דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

מכתב לחברי הקיבוצים והנהלותיהם בעקבות מקרה הירי ברשפים

אלימות
למקום המצולם אין קשר לכתוב

במוצ”ש האחרון השתתפו רבים מאתנו בעצרת שגינתה את האלימות בישראל בכלל ואת רצח רבין כנושא משרה שנרצח במילוי תפקידו בשל אי הסכמה לדרכו.

פחות מיממה אחרי העצרת נורה ממלא תפקיד בקיבוץ בשל אי הסכמה עם דרכו. אי אפשר שלא לעשות את ההקבלה.

כמעט כל ממלא תפקיד בקיבוץ נחשף לפחות פעם אחת בעת מילוי תפקידו להתנהגות אלימה של חבר כלפיו. המנעד הוא רחב – מאלימות מילולית, אלימות ברשתות החברתיות, אלימות פיזית ועד לירי מנשק חם.

לצערנו כבר לא ניתן לומר שהאלימות נעצרת בגדר הקיבוץ.

אין אנו באים להתייחס ישירות למקרה האחרון בקיבוץ רשפים. אירוע זה נמצא בחקירת המשטרה ורק לאחר הצגת מסקנותיה ניתן יהיה להתייחס לפרטים. אנו מבקשים להתייחס למכלול היחסים שבין אדם לחברו, בין חבר לממלא תפקיד ובינם לבין הקהילה הקיבוצית.

בראשית דברינו חשוב לנו להדגיש – אלימות על כל סוגיה, אינה מקובלת בחברתנו, אינה דרך להשגת מטרות כלשהן ואין לה מקום בחברה הקיבוצית. אנו מוקיעים כל שימוש באלימות, בין חברים לחברים בכלל, ובין חברים לממלאי תפקידים המופקדים על שמירת כללי ההתנהגות וההסכמות החברתיות, בפרט.

בסביבה אלימה לא ניתן לקיים חברה בריאה, לא ניתן לקיים שיח חברי ושיח ציבורי. האלימות סותרת את תפיסת האחריות והערבות ההדדית העומדת בבסיסו של הרעיון הקיבוצי, פוגעת בתחושת המוגנות של החברים, מונעת התייחסות עניינית ולכן מסכנת את עצם קיומו של הקיבוץ.

אשר על כן על הקהילה הקיבוצית להעביר מסר ברור – אין מקום לאלימות בחצר הקיבוץ!!!

מה אם כן הכלים בידי הקהילה וממלאי התפקידים בקיבוץ בכדי לצמצם את ממדי התופעה:

  1. עידוד תרבות השיח והדיון וגינוי תקיף של כל התבטאות מילולית חריגה בכל דיון. הגינוי יכול להיות בפיזור הדיון, בהוצאת חבר מאולם הדיונים, בפרסום במערכת המידע על האירוע ועל הצעדים שננקטו וכמובן גינוי של האירוע.
  2. נוהל יישוב מחלוקות שקוף, ידוע ומקובל. על הנוהל לכלול גם הליך של יישוב מחלוקות במוסד חיצוני באם מוצו התהליכים הפנימיים. למוסד לבוררות וגישור של התנועה הקיבוצית יש אנשי מקצוע שיכולים לתת מענה מהיר והוגן לכל סוג מחלוקת בין החבר לקיבוצו וצריך וכדאי להנגיש את הכלי הזה. יש לזכור שאלימות במקרים רבים היא פרי של תסכול ותחושה של חוסר מוצא.
  3. בניית אמנת שיח במוסדות הקיבוץ- כחלק מתהליך זה, קביעת מדרג תגובות לאדם החורג מהכללים הרגילים.
  4. בשיחה עם חבר קיבוץ על בעיה פרטית, רצוי להיפגש ביחד עם חבר נוסף מהמזכירות, מהנהלת הקהילה או ממלא תפקיד נוסף.
  5. ברוב ההתנהגויות האלימות ניתן לראות תהליך של הסלמה באמצעים האלימים. אי לכך יש להתייחס בחומרה רבה לכל אירוע קטן ככל שיקרה.
  6. כדאי ורצוי להתייעץ ולשתף אנשי מקצוע. את השיחה על הבעיה כדאי לערוך ביחד עם החבר ואיש מקצוע שיכול לעזור בשיקוף ותיווך הבעיה.
  7. בתהליכים בהם רואים הסלמה וקושי של חבר, ניתן לערב בן משפחה או חבר שיתווך, ירגיע ויהווה מקור לסיוע נפשי לחבר שנמצא במצוקה. 
  8. ניתן להפנות את החבר לאחראית על פניות הפרט- אורית גלאור מאגף החברה. הפנייה תיבדק ותטופל בשיתוף עם הגורמים המתאימים ובהסכמת החבר.
  9. במקרה הצורך יש להיעזר במשטרה ובגורמי אכיפת החוק.
  10. אדם שהראה בעברו התנהגות אלימה יש לשקול לשלול ממנו את האפשרות להחזקת נשק.

המערכת הקיבוצית חייבת לדאוג לכך שכל ממלא תפקיד ירגיש מוגן ויוכל לפעול על פי שיקול דעת נקי והוגן שאינו מושפע מאיומים וממסרים אלימים. על הקיבוץ להתייחס בחומרה רבה לכל גילוי אלימות זעיר ככל שיהיה.

חשוב לקבל תמיכה ציבורית ואישור מראש למהלכים מורכבים בהם נדרש ממלא התפקיד לעמוד מול חבר או קבוצת חברים, לצורך קיום החלטות הקיבוץ והצבת גבולות ברורים.

