דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

קול קורא - סיוע לבעלי צרכים מיוחדים בקיבוצים 2019

מיועד ל:
אנשים עם צרכים מיוחדים בקיבוצים.
מזכיר קיבוץ/מנהל קהילה
מרפאת הקיבוץ/ו.שיקום
המרכז לייעוץ ושיקום
המרכז לייעוץ ושיקום

10, מרץ 2019

 

קול קורא - סיוע לבעלי צרכים מיוחדים בקיבוצים 2019

 

מועצת המנהלים של המרכז לשיקום המורכבת מנציגי התנועות הקיבוציות, החליטה לאחרונה על מתן סיוע אנשים עם צרכים מיוחדים בקיבוצים לשנת 2019

המרכז לייעוץ ושיקום של התנועה הקיבוצית הנו חברה בע"מ המתמחה במתן שירותי שיקום בתחומי התעסוקה, הדיור והפנאי. תהליך השיקום בו מתמחה המרכז מיועד לאנשים עם ליקוי פיזי ו/או קוגניטיבי ו/או מנטלי שלהם נכות או מגבלה בתחום התפקוד האישי, התעסוקתי והחברתי. האוכלוסיות המופנות לשיקום הינן מהקיבוצים, ממשרד הרווחה (מנהל מוגבלויות ), המוסד לבטוח לאומי.

הפניות לסיוע תוגשנה ל 'מרכז לייעוץ ושיקום' על פי הכללים הבאים:
(המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד).

א. זכאים

 1. בנים וחברי קיבוץ המוכרים כנכים ע"י בטוח לאומי וחיים בקיבוץ
 2. המקבלים סיוע ממקורות ממשלתיים, ציבוריים ואחרים - לא יקבלו סיוע זה, (נכי משרד הביטחון, נפגעי פעולות איבה, נכי תאונות עבודה וכו').
 3. ילדים זכאי "אילן" - יפנו לקבלת תרומה ל "אילן הקיבוצית"
 4. תינתן עדיפות לבעלי צרכים מיוחדים עד גיל 59.

ב. יעדי הסיוע

 1. השתתפות בפעילות שיקומית כגון : רכיבה טיפולית, שחיה מקדמת, מועדון חברתי ועוד.
 2. טיפולים פסיכולוגיים, או של עובד סוציאלי.
 3. השתתפות במימון הסעות לפעילויות שיקומיות וחוגים.
 4. נושאים וצרכים ייחודיים שהוועדה תכיר בהם.

ג. הגשת הבקשות

   1.     הבקשה לסיוע כספי, עפ"י הכללים, תוגש למרכז לייעוץ ושיקום, ותידון ע"י ועדה הכוללת:
           צבי מנבר - יו"ר מועצת מנהלים.
           מוליק דור - מנכ"ל המרכז לייעוץ ושיקום.
           אורן יורקביץ - עו"ס, מנהל מקצועי של המרכז
           תמר שי - יו"ר ארגון אהדה
          עדי רמות - פרט ורוחה - אגף חברה תק"צ

 1. הפניה תעשה במכתב בקשה אישית, המופנה ל 'ועדה לבחינת הסיוע'.
   
 2. בעת הפנייה, יוגשו לוועדה המסמכים הבאים:
  שאלון פרטים אישיים, (עמוד א' + עמוד ב' ) טופס ויתור סודיות, אבחנה רפואית ומסמכים רפואיים רלבנטיים, חוות דעת ע"י מומחה בתחום הממליצה על הטיפול/רכישה. פרוט הבקשה יכלול ככל הניתן הצעת מחיר, מקורות מימון נוספים אם קיימים (כגון: קופ"ח, משרד הבריאות וכו').
   
 3. יודגש כי יש לצרף ולמלא את טופס פרטי הסיוע (עמוד ב') וכן מסמכים מצורפים במידה ויש.
   
 4. כל החומר שיגיע לוועדה יהיה חסוי.
   
 5. באם תאושר הבקשה, יועבר הכסף לכתובת ע"פ ההנחיות מפורשות שימולאו בשאלון האישי.
   
 6. את הבקשה ניתן להעביר: בדוא"ל tk19@krc.org.il , בדואר ו/או בפקס.

 

הועדה תבחן את הפניות לפי קריטריונים שנקבעו כאשר גובה הסיוע יהיה עד 3,500 ₪ לכל פניה שתאושר.
הגשת בקשות לסיוע תסתיים בתאריך 30.6.2019. בהמשך הועדה תדון בפניות שיתקבלו ותפרסם החלטותיה במהלך אוקטובר. מועד קבלת הסיוע לפניות שיאושרו יהיה במהלך חודש נובמבר 2019.
בשאלות ובהתייעצויות לגבי הגשת הבקשות ניתן להתקשר אל חברי הוועדה במשרד.
במידה ויש בקיבוצכם בעלי נכויות הנזקקים לסיוע, נודה לכם אם תעבירו אליהם חוזר זה והשאלונים הנלווים.

 

בברכה,
מוליק דור - מנכ"ל
צבי מנבר - יו"ר מועצת מנהלים

הוספת תגובה חדשה