דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

עולם האגירה בקיבוץ - סקירת אפשרויות

בדומה לכניסת הסולארי לקיבוצים בהובלת מספר חברות יזמיות סולאריות, גם כעת חברות היזמות הסולארית וחברות נוספות המתמחות באגירה מביאות הצעות לקיבוצים, וחשוב שנשמר לעצמנו אפשרויות לשינויים והרחבת האגירה בעתיד מבלי שנאבד יכולת שליטה. בני רגיל, אחראי תחום אנרגיה בתנועה הקיבוצית סוקר את הפרויקטים האפשריים בתחום אגירת האנרגיה
מערכת אגירת אנרגיה תת קרקעית בקיבוץ יהל של חברת אוגווינד שאוגרת חשמל כאוויר דחוס. צילום: אוגווינד
מערכת אגירת אנרגיה תת קרקעית בקיבוץ יהל של חברת אוגווינד שאוגרת חשמל כאוויר דחוס. צילום: אוגווינד

ההתפתחויות בתחום האגירה בארץ ממשיכות בקצב מהיר עם שינויים משמעותיים ברגולציה. לצד היתכנות כלכלית ישנם גם שיקולים של ביטחון אנרגטי וניהול מערכת החשמל הקיבוצית. כיום הרגולציה מאפשרת קיומם של מספר סוגים שונים של פרוייקטים כפי שמתואר להלן מהגדול לקטן, מבחינת מוסדות התכנון (ניתן לראות את הסיווג בטבלה המצורפת):

 1. אגירה במתח עליון: רשות החשמל הוציאה מכרז ראשון לנושא למתקני אגירה בגודל של 16-150 מ"ו. שלב הגשת ההצעות נקבע ליוני 2024.  ההליך המכרזי שונה מאוד מההליך שנקבע ברשות לשילוב של מתקנים פוטו וולטאים.
   
 2. אגירה במתח גבוה: ניתן להקים אגירה ללא מכרז מחוץ לשטח מחלק היסטורי על בסיס מקום ברשת בשטח בייעוד הנדסי, תעשייה ולאחרונה נוספה האפשרות מבחינת מוסדות התכנון להקים מתקני אגירה במתח גבוה גם במבני משק ואחסנה - סעיף 19 לתמ"א 1. הפרוייקטים כרוכים בביצוע תשלום לרמ"י של 70 אלף ₪ למגוואט שעה וגריעת מכסת תעסוקה ביחס 1:1. 
  סיווג מתקני אגירת אנרגיה של מינהל התכנון
  סיווג מתקני אגירת אנרגיה של מינהל התכנון

   
 3. אגירה נלווית למתקן PV קרקעי/מאגר: החברות הסולאריות בעלות המתקנים הקרקעיים חותרות להוסיף למתקנים רבים אפשרות אגירה שתאפשר שיפור כלכלי במכירת החשמל מהמתקן במודל השוק. לשם הקמת מתקן אגירה נלווה ל-PV קרקעי נדרש אישור הקיבוץ. לאור השינוי היסודי במכירת החשמל מהמתקן, רצוי כי הקיבוץ יבחן שינוי של תנאי ההתקשרות הראשוניים לשיפור התקבולים לדונם.
   
