דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

הזמנה לישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (3/2023)

ישיבת מועצת התנועה השלישית לשנה זו תתקיים ביום חמישי י"ט בסיון תשפ"ג, 08.06.23, בשעה 09:00 - באמצעות הזום
לוגו מזכירות התנועה הקיבוצית

על סדר היום

  1. אישור פרוטוקול מועצה 2/2023, מיום 09.03.23.
  2. ממועצה למועצה.
  3. אישור המלצת ועדת הגיוס הרחבה למינוי ענת מרלא ואיילת הריס למנהלות במשותף של אגף חברה וקהילה, ומינוי ענת מרלא כחברת מזכירות התנועה והנהלתה.
  4. הצעת ועדת הבחירות לשינוי פרק ד' לחוברת הכחולה – נוהל בחירת מזכיר/ת התנועה הקיבוצית (הצעת ועדת הבחירות - נוסח נקי, הצעת ועדת הבחירות - נוסח עם תיקונים, דף הצגה למועצה).
  5. השלמת הנהלת חבצלת החדשה:
    נציג הקיבוץ הארצי – אבשלום וילן (נגבה) מחליף את רקפת זהר (עין שמר).
    נציגת התנועה הקיבוצית – רוני שני מור (אילות) מחליפה את סול לביא בן שימול (אלמוג).
  6. קבלת קיבוצים עירוניים לתנועה (מתווה מוצע).

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך. להזכירכם, כציר במועצה מטעם קיבוץ יכול לכהן רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו הקיבוץ.

בברכה,                                                                                                                                     
ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית

מועדי האירוע
מועד תחילת האירוע