דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

טופס בקשה לערבות קמ"ע לבנייה, שיפוץ ורכישה בקיבוץ

שלום רב,

במסגרת מתן ערבות של קמ"ע להלוואות לצורך בנייה, שיפוץ ורכישה בקיבוץ, ברצוננו להביא לידיעתכם/ן את עיקרי הדברים, והנכם/ן מבקשים/ות למלא את הטופס שלהלן.

תנאי ההליך:
1. הערבות מותנית בהסכמת הקיבוץ ובאישור הגורם המממן.
2. היקף ערבות קמ"ע - עד 50% מגובה ההלוואה ובתנאי שלא תעלה על מיליון ו-300 אלף ש"ח.
3. קמ"ע גובה 250 ש"ח בגין פתיחת תיק + 0.3% מגובה ההלוואה (באופן חד-פעמי).
4. עם קבלת מכתב הפניה מהקיבוץ ואישור מתן הערבות, נמציא לכם אישור עקרוני להסכמתינו לערוב להלוואה.

לפרטים נוספים והסברים, ניתן לפנות לצוות קמ"ע:
אתי פלקסר: etif@tkz.co.il  / 052-4899261
אילה חדד: 03-6925299 / 
052-7455331 / ayala@tkz.co.il

מצב משפחתי
סטטוס במקום העבודה
סטטוס בקיבוץ