת איתור נציגי הציבור למזכירות ביחס לצורך בשינוי ו/או עדכון הנוהל הקיים בחוברת הכחולה לעניין זה ונהגי ועדת הגיוס באופן יישומם, החליטה מזכירות התנועה להעלות לסדר היום דיון בצורך בהקמת צוות, אשר יבחן את הנהלים הקיימים וככל וימצא לנכון - יציע למועצה לעדכן את הנוהל הקיים בחוברת הכחולה כפי שאושר בעבר על ידי מועצת התנועה, בכל הנוגע לאופן מינוי נציגי ציבור למזכירות התנועה. אם יוחלט על הקמת הצוות, יובא הרכבו לאישור במועצה הבאה.

בישיבת מועצת התנועה הקודמת החליטה המועצה, בהתאם להמלצת ועדת הבחירות, להקים צוות רחב שיבחן את מערך הבחירות באופן עמוק, לרבות שיטת הבחירות, דרך ההצבעה, התנהלות הקמפיינים והוצאת הכספים של המתמודדים. לפיכך הובא לאישור המועצה הרכב הצוות:

שימי בראון – יו"ר הצוות, זאב (ולוולה) שור (עין גב), שיבולת שופט-אדלמן (ראש הנקרה), יעקב בכר (מענית), ארבל יגר ילין (מגל), אילה בריליאנט (שפיים), סול לביא בן שימול (אלמוג), אופיר ליבשטיין (כפר עזה), רננה יעקב (ניר עוז) ויריב מן (נצר סירני).

לסיום, אמר ניר מאיר: "אני נרגש לסכם את הישיבה המקוונת הראשונה של מועצת התנועה. הקורונה לימדה אותנו לקח חשוב - איך באמת עובדים מרחוק. ב-2020 זמן ומרחק הם לא מכשול. את הלקח הזה אנחנו נממש גם במועצה. לא נוותר על ההישג של כינוס 300 צירים במועצה. לא נצביע על זה כעת בזמן חירום אבל נמצא את הדרך לשלב בין דיון באפעל להשתתפות מרחוק במועצה. מבקש להודות לכל מי שהייתה לו את הסבלנות לצלוח את כל הדיון במועצה."

הוספת תגובה חדשה