דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הרשמה לחברות פעילה ב"שבילים" לשנת תשע"ח

"שבילים" ארגון מערכות החינוך החברתי-קהילתי - התנועה הקיבוצית

ארגון באוריינטציה קואופרטיבית, מבית התנועה הקיבוצית. המאגד את כלל מערכות החינוך החברתי קהילתי במרחב ההתיישבותי.

הפועל לביסוס שיתופי פעולה ואיגום משאבים לטובת מענה מיטבי למערכות הקהילתיות.

משמעות החברות הפעילה:

  • קיבוץ/ישוב הלוקח אחריות על מתן מענה חינוכי חברתי ב"בית"
  • קיבוץ/ישוב שבוחר להצטרף ל"שבילים"
  • קיבוץ/ישוב השותף באופן פעיל ב"שבילים", שותף בצוותי עבודה או במשימות
  • קיבוץ/ישוב יוכל להשפיע בהתוויית הדרך, הגדרת משימות וקידום יוזמות רלוונטיות של "שבילים"
  • קיבוץ/ישוב זכאי לצרוך "סל שירותים"
הפורום בו התקבלה ההחלטה להצטרף ל"שבילים" ב"חברות פעילה" - יש לשלוח פרוטוקול של הגוף המחליט ובו נוסח ההחלטה.
(הנתונים שתבחרו לשתף אותנו , יסייעו בבניית מענים ודיוק בהיערכות שבילים  )
פעילות התנועה בישוב או במרכז אזורי (קן/סניף וכו')
מערכת החינוך החברתי פועלת תחת
אילו מסלולים קיימים במערכת