דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

ראשי תנועות ההתיישבות לשר הפנים: "די לפגיעת הוותמ"ל בהתיישבות העובדת"

ראשי התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים פנו השבוע לשר הפנים אריה דרעי על מנת להניא אותו מהחלטתו להאריך את תוקף חוק הוותמ"ל או לכל הפחות לצמצמו על מנת להפסיק את הפגיעה בהתיישבות החקלאית ובשטחים החקלאיים
צילום: דנה בר און

במכתב שכתבו לשר הפנים דרשו את ביטול החוק, או, למצער, דרשו מספר הצעות לשיפור ההצעת החוק על מנת למנוע את המשך הפגיעה הקשה בקיבוצים ובמושבים באיזורים רבים בארץ. הכותבים הדגישו כי הוותמ"ל שהחל כהוראת שעה לשעת חירום בלבד, עלול להגיע למצב בו הוא פועל כעשר שנים, דבר חריג ובלתי סביר לכשעצמו.

בפנייתם לשר כתבו בין היתר: "כתוצאה מהחלטות הותמ"ל, נלקחו עשרות אלפי דונמים חקלאיים מהיישובים החקלאיים, וזאת באופן לא מידתי, תוך גרימת פגיעה כלכלית משמעותית, ללא שימוע או תיאום, תוך שלילת זכות הטיעון של החקלאים שנפגעו מההכרזות, ובניגוד לתוכניות המתאר הקיימות".

יחד עם זאת ראשי התנועות ציינו את החשיבות לפתור את מצוקת משבר הדיור  ולכן בהיעדר פתרון אחר, ולתקופה קצובה, ניתן לקיים את הוותמ"ל ובלבד שפעילות הוועדה תתמקד אך ורק בקידום תכנון ביישובי מיעוטים וביישובים בעלי אוכלוסיה חרדית, לאור מצוקת הדיור במגזרים אלה, וכן בהתחדשות וציפוף בתוך הערים, וזאת ללא פגיעה בקרקע החקלאית ובשטחים הפתוחים.

"להפתעתנו", כתבו, "גילינו כי טיוטת החוק החדשה לא רק שמתעלמת מהערות התנועות וגורמים רבים נוספים, אלא שהיא אינה מתייחסת כלל לחשיבות השמירה על השטחים החקלאיים. זאת ועוד, טיוטת החוק מרחיבה את סמכויות הותמ"ל כך שהוא ממשיך להיות כלי אגרסיבי להפקעת זכויות באופן לא מידתי תוך עקיפת הליכי התכנון הרגילים".

בין ההצעות לשיפור הצעת החוק אפשר למנות בין היתר  -

  1. מידתיות בפגיעה בקרקע חקלאית: מוצע כי לא תוכרז קרקע חקלאית למתחם מועדף לדיור, אלא לאחר מיצוי כל הקרקעות שאינן קרקעות חקלאיות. בנוסף, מוצע כי לא תוכרז קרקע חקלאית כאמור, אלא לאחר קיום שימוע אליו יזומנו כל מחזיקי הקרקע החקלאית, ולאחר שקילת כל השיקולים הרלבנטיים, כולל, בין היתר, עוצמת הפגיעה במחזיקי הקרקע החקלאית, וכן לאחר התייעצות עם ראש הרשות המקומית שבתחומה נכלל רוב שטח התכנית הנדונה. כמו כן אנו דורשים כי תקבע תקרה קשיחה שלא תאפשר הכרזה על שטח העולה על 30% מהמשבצת החקלאית של הישוב החקלאי.
  2. שלביות בישום תכנית ובהליך ההשבה: מוצע להוסיף לחוק מנגנון שלביות, הן ביישום התוכנית והן להליך ההשבה אשר יהיה תלוי בשלבי פיתוח הקרקע ויישום התכניות. זאת על מנת למנוע מצבים בהם קרקע חקלאית תושב במלואה אך השימוש בה יתבצע לאחר שנים רבות. בהקשר זה, יצויין כי מתוך מאות אלפי יחידות הדיור שאושרו בותמ"ל עד כה, נבנו בפועל פחות מ- 5% יחידות, בעוד שהחקלאים נדרשו להשיב את הקרקעות, וחלקם אף נאלצו לעקור מטעים.
  3. הגבלת תוקף תוכניות שלא יושמו: מוצע כי יפוג תוקפן של תוכניות אשר עד 30% משטחן לא קודם תוך ארבע שנים מיום אישורן, בכפוף להארכה של שנה אחת נוספת, באישור המועצה הארצית....חוק הותמ"ל הינו הוראת שעה שנועד לקדם ולהאיץ בנייה למגורים וכל כן, ככל שתוכנית לא עומדת בלוח הזמנים הקבוע בחוק, יש לבטלה.

הוספת תגובה חדשה