דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

קיבוץ שמיר נרתם: תרם לקרן המסייעת לקיבוצים המתקשים לשלם את "פנסיית הרשם"

קצבת הפנסיה המחייבת (40% מהשכר הממוצע במשק) - 4,692 ₪ בחודש. הנהלת הקרן, שהוקמה ביוזמת הארגונים הכלכליים האזוריים והתנועה הקיבוצית, מקבלת החלטותיה בהתאם לקריטריונים המגדירים מי הקיבוצים שחבריהם יהיו זכאים להסתייע בכספי הקרן
קיבוץ שמיר. התמונה מתוך הבלוג "נעמוש - מסע בזמן לתקופת מלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור" של שלמה מן
קיבוץ שמיר. התמונה מתוך הבלוג "נעמוש" - מסע בזמן לתקופת מלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור" של שלמה מן

קיבוץ שמיר החליט להעביר תרומה – בשנה זו וסכום דומה גם בשנה הבאה - לקרן סל"ע התנועתית, שהוקמה בשנת 2015 על ידי התאחדות הארגונים הכלכליים והתנועה הקיבוצית במטרה לסייע לקיבוצים המתקשים בתשלומי הפנסיה המחייבת לחברים גמלאים, כפי שנקבעה בתקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש, ולגמלאים בקיבוץ זה אין מקורות הכנסה נוספים זולת קצבת הביטוח הלאומי.

הכנסות הגמלאים בקיבוץ המתחדש כוללות קצבת פנסיה מחייבת ('פנסיית הרשם') בגובה 40% מהשכר הממוצע במשק, לפחות (4,692 ₪), וקצבת זקנה מהביטוח הלאומי. מספר קיבוצים מתקשים לעמוד בתשלום 'פנסיית הרשם' לחברים גמלאים, ולעזרתם נרתמת קרן סל"ע המסייעת בהשלמה ל-80% מגמלת הפנסיה המינימאלית הקבועה בתקנות. כמו כן, נקבע סיוע מיוחד לחברים פנסיונרים החיים בגפם וכן לחברים המוגדרים סיעודיים. עיקר הונה של הקרן מקורו בקיבוצים שביצעו מהלך של מכירת אחזקות או שליטה בתאגיד והסכימו לתרום 1% מהתמורה לטובת קצבאות גמלאים מקיבוצים אחרים.

ראשת אגף חברה וקהילה בתנועה הקיבוצית העומדת בראש הקרן, ד"ר אילת גלס, הודתה לקיבוץ שמיר, ואמרה כי "נושא הפנסיה והדאגה לביטחון הסוציאלי של הוותיקים הוא מהנושאים החשובים לכולנו, ובאים בו לידי ביטוי ערכים נאצלים של ערבות וסולידריות". מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר, הודה לקיבוץ שמיר וציין כי "בתחילת הסדר הקיבוצים בוטלה הערבות החוקית בין הקיבוצים, ולפיכך אין חובה פורמלית לעזור, אבל יש חובה מוסרית ואותה ניתן לקיים רק באמצעות תרומות".

הנהלת הקרן, באישור מזכירות התנועה, פועלת על פי קריטריונים ברורים להגדרת הקיבוצים שחבריהם יהיו זכאים להסתייע בכספי הקרן. קיבוצים אלו צריכים לקבל את אישור רשם האגודות, אישור הארגון הכלכלי ואישור התנועה שאכן אין ביכולתם לשלם את הפנסיה הקבועה בתקנות. האישור לקיבוץ נבדק אחת לשנה. נכון להיום אושר לחברים מארבעה קיבוצים להסתייע בקרן. החברים הפנסיונרים בקיבוץ המוכר כזכאי לסיוע, מתבקשים לחתום על תצהיר הכנסותיהם. רק החברים שסך כל הכנסותיהם ממקורות שונים (להוציא ביטוח לאומי), אינם מגיעים לגובה הפנסיה המוגדרת בתקנות, מקבלים סיוע מהקרן. לכך נקבעו הגדרות וכללים. בהנהלת הקרן יושבים נציגי התנועה הקיבוצית, נציגי הארגונים הכלכליים וכן נציגי ציבור שנבחרו על ידי מזכירות התנועה.

הוספת תגובה חדשה