דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

קרן ס.ל.ע

קרן סלע

קרן ס.ל.ע היא קרן לסיוע לערבות הדדית שהוקמה על ידי התנועה הקיבוצית והחלה לפעול בינואר 2015. מטרת הקרן היא סיוע לחברי קיבוצים שקיבוצם אינו יכול לשלם להם פנסיה כקבוע בתקנות הערבות ההדדית.

כידוע לכם, תקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש מורות כי חבר קיבוץ יקבל מקיבוצו גמלת פנסיה בגובה של 40% מהשכר הממוצע במשק (כיום 3,817 ₪ לחודש).

רובם המוחלט של קיבוצי התנועה משלמים לחבריהם סכום כזה או גבוה יותר, ורואים בכך עמידה במחויבות הבסיסית של קיבוץ לחבריו. גם קיבוצים שחוו בעבר הקרוב משברים קשים רואים היום כמקור לגאווה את יכולתם לאפשר פנסיה הוגנת לחבריהם המבוגרים. עם זאת, יש לצערנו קיבוצים אחדים, שמצבם אינו מאפשר לעמוד במחויבות הבסיסית הזאת וחבריהם נאלצים להסתפק בקצבת הביטוח הלאומי שכידוע אינה גבוהה.

אין ספק שכתנועה ערכית איננו יכולים להישאר שווי נפש נוכח הסיכון שמי מחברנו לא יזכה להזדקן בכבוד. לפיכך החליטה התנועה להקים קרן ולגייס כספים לשם כך בעיקר מקיבוצים (וגם מחברים) שיכולים ומוכנים לתרום.

הנהלת הקרן, באישור מזכירות התנועה, פועלת על פי קריטריונים ברורים להגדרת הקיבוצים שחבריהם יהיו זכאים להסתייע בכספי הקרן. קיבוצים אלו צריכים לקבל את אישור רשם האגודות, אישור הארגון הכלכלי ואישור התנועה שאכן אין ביכולתם לשלם את הפנסיה הקבועה בתקנות. האישור לקיבוץ נבדק אחת לשנה. נכון להיום אושר לחברים מארבעה קיבוצים להסתייע בקרן.

החברים הפנסיונרים בקיבוץ המוכר כזכאי לסיוע, מתבקשים לחתום על תצהיר הכנסותיהם. רק החברים שסך כל הכנסותיהם ממקורות שונים (להוציא ביטוח לאומי), אינם מגיעים לגובה הפנסיה המוגדרת בתקנות, מקבלים סיוע מהקרן. לכך נקבעו הגדרות וכללים. כיום מסתייעים בקרן כמה עשרות חברים.

בהנהלת הקרן יושבים נציגי התנועה הקיבוצית, נציגי הארגונים הכלכליים וכן נציגי ציבור שנבחרו על ידי מזכירות התנועה.

המקורות העיקריים הם מקורות תנועתיים (כ– 3 מיליון), קיבוץ שדות ים (4.5 מיליון) ותרומות מקיבוצים וחברים בסך כ– 2 מיליון.

הנהלת הקרן נזקקת לתרומות נוספות, כדי להבטיח את המשך פעולתה לאורך שנים. לצורך כך, פונה הנהלת הקרן לקיבוצים ולארגונים הכלכליים ומבקשת מהם לתרום למטרה חשובה זו. התרומה לקרן מוכרת לצרכי מס.

חדשות אחרונות