דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

תמיכה בגופים ופעילויות של התנועה הקיבוצית או הקשורים אליה

לחצו כאן להורדת הקול קורא לתמיכות "חבצלת החדשה" לשנת 2024
 

קריטריונים למתן תמיכות (אושר בדצמבר 2022)

רקע כללי

 1. הקצאת המשאבים תתאפשר לגופים והפעילויות הבאות:

א. גופים נתמכים קודם הקמת חבצלת החדשה.
ב. גופים ופעילויות שטרם נתמכו.
ג. פעילויות מיוחדות/חד פעמיות.

 1. ההקצאה תיבחן בהתאמה לחזון ולמטרות חבצלת החדשה והתנועה הקיבוצית וע"פ הקריטריונים כמפורט להלן .

פירוט

 1. אופן הקצאת המשאבים:

א. גופים נתמכים קודם הקמת חבצלת החדשה:

התנאים להמשך הקצבה או הגדלתה יהיו התאמה לחזון ולמטרות חבצלת החדשה והתנועה הקיבוצית ועמידה בקריטריונים המפורטים בסעיף-2 להלן והגשת תכנית עבודה ותקציב שנתיים ודוח ביצוע שנתי מסכם.

ב. גופים ופעילויות קיימות שטרם נתמכו:

 1. התמיכה בגופים אלה תעשה ב-2 אופנים:

א. תמיכה של עד 3 שנים לביסוס התנהלות כלכלית עצמאית.
ב. תקציב חד פעמי.

 1. ההקצאה תיבחן בהתאמה לחזון ולמטרות חבצלת החדשה והתנועה הקיבוצית וע"פ הקריטריונים המפורטים בסעיף 2 והגשת תכנית עבודה ותקציב שנתיים ודוח ביצוע שנתי מסכם.

ג. פעילויות מיוחדות/חד פעמיות:

תתאפשר תמיכה בפעילויות מיוחדות בעלות גוון פרויקטאלי או כאלה הנוצרות מכורח מציאות מסוימת, בתמיכה חד פעמית או במס' תמיכות ובלבד שהפעילות תואמת את חזון ויעדי חבצלת החדשה והתנועה הקיבוצית.
 

 1. קריטריונים מנחים לקביעת זכאות לתמיכה או הגדלתה:
 1. הפעילות תואמת את חזון ומטרות חבצלת החדשה ותורמת לחברה הישראלית ברוח ערכי התנועה הקיבוצית.
 2. עדיפות לפעילות המבוצעת על ידי קיבוצים או התנועה הקיבוצית או על ידי גופים הקשורים לתנועה הקיבוצית
 3. הפעילות תורמת באופן משמעותי לחברה הישראלית .
 4. הפעילות מנוהלת ע"י גוף מוכר העומד בתקציבו, בעל הכנסה עצמית נוספת וביקורת ציבורית.
 5. הפעילות בת קיימא, מסוגלת להשיג תקציבים ולעמוד ברשות עצמה לאחר 3-5 שנים
 6. משקלה של התמיכה ביחס לתקציב הפעילות וחשיבותה  ובעצם קיומה.
 7. גודל הפעילות, היקפה והשפעתה הפוטנציאלית ובהשוואת לתקצוב גופים מתוקצבים דומים
 8. מעורבות חברי וחברות הקיבוצים בפעילות.
 9. הגוף המבקש את התמיכה הוא זה שמפעיל את הפעילות בפועל.

הערה: "התנועה הקיבוצית" כוללת את כל הארגונים והפעילויות של התנועות ההיסטוריות שהתאחדו לתוך התנועה הקיבוצית ואת כלל קיבוצי התנועה כיום ובעתיד, חברותיהן וחבריהם. 

מידע נוסף

 • מידע בדבר מועדי הגשת בקשות יעודכן באתר בכל שנה ושנה בהתאם לקבלת החלטות של הנהלה רחבה של חבצלת החדשה.
 • חבצלת החדשה לא מתחייבת להוציא קול קורא כל שנה.