דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

כללים לפרסום כתבות ותגובות באתר (טוקבק)

באתר התנועה הקיבוצית מתפרסמים תכנים שנמסרו ע"י משתמשים שונים להנהלת האתר. התכנים מתפרסמים על פי החלטת הנהלת האתר המשבצת אותם לפי ראות עיניה לפי נושאי המאמרים והכתבות. תגובות לכתבות (טוקבק) יופיעו באזור המיועד לתכני המשתמשים.
 
הנהלת האתר אינה מתחייבת לפרסם תכנים ותגובות שנמסרו ו/או הועברו לה והפרסום היא על פי החלטת הנהלת האתר בלבד. הנהלת האתר רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שתמצא אם אינם עומדים באמות המידה שקבעה הנהלת האתר. המפרסם יודע ומתיר להנהלת האתר לערוך בעת הצורך את התוכן שנמסר לה לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.
 
הנהלת האתר מצדדת ומעודדת את חופש הדיבור ואת קיומם של דיונים באתר, תוך השתתפות פעילה של המשתמשים. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח ענייני וכדי למנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפני המשתמשים להתבטא באתר, רשאית הנהלת האתר לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם כדי לנסות למנוע פרסום לשון הרע, דברי-נאצה, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.
 
הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסר תכנים אלה לפרסום.

חל איסור מוחלט לפרסם את התכנים הבאים:

  • כל תוכן שיש עידוד לגזענות ולאפליה פסולה על בסיס גזע, ו/או מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית והשקפה פוליטית.
  • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב; כל תוכן בעל אופי טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח; כל תוכן הידוע למפרסם כי הוא שקרי, מטעה או מסולף;  כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
  • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר; תוכן בעל אופי מיני בוטה; תכנים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), ותוכנות-עוינות (סוס-טרויאני), תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;

הנהלת האתר רשאית למנוע "הצפת" האתר ע"י כותב יחיד השולח מספר רב של תגובות בפרקי זמן קצרים.

באתר קיימת אפשרות לתשלום לימי עיון וכנסים. ביטול העסקאות הנ"ל כפופים לחוק הגנת הצרכן.