דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

חידוש הסכמי שכירות לקרקע חקלאית לזמן קצר

כמידי שנה במועד זה, פנתה רמ"י לציבור החקלאים המשתמשים בקרקע חקלאית זמנית להגיש בקשה לחידוש ההסכמים. קיבוץ אשר מועד סיום הסכמי השכירות שלו בקרקע זמנית הינו 31.8.24 או 31.12.4 מתבקש להגיש בקשה לחידוש ההסכמים וזאת לא יאוחר מיום 15.5.24
לוגו אגף כלכלה

את הבקשה יש להגיש לצוות עסקות חקלאיות במרחב הרלוונטי של הקרקע המבוקשת. ניתן להוריד טופס בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר באתר האינטרנט של רמ"י, בקישור הבא: לחצו כאןעל הקיבוץ המבקש, להקפיד למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס, ואת הבקשה יש להגיש למרחב הרלוונטי ולהקפיד לקבל אישור כי הבקשה נתקבלה.

קיבוץ המבקש לשכור לראשונה חטיבת קרקע חקלאית זמנית, עליו לאתר את חטיבת הקרקע המבוקשת וכן להגיש את בקשתו בטופס הנ"ל ולמלא בו את כל הפרטים הנדרשים. יש להקפיד על הגשה מדויקת, מלאה ובמועד.

ככל שקיים חשש לאי חידוש החוזה, מומלץ לשלוח לאגף כלכלה (economy@tkz.co.il) את הבקשה לחידוש בתוספת אישור "נתקבל". למען הסדר הטוב נזכיר כי אנו גם מציעים לקיבוצים לבחון ולפעול לחתימה על חוזים לעיבוד יעיל ארוך טווח, במקרים המתאימים, במקום על שכירות לזמן קצר.

מחלקת קרקעות, אגף כלכלה והמחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית עומדים, כרגיל, לרשותכם בכל סיוע, שאלה או התייעצות.

הוספת תגובה חדשה