דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הודעה לקיבוצים וחברים המבוטחים בפוליסת הבריאות הקולקטיבית של התנועה הקיבוצית "מגן בריאות מורחב לקיבוץ"

עקב התייקרויות שירותי הבריאות בארץ ובעולם וניצול מיטבי של המבוטחים את סעיפי הכיסוי בפוליסה מיטיבה זו החליטה חברת הביטוח על התאמת גובה דמי הביטוח של הפוליסה לשנת 2023. לאחר מו"מ עיקש סוכם כי מבוגר המבוטח בכל רבדי הפוליסה יידרש לתוספת חודשית של 35.5 ש"ח. על מנת למנוע אי הבנות ואי-דיוקים אנו מבקשים לעדכן את הקיבוצים והחברים המבוטחים בכל הפרטים
לוגו התנועה הקיבוצית

בשבוע שעבר נשלח מכתב עדכון מהתנועה הקיבוצית אל 221 הקיבוצים והמושבים, ועשרות אלפי החברים המבוטחים בפוליסה הקולקטיבית "מגן בריאות מורחב לקיבוץ". במכתב הודיעו מנהלי הפוליסה, על החלטת חברת הביטוח להתאים את גובה דמי הביטוח (הפרמיה) לשנת 2023. במקביל להודעה קיימו מנהלי הפוליסה מטעם התנועה הקיבוצית מפגשי הסברה (בזום) בהם השתתפו מעל 200 נציגי קיבוצים, ממלאי תפקידים מתחומי ניהול הביטוח והבריאות, מנהלי קהילה ויו"רי קיבוץ.  

הצורך בהתאמה נדרש בשל התייקרויות שירותי הבריאות בארץ ובעולם, כולל תרופות, בדיקות, ניתוחים וטיפולים, מחד, ומאידך ניצול מיטבי של המבוטחים את סעיפי הכיסוי בפוליסה מיטיבה זו. שתי עובדות אלה יחד יצרו מצב כי כבר בשנה הראשונה של תקופת הפוליסה הנוכחית, שהחלה מיום 1/8/2021, צברה הפוליסה הפסדים משמעותיים הנובעים מפער שנוצר בין גובה הפרמיה ששילמו המבוטחים לבין גובה התביעות שכוסו בפועל.

בחודשים האחרונים ניהלו אנשי מקצוע בתנועה הקיבוצית משא ומתן עיקש, להתאמה מינימלית של גובה דמי הביטוח, בכדי שהתוספת  שיצטרכו החברים לשלם תהיה נמוכה ככל האפשר. בסיום המשא ומתן סוכם כי מבוגר המבוטח בכל רבדי הפוליסה יידרש לתוספת חודשית של שלושים וחמישה וחצי שקלים (35.5 ש"ח).

במכתב אל הקיבוצים והמושבים המבוטחים, הדגישה מנהלת הפוליסה, עו"ד רעות גולדסטין מהמחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית, כי על מנת שהקיבוצים יוכלו לשמור על רצף ביטוחי בפוליסה עבור חבריהם המבוטחים עליהם להעביר אישור בכתב על הסכמת חבריהם לשלם את דמי הביטוח המעודכנים כבר בהקדם. קיבוצים אשר לא יעבירו את האישור הנדרש בזמן (אחרי אישור שיתקבל באסיפה) תבוטל עבורם האפשרות להמשיך ולבטח את חבריהם בפוליסה זו.

קיבוצים החברים בפוליסה נדרשים להיערך בהתאם, לבחון את צרכיהם בתחום זה ולקבל החלטות בזמן כנדרש בכדי לשמור על המשך הרצף הביטוחי. הפוליסה, שהיא הטובה ביותר עבור חברי הקיבוצים ובני משפחותיהם, נותנת מענים לכ-76,000 מבוטחים, כאשר מתוכם כ- 22% ילדים עד גיל עשרים, כ- 53% מבוגרים עד גיל 65 וכ- 24% מבוטחים מעל גיל 66.

תנאי הפוליסה מבטיחים כי "כולם מבוטחים" - כל חבר וחברה וילדיהם זכאים להצטרף, אין מגבלת גיל להצטרפות ואין גיל יציאה. בנוסף קיים "חלון הצטרפות" בתנאים מיוחדים ללא חיתום רפואי וללא תקופת אכשרה לזכאים. הפרמיה עצמה הינה אחידה לכל הגילים ולכל הקיבוצים, בשונה מהנהוג בשוק לפיו גובה הפרמיה מתייקר ככל שהמבוטח עולה בגיל, ובמיוחד בגילי הזיקנה. יתרון נוסף הוא ליווי המבוטחים על ידי נציגי בעלת הפוליסה - התנועה הקיבוצית וסוכנות הביטוח 'משקי טנא', המתפעלת את הפוליסה מול חברת הראל.

את ההודעה על הסכמת הקיבוץ יחד עם פרוטוקול אישור האסיפה יש לשלוח אל מנהלת הפוליסה עו"ד רעות גולדסטין לדוא"ל reut@tkz.co.il, עד לתאריך 15/2/2023.
 

שתמיד נהיה בריאים!

הוספת תגובה חדשה