 4. אגירה קיבוצית: ניתן לראות עניין רב בקיבוצים וגם התקדמות והקמת מתקני אגירה ראשונים (ראו דיאגרמת עוגה שמציגה את מצב החדירה של מתקני אגירה אלו לקיבוצים). הקיבוצים מקימים לרוב בשותפות בהובלת יזמיות האנרגיה המוכרות בקיבוצים, זאת לצד מתווים פחות נפוצים בהם הקיבוץ מבצע לבד או היזם מקים שלא בשותפות. האגירה ברמה הקיבוצית בהיקף של מגה-וואטים בודדים, מהווה חלק אינטגרלי מרשת החשמל הקיבוצית ומביאה עמה מספר יתרונות לקיבוץ ונקודות לבחינה  לצד הכלכליות:
 • הגדלת ההנחה ברכישת החשמל - האגירה מאפשרת להימנע מרכישת חשמל בשעות הפסגה ובכך גם מאפשרת הגדלת ההנחה ברכישת החשמל להנחה דו ספרתית באחוזים מהפסגה ומהשפל. גם לקיבוצים שאינם מציבים אגירה בשטחם קיימות אפשרויות לשפר את ההנחה לשעות שאינן פסגה אך כנראה לא לרמה של הנחה דו ספרתית. כל זאת, בהתאם להסכמים שחתם הקיבוץ ולמו"מ.
 • תעריף מכירת חשמל - על פי אסדרת הרשות ניתן להרחיב מערכות סולאריות במתח נמוך ללא פגיעה בתעריף וגם למכור חשמל מהאגירה לפי תעריף מתמרץ שפרסמה הרשות. האסדרה מאפשרת לחבר מתקן אגירה למתקן סולארי (קיים או חדש) על מנת להגדיל את כמות האנרגיה המיוצרת ולנצל את תשתית החלוקה טוב יותר. התעריף המשלים לאגירה למש"ב פסגה קיץ יעמוד על 134.24 אג' לקוט"ש למתקנים בהספק של עד 300 קילוואט ועל 120.11 אג' למתקנים בין 300-630 קילוואט. התעריף המשלים למש"ב הפסגה חורף יעמוד על 93.20 אג' לקוט"ש למתקנים בהספק של עד 300 קילוואט ועל 88.39 אג' למתקנים בין 300-630  קילוואט. בעונות המעבר המחיר יהיה נמוך משמעותית!
 • אפשרות גיבוי בחירום בהעדר חשמל מרשת ההולכה של חח"י – האגירה יכולה באופן עקרוני להיות גיבוי לאספקת חשמל לקיבוץ. לשם כך דרושה עוד חומרה ועבודות חשמל משמעותית מעבר לעלות הסוללה עצמה. ככלל אצבע העבודות מוסיפות לפרוייקט האגירה עלות של כחמישית נוספת מעלות הפרוייקט. עלות זו חסרת תועלת כלכלית עקרונית.
 • בעת הקמת מתקן אגירה קיבוצי - רצוי בשלב התכנון לכלול לכל הפחות הכנה לאפשרות של גיבוי מערכת החשמל הקיבוצית גם אם לא מבצעים כיום.
 • ניהול מיקרוגריד - הסוללה בקיבוץ מצריכה גם תוכנה לניהול ומכניסה אותנו עמוק יותר לעולם ניהול המיקרוגריד- תכלול הייצור והצריכה בקיבוץ באופן מיטבי תוך איסוף מידע טוב יותר, נושא שצפוי להתפתח משמעותית בשנים הקרובות.
 • הרגולציה להקמת האגירה ברמה הקיבוצית - רמ"י מאפשרת הקמת מתקן עד 200 מ"ר בפטור מעסקה ומתשלום (ראו נוהל רמ"י מה-12.2023), כאשר מבחינת רמ"י מדובר במתקן נלווה למתקן PV גגות קיים, עד כה אין הקפדה יתרה מטעם רמ"י על הקשר בין אגירה למתקן PV כלשהוא. מבחינת מוסדות התכנון נדרש היתר בניה מכח תמ"א 19/1 בלי צורך בתוכנית מסובכת. 
מתקני אגירה בקיבוצים
מתקני אגירה בקיבוצים
 1. אגירה ביתית: מערכות PV ביתיות יכולות להוסיף פונקציית אגירה לצורכי חירום או הסטת צריכה לשעות זולות לצרכן עם מונה תעו"זי. נוכח העלויות כרגע הבסיס לרכישת מערכות אגירה בלבד הוא הצורך בביטחון אנרגטי. הוספת האגירה מצריכה בעיקרון ממיר היברידי שעד לאחרונה היה נדיר בארץ, מדובר בהסבה של עשרות אלפי שקלים.. מעבר לאגירה הנ"ל הולכות ומתפתחות גם אפשרויות של סוללות ניידות לרמת הבית במחירים של אלפי שקלים בודדים.
   
 2. אגירה ברכבים חשמליים: יותר ויותר רכבים חשמליים כוללים אפשרות פריקת חשמל מהרכב (V2G/V2L), הסוללות ברכבים גדולות משמעותית מהסוללות הביתיות שמתקינים וככאלו יכולות לספק צרכי חשמל לבית לתקופה של ימים. לשם פריקת חשמל לרשת דרוש מטען רכב דו כיווני, מטענים אלו אינם יקרים או מסובכים במיוחד. צפוי שבשנים הקרובות טעינה ופריקת הרכב החשמלי תהיה גם היא חלק משמעותי בניהול מערך האנרגיה בקיבוץ וכבר היום מועד טעינת הרכב משפיע על מחירי החשמל בקיבוץ ורצוי למצוא מנגנון להסטת שעות הטעינה משעות הפסגה.

לסיכום, בדומה לכניסת הסולארי לקיבוצים בהובלת מספר חברות יזמיות סולאריות, גם כעת חברות היזמות הסולארית וחברות נוספות המתמחות באגירה מביאות הצעות לקיבוצים. בדומה לסולארי שהלך ונהיה מוכר יותר בקיבוצים ועם מעורבות משמעותית יותר מצידנו, חשוב שנשמר לעצמנו אפשרויות לשינויים והרחבת האגירה בעתיד מבלי שנאבד יכולת שליטה.
 

⚡ לעדכונים נוספים, מוזמנים להצטרף לקבוצת וואטסאפ חדשה שנפתחת בימים אלו עבור אחראי אנרגיה בקיבוץ ובה נפרסם עדכונים וכן נאפשר לשתף הצלחות וקשיים.

אנרגיה אילת אילות - האירוע המרכזי של תחום האנרגיה הירוקה בישראל יתקיים השנה בתאריכים 28-29/2 במלון דן, אילת והוא רלוונטי מתמיד לעוסקים באנרגיה מתחדשת בקיבוצים. למימוש הנחה לנציגי קיבוצים (15%) יש לפנות אלי במייל או בפרטי.

למרחיקי לכת - שירותים נוספים שניתן לבחון כתגמול נוסף מהמדינה למחזיקי מתקני אגירה - השלה תדר סעיף 42 בספר אמות המידה רשות החשמל.

בני רגיל, אחראי תחום אנרגיה בתנועה הקיבוצית: benny.r@tkz.co.il \ 050-6233017

הוספת תגובה חדשה