דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

עוד אבן בחומה: חוק השבת העובדים מחל"ת יכלול גם את כל חברי הקיבוצים שהם שכירים, בקיבוץ או מחוצה לו

ביום שלישי אישרה ועדת הכספים של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה (פעימה רביעית) תוך ביטול כולל של הסעיף המחריג חברי אגודות שיתופיות מתחולת החוק. ביוזמתו של שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר התקיימה ביום ראשון פגישה רבת משתתפים של נציגי החקלאים וההתיישבות העובדת, ובהם מזכ"ל התנועה הקיבוצית, עם שר האוצר ישראל כ"ץ
הפגישה עם שר האוצר ישראל כ"ץ בראשון
הפגישה עם שר האוצר ישראל כ"ץ ביום ראשון

עם פרסום הצעת החוק לפני כשבועיים, נדהמו במטה התנועה הקיבוצית לגלות שבניגוד מוחלט ומקומם למטרות החוק, הודרו חברי הקיבוצים – עובדי פנים כעובדי חוץ - כך שהחזרתם לעבודה לא תזכה את מעבידם במענק. ההדרה כללה גם את עובדי הפנים שלא זיכו את הקיבוץ במענק עקב החזרתם לעבודה, וגם את עובדי החוץ שמעביד שיחזיר את חבריהם לעבודה מהעיר השכנה יקבל עבורם מענק אך אם יחזיר את חבר הקיבוץ העובד עבורו המענק ימנע ממנו; בכך יקבל המעביד תמריץ להעדפת עובדים שאינם חברי קיבוץ - אפליה בוטה ומקוממת של חברי קיבוץ ולמעשה של כל חברי אגודות שיתופיות. האפליה נעשתה באמצעות מספר סעיפים המגדירים את תנאי הזכאות, ובראשם סעיף המחריג חברי אגודה שיתופית מרשימת העובדים המזכים את מעסיקם במענק.

צוות המשימה התנועתי המטפל בהסדרת זכויות חברי הקיבוצים, בראשות מזכיר התנועה נזעק לתקן את האפליה המקוממת, שאין לה כל הצדקה והיא סותרת את תכלית החוק ואת מטרות הממשלה. יחד עם גורמים נוספים, ובראשם רשם האגודות השיתופיות, פעל הצוות לתיקון העיוותים בחוק, וסעיף החרגת חברי אגודה שיתופית בוטל והוסר מהצעת החוק.

ביום ראשון, השתתפו נציגי התנועה הקיבוצית ניר מאיר, עו"ד מיכי דרורי, רו"ח דגן לוין, רו"ח ירון רייכמן ועו"ד דוד וינשטיין בישיבת ועדת הכספים של הכנסת שעסקה בהכנה לקריאה ראשונה של הצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020. מאיר אמר ליו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה), ולשאר הנוכחים כי "יש רק סקטור אחד שפשוט זרקו אותו הצידה ולא מדברים עמו. מי שקיבל את ההחלטה לא הוסמך לקבל אותה. כשניהלנו משא ומתן מול רשות המיסים בשנת 2016, עמדנו על כך שאנחנו שותפות של עצמאים, אז כשדנו בוועדה על עצמאים לא ספרו אותנו כי אנחנו לא עצמאים, והיום כשדנתם על הקיבוצים כעובדים בענף של עצמם אתם עומדים לקבל החלטה שאנחנו גם לא מוכרים כעובדים וגם לא לצורך זכאות. הצליחו להוציא אותנו, עשרת אלפים איש מהקיבוצים, מכלל אזרחי ישראל. זה לא בא בחשבון, ועדת הכספים של הכנסת לא קיבלו את ההחלטה הזו, זה משרד האוצר האכיל אותה בכפית. אי אפשר להסכים עם זה ואני מבקש שתלמדו את העניין הזה – זה פשוט לא ייתכן!". לצפייה בדבריו המלאים של מזכ"ל התנועה בוועדה: לחצו כאן.

בפגישה עם שר האוצר ושר החקלאות שהתקיימה ביום ראשון, נדונו שורה ארוכה של נושאים וביניהם, אפלייתם של חברי הקיבוצים בנוגע לקבלת המענקים השונים שמחלקת המדינה בעקבות משבר הקורונה שפגע במשק. המשתתפים דרשו בתוקף להשוות את זכותם של חברי הקיבוצים לפיצוי כמו שאר העובדים במשק. סוכם כי המנכ"לית הנכנסת של משרד האