דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד נשיא/ת מכללת אורנים

מכללת אורנים המכללה האקדמית לחינוך (ע"ר) הינה מכללה מובילה העוסקת בהכשרת מורים ומחנכים במסגרת לימודי התואר הראשון והכשרת אקדמאיים ובפיתוח מקצועי של אנשי הוראה, חינוך וטיפול בתואר השני. מכללת אורנים ידועה בהקפדה על איכותה האקדמית וכנושאת דגל של תפישות חינוך הומניסטיות ופרוגרסיביות. בנוסף, המכללה מתייחדת בקשרי אקדמיה-שדה ענפים ובמגוון רחב של פעילות חוץ אקדמית
לוגו אורנים

נשיא/ת אורנים יישא באחריות הכוללת לניהול האקדמי והתקציבי של אורנים ויפעל להמשך קידומה ופיתוחה של המכללה – הן בזירה הפנים מוסדית, הן בזירה המקומית והן בזירה הבינלאומית. הנשיא/ה הנבחר/ת ייצג את אורנים בפני הגופים המופקדים על ההשכלה הגבוהה, הכשרת המורים, הציבור, גורמי חוץ ועוד. על נשיא/ת אורנים שייבחר יהיה לגבש מדיניות בתחומי הפעילות העיקריים של מוסד אקדמי (הוראה, מחקר, קשרים בין מוסדיים וכן קשרים עם הציבור וכו').

אמות המידה המרכזיות לבחירת נשיא/ת אורנים הינן:

  • דרגת פרופסור, ככל הניתן פרופ' מן המניין בעל ניסיון ניהולי מתאים. הנשיא יועסק כעובד אורנים במשרה מלאה ואורנים יהיה מקום עבודתו היחיד.
  • נשיא אורנים יבחר ע"י האספה הכללית על פי הצעת הוועד המנהל לתקופת כהונה של עד 4 שנים ובתום כהונה אחת יוכל לשוב ולהיבחר לתקופת כהונה נוספת.
  • היכרות קרובה והבנה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ומחוצה לה ובעיקר היכרות טובה של מערכת החינוך והכשרת המורים בישראל ובעולם. רצוי ניסיון קודם בניהול בכיר בזיקה לזירות אלה.
  • כושר ניהולי מוכח בתפקיד בכיר, המוכיח כישורי יזמות, מנהיגות ויכולת לקדם פיתוח אקדמי ומנהלי.
  • יכולת ליצירת שיתופי פעולה עם קרנות, עמותות, משרדי ממשלה ולגיוס כספים בארץ ובעולם.
  • הזדהות ערכית עם מטרות המכללה, חזונה, אופייה ומעורבותה הקהילתית.

מועד כניסה לתפקיד: לקראת תחילת תשפ"ד
 

הגשת מועמדות תיעשה על-ידי הרואים עצמם מתאימים, תוך צירוף:

  1. קורות חיים מפורטים.
  2. מכתב נלווה המתאר את התאמתם לתפקיד ואת חזונם.
  3. כל מסמך אחר אשר תומך בעמידתם באמות המידה הנ"ל ובהתאמתם לתפקיד.

את קורות החיים יחד עם החומר הנלווה יש לשלוח באמצעות דואר-אלקטרוני ליערה רוזנטל - yaara_r@oranim.ac.il, וזאת עד ליום 15.5.23 בשעה 17:00.
 

* מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בו הפניה במסמך מנוסחת בלשון זכר, הכוונה לגברים ולנשים כאחד.

* ועדת האיתור שומרת על זכותה שלא לפנות לכל מועמד שיגיש מועמדותו, לפנות בעצמה למועמדים פוטנציאליים, לבחור במועמד שלא השיב למודעה זו או שהשיב לה באיחור וכן לבחור במועמד שלא התקיימו בו כל אמות המידה המפורטות לעיל.

הוספת תגובה חדשה