דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

ראשי ההנהגה החקלאית זועמים על טיוטת ההסכם השנייה שנשלחה בנושא הרפורמה בחקלאות: "איננו רואים כל טעם בהמשך הידברות"

חברי "צוות 6" של ההנהגה החקלאית פנו במכתב לראש הממשלה ולשרי האוצר והחקלאות, בו הם טוענים כי גם התיקונים שנערכו בטיוטה השנייה להסכם בנושא הצומח שנשלחה לעיונם מזעריים ומדגישים ביתר שאת את הפער בין הסיכום המקורי למה שנכתב בפועל. "האחריות לפערים התהומיים בין הסיכום שהושג אצל יו"ר הכנסת לבין הטיוטה האחרונה שנשלחה אלינו, מונחת לפתחכם"
חקלאות בשדות עוטף עזה על רקע טרור העפיפונים. צילום: רפי בביאן
חקלאות בשדות עוטף עזה על רקע טרור העפיפונים. צילום: רפי בביאן

כזכור, לאחר שהובהר לשר האוצר ליברמן ולשר החקלאות ופיתוח הכפר פורר כי הטיוטה הראשונה איננה תואמת במאומה לסיכום שנערך בלשכתו של יו"ר הכנסת, ח"כ מיקי לוי, נשלחה לפני מספר ימים טיוטה שנייה להסכם בנושא הצומח. אולם, לאחר קריאת הטיוטה השנייה התברר כי גם התיקונים שנערכו בה מזעריים ומדגישים ביתר שאת את הפער בין הסיכום המקורי, לבין הטיוטה שנשלחה.

במכתב נטען כי כל ה"גזרים" שהובטחו מותנים פתאום בטיוטה באישור עתידי כלשהו שאין לדעת מתי וכיצד יתקבל. למשל, כלל התקציבים שאמורים להיות בבסיס התמיכה הישירה וההקצאה למחקר פיתוח והשקעות הון, מותנים באישור ועדת הכספים של הכנסת אשר מוגבלת בקבלת החלטות בזמן בחירות. גם התאמת המכסים שמהווה חלק מההסכם, תידון בוועדת הכספים רק לאחר כינונה של הממשלה החדשה. בשל העובדה כי כלל לא ברור מתי תוקם ממשלה יציבה בישראל, ובשל העובדה כי אין כל אפשרות משפטית לכפות על שר האוצר חתימה על העלאת מכס אלה, מתקבלת התחייבות שאין לממשלה הנוכחית שום יכולת להבטיח את מימושה. אפילו תיקונים בצו המכס, שכבר הוסכם בעבר וכפי הנראה תוקנו בשוגג, לא עודכנו בטיוטת ההסכם כפי שצריך.

נוסף על אלה, בניגוד מוחלט לדרישה להכנסת מתכונת דיווח חצי שנתית, שכל תכליתה היא לוודא כי תערך בדיקה שוטפת ומעמיקה אחר יעדי והשלכות הרפורמה ובכלל זה המחירים לצרכן, מחירי היבוא, היקף התמיכה הישירה וכן הלאה, לא נכללה דרישה זו לא בטיוטה הראשונה וגם לא בשנייה. גם התחייבויות ברורות לעניין ביטול האגרה השנתית של העובדים הזרים וסוגיות נוספות כדוגמת ניכוי הוצאות המחיה בידי העובדים, קידום חוק עידוד השקעות הון בחקלאות, וחוק סימון ארץ מקור, קידום הנושא האגרו-וולטאי ועוד הפכו למעורפלות, ובשל תקופת הבחירות היישום שלהן ייצא לפועל, אם בכלל, רק לאחר כינונה של הממשלה החדשה. גם הדרישה לקבלת פיצוי מלא לחקלאים באופן ישיר במקרה של העלאת מחיר המים לא קיבלה מענה.

לעומת זאת, טוענים בהנהגה החקלאית כי "ככל שהדברים נוגעים לסעיפי הגנת הצומח אין ניסוחים פתלתלים כדוגמת "גורמי המקצוע באגף התקציבים ימליצו" או "שגורמי המקצוע במשרד ראש הממשלה יפעלו", אלא שהדברים חדים וחותכים. גם ההשפעה ההרסנית שהייתה לפעימה הראשונה על גידולים מסויימים כדוגמת שום, אוכמניות, פטל ועוד, וגם האמירות בעל פה כי יש לבחון כיצד ניתן לסייע, מקבלות אור חדש כשקוראים את טיוטת ההסכם, שכן אין למגדל אפילו שביב של תקוה כי ייעשה ניתוח מהיר בהתבסס על עובדות ויתוקנו הדברים ככל שיימצא כי אכן הרפורמה הרחיקה לכת במידת מה".

סיומת הטיוטה בה מובהר "כי אין באמור בסיכום זה בכדי לכבול את שיקול דעתם השלטוני של הממשלה, או של שר האוצר או של שר החקלאות ופיתוח הכפר בכל עניין ובפרט, בקביעת מכסים ובקידום חקיקה שבסמכותם ולא יראו בכך משום סתירה לאמור מעלה", מהווה חותמת ועדות לחוסר האמון של ארגוני החקלאים בקידום מהלכים.

בסוף מכתבם כותבים חברי צוות 6: "לאור כל האמור לעיל, וכפי הנראה מסיבות משפטיות שאינן בשליטתכם, הרי שאיננו רואים כל טעם בהמשך הידברות, ועל כולנו להמתין לממשלה הבאה עת יחודשו השיחות, ונוכל לקיים שיחות מקצועיות לאחר לימוד וניתוח מושכלים של מה שקרה לאחר הפעימה הראשונה ומה צפוי לקרות לאחר ההפחתות ממרץ 2022 . האחריות לפערים התהומיים בין הסיכום שהושג אצל ח"כ מיקי לוי לבין הטיוטה האחרונה שנשלחה אלינו מונחת לפתחכם, ללא קשר אם האשמה נעוצה בהיבטים משפטיים בשל הבחירות הקרובות, או מסיבה אחרת עלומה כלשהי. כעת משלא ניתן להגיע לסיכומים יש לעצור מיידית את המשך הפחתת המכסים, עד אשר נגיע להסכם אשר יבטיח את עתידה של החקלאות הישראלית והייצור המקומי".

מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר: "מאסנו במשחקים של אנשי האוצר, ובחוסר היכולת של שרי האוצר והחקלאות להעמידם במקומם. מקומם להיווכח  שמה שסוכם - הוא לא מה שיהיה, מרגיזה המחשבה שכך זה תוכנן מלכתחילה. לאחר שנה של התחמקויות ומריחות תוך הטלת רפש בלתי פוסקת, כלפינו, הצלחנו להתכנס לסיכום עבורו נאלצנו להתפשר לא מעט, אולם מתברר שגם דברים שמסוכמים בלשכתו של יו"ר הכנסת אין דינם להתקיים. מטיוטת ההסכם שהועבר אלינו עולה כי כל הגזרות נכנסות לתוקף מידי בעוד כל "הגזרים" נשארים על הקרח וממתינים להכרעת כנסת עתידית שאיש אינו יודע איך תיראה. כמייצגי ציבור אין בסמכותנו לקבל סיכום מעוות כל כך.

אנחנו קובעים בצער כי מהלך ההידברות מיצה את עצמו. ידע ראש הממשלה לפיד וידע כל הציבור בישראל מי הם הנושאים באחריות לכישלונה המחפיר של הרפורמה בחקלאות".

לחצו כאן לקריאת המכתב המלא ששלחו "צוות 6"

הוספת תגובה חדשה

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.