דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

אגף חברה וקהילה

לוגו תנועה

הצמיחה המואצת של הקיבוצים בעשור האחרון  וההצטרפות של אוכלוסייה רחבה לקיבוץ שלא הגיעה מרקע תנועתי – מחייבת שיח חדש בקיבוצים המחדד ומגבש את הזהות המקומית והתנועתית. 

אופיו של הקיבוץ המתחדש שמרבית חבריו מתפרנסים מחוץ לקיבוץ וממשקי היחד המצומצמים, מחייבים הגדרה מחדש של מהות וזהות הקהילה הקיבוצית. התהליך מחייב למידה ושיח הבוחנים את מרכיב הערבות ההדדית, התרבות, הסטטוס המשפטי של האוכלוסייה, האופי הקואופרטיבי של האגודה השיתופית קיבוץ ומשמעויותיו ובניית הנהגה מקומית.

בשל שינויים אלו האגף מוביל ומקיים תהליכי חידוד הזהות הקיבוצית בחיזוק הערבות ההדדית והשיתוף כבסיס ערכי לחוסן כלכלי וחברתי, בלימוד וחיזוק מרכיב הזהות הקואופרטיבי, בחידוד החשיבות של מעמד אחד של חבר קיבוץ וגיבוש כלים תרבותיים לחידוד המרכיב היהודי בתרבות הקיבוצית. האגף עושה זאת הן בתהליכי הכשרה וטיפוח של ממלאי תפקידים וההנהגות בקיבוצים והן בהכשרה ועידוד לקיחת תפקידים מרכזיים במגזר הציבורי תוך חידוד מרכיב הזהות בתהליכים אלו.

האגף מכיר במגוון המאפיין את הקיבוצים ופועל עמם ולמען כל אחד מהם בנפרד כרשת משלבת.
על כל אלו אמון אגף חברה קהילה ותרבות ומחלקותיו.

מחלקות האגף: מטה התרבות, בריאות ורווחה, ביטחון סוציאלי, צמיחה דמוגרפית, פיתוח הון אנושי, נשים ומגדר, קואופרציה.

עדכונים ומסמכים חשובים באגף:
גילוי דעת רשם האגודות השיתופיות בנושא ועדת צרכים מיוחדים בקיבוץ מתחדש

תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש

הוספת תגובה חדשה

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

2 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
fw_after_content