דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הרשמה לתוכניות יהדות ישראלית במועצות האזוריות

כזה ראה וחדש

אנא קראו השאלות היטב וענו בהתאם. 

לשאלות, פניות ופרטים נוספים: רינה לבנון, מנהלת תוכנית "כזה ראה וחדש" - 052-2743111

אנו מבקשים להשתתף בתכנית (סמנו אחת או יותר מבין האפשרויות הבאות):
אנו מעוניינים לקיים את המפגשים בפורום:
אנו מייעדים את התכנית לקבוצה של: