דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

חידוש חוזה שכירות עונתי – היערכות מוקדמת תמנע קשיים עתידיים

כלכלה
צילום: אנה קונדה ליבדינסקי, קיבוץ מגידו

לכבוד

יו"ר /  מרכז משק /  מנהל עסקי בקיבוץ

לאחרונה היינו עדים למספר מקרים בהם ועדת השכרות מחוזית של רשות מקרקעי ישראל הערימה קשיים על חידוש חוזה שכירות עונתי, עד כדי אי חידוש החוזה על חלק מהקרקע "הזמנית" אותה עיבד הקיבוץ שנים ארוכות והעברתה לגורמים אחרים. מדובר בקרקעות אשר אינן כלולות במשבצת הקבע של הקיבוץ, ואשר מושכרות בחוזים קצרי טווח.

מקרים אלו גררו איתם דיון מקצועי ותקשורתי בשאלת עתידן של הקרקעות הזמניות והזכויות הנגזרות מעיבודן לאורך השנים.

  • המצב הפורמלי:

ככלל, מסירת קרקע חקלאית שאינה בדרך של נחלה מעוגנת בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 38 ובהחלטות שנגזרו ממנה ותיקנו אותה. ההחלטה קובעת, בין היתר, את כללי ההשכרה, את הקריטריונים לבחירת השוכר ואת פרוצדורות ההחלטה.

הקריטריון של המשך שכירות ע"י השוכר הקיים הינו רק החמישי והאחרון ברשימת הקריטריונים (המדורגים על פי סדר חשיבותם).

ההחלטה מייחסת משקל משמעותי להמלצת שר החקלאות.

  • פרוצדורות

בשנים האחרונות חל שינוי פרוצדורלי בטיפול בחידוש חתימה על חוזים עונתיים. בין היתר, הוקמה בכל מחוז יחידה העוסקת בנושא הקרקעות הזמניות, ונקבע כי באחריות המחוז הרלוונטי ברמ"י להוציא קול קורא לקבלת הצעות לשכירת קרקעות זמניות אשר מועד פקיעת הסכם השכירות הנוכחי שלהן קרב לקצו. בניגוד לנוהל שאפשר והיה קיים עד לפני מספר שנים, הועדות עומדות על קיום הפרוצדורה כלשונה ואינן מאשרות הארכת הסכם ללא הגשת מלוא המסמכים כנדרש.

לתנועה הקיבוצית (דרך המרכז החקלאי) נציג היושב הן בוועדות המחוזיות והן בוועדת ההשכרות העליונה.

חשוב להדגיש כי אנו מזהים מגמות של הקשחה וחידוד נהלים, הקפדה על היבטי מנהל תקין ואף מתן משקל גדול יותר לשיקולים כמו צדק חלוקתי, על פרשנויותיו הנכונות יותר והנכונות פחות. אנו בוחנים כיצד לטפל מערכתית בכל אלו, ואף פעלנו במסגרת ועדה שעסקה בנושא זה אולם טרם סיימה עבודתה.

  • המלצותינו:

לאור כל זאת אנו ממליצים לקיבוצים המחזיקים בקרקעות מסוג זה:

  1. לעקוב באופן אקטיבי אחר מועדי פקיעת החוזים "הזמניים". רצוי לקבוע נוהל מעקב מסודר כדי למנוע תקלות ושכחה.
  2. להגיש בקשה מסודרת למחוז הרלוונטי ברמ"י להארכת החוזה הזמני כחצי שנה לפני פקיעת חוזה ההשכרה הקיים.
  3. להקפיד על הגשת בקשה מסודרת על פי הנהלים לרבות קבלת חותמת נתקבל מרמ"י.
  4. לפנות במקביל לנציגי המחוז של משרד החקלאות בבקשה למתן המלצה לוועדת ההשכרות.

 

אנו עומדים לרשותכם לכל שאלה והבהרה.

בברכה,

מחלקת קרקעות אגף כלכלה והמחלקה המשפטית,

התנועה קיבוצית

הוספת תגובה חדשה

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

10 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
fw_after_content