כאשר מתקשה הקהילה להגיע להסכמות בתוכה או במגעים בין פרט זה או אחר למוסדות הקיבוץ, ניתן לפנות למוסד לבוררות ולגישור של התנועה הקיבוצית, בראשותה של תקוה טננבוים.

ולסיום, ברצוננו לחזק את חברי רשפים בשעתם הקשה ולאחל החלמה מהירה למנהל הקהילה ברשפים, איתן בלניקוב.

בברכה,

הנהלת התנועה הקיבוצית

תגובות

ומה והחבר באמת נתקל בהפניית גב אליו?
הדסי מרדכי
אי אפשר לצפות מחבר שתמיד כל חייו נוהלו על ידי הקיבוץ שלא יתפרץ פתאום כשהוא חש שהוא ננטש על ידי אותם אנשים שניהלו את חייו ושהיו אמורים להיות שם לצידו ולהדריך אותו כשהוא נקלה לצרה.
אל תהיו צבועים.הקיבוץ השתנה בגלל נסיבות מסויימות
שמין הסתם גם גרמו לחברי קיבוץ מבוגרים תחושה שהם נזרקו מהעגלה.
תגובה למכתב בעיקבות מקרה הירי ברשפים
אפרת מרבך
התרגשתי לקרוא את המכתב לחברות וחברי הקיבוצים בעיקבות מקרה הירי ברשפים. המקרה חמור וכואב והתגובה אליו במכתב שכזה, היא תגובה ראויה ושקולה, המביאה גם כלים יישומיים. יבורכו יוזמי המכתב...
ונקודת מבט נוספת להשלמת התמונה: אין מקום לאלימות בחצר הקיבוץ!!! אמת ויציב. לא אלימות של חבר אל חבר, לא אלימות של חבר כלפי ממלא תפקיד ולא אלימות- על כל סוגיה של ממלא תפקיד כלפי חבר....
לצערי גם כאלה יש, ומשום מה קיימת הסתרה, הדחקה, הכחשה, התחסדות ומשוא פנים בהכרה ובהתמודדות עם הכאב הצורב של התנהגות לא נאותה של בעלי תפקידים בחברה הקיבוצית כלפי "חברים מין המניין"...
תרבות השיח נועדה לאפשר הבעת מגוון דעות ועיסוק בהסכמות ובאי הסכמות- גם אם הלך הרוח וכיוון העניינים לוקח לא לכיוון אליו התכוון בעל תפקיד זה או אחר... על כלל החברה לכבד שיח זה וכל המשתמע מימנו ובראש ובראשונה על בעל התפקיד ליזום, לקיים שיח זה ולכבד את כל העולה מימנו.
נבחרי ציבור, וממלאי תפקידים בחברה, ראוי להם שיהוו סמל ודוגמא להתנהגות לא כוחנית, לפתרון קונפליקטים בדרכי סייג ושיח, להובלת תהליכים באופן שקוף וגלוי ובשמירה על התיחסות שוויונית ואנושית לכל חבר וחברה באשר הם....
יש לי תחושה שאת מיגור האלימות ומיסוד תרבות השיח נכון יותר להתחיל "מלמעלה" - מבעלי הפקידים ולהנחילם לכל החברה...
כתמיד- המנהיג הוא המוביל, הוא שקורא: אחרי!, הוא זה שמתווה את הדרך... וכך הוא ממלא את תפקידו!!!
שיהיו לכלנו ימים שקטים, מלאי חברות, בריאות , שפע ובטחון.
אלימות- בעיה בהגדרה
אלכס
האם ניתוק מים וחשמל לאדם המתגורר בגפו אינה נחשבת אלימות?
האם תביעת החבר ע"ח הקהילה במקום שיח תרבותי אינה נחשבת אלימות?
האם הדרת חבר בגלל דיעותיו השונות אינה נחשבת לאלימות?
האם תביעת חברים ע"ח הקהילה ולעיתים ללא ידיעתה בגין עילות הזויות כשהמטרה היא הפעלת לחץ על החבר אינה נחשבת אלימות?
האם הזנחת חבר והתעלמות ממצוקותיו בזמן שצועקים "קהילתיות", "עזרה הדדית"... אינה סוג של אלימות?
האם כשההנהלה או במקרה האחרון כשיש ביכולתו של מנהל הקהילה לשנות ולהיטיב והוא בוחר להרע, זו אינ אלימות?
בואו לא נתמם ונתייפייף. אם בוחרים לעשות חשבון נפש אז בבקשה- עד הסוף. בלי ליפות ולהתעלם מנתונים מאוד משמעותיים.
במקרה הזה ככל הנראה כמו בקיבוצים נוספים התעללו באריה ואז בוכים וצועקים שהוא נשך....
בכדי לתקן אנחנו נדרשים לעשות חשבון נפש. אמיתי! לא צבוע!
אלימות מנגנון הקיבוץ מול חבר בודד
איציק
אין ולא תהיה מעולם הצדקה לירי
לא על בעל תפקיד ולא על אף בן אנוש
ועם זאת מסתבר שהיציאה המהירה לגנות ירי
לא טומנת בתוכה גם הזהרה מקבילה
שבה ארגון שלם מול חבר בודד בצורה לא פרופורציונאלית.
אלימות
בנצי ההגלר
לצערנו , כבר היו דברים מעולם
ומה על האלימות של המימסד?
רוי
אפתח אמר שאני לחלוטין לא מגן על אלימות באשר היא. אלא שההתיחסות במכתב היא חד צדדית.
בשום מקום לא מדובר על האלימות שהפעיל המימסד כנגד חבר קיבוץ! ניתוק חשמל לחבר ועוד בסוף השבוע היא מעשה אלים ולא מחויב במציאות. ישנן דרכים אחרות לגבות חוב.

הוספת תגובה חדשה

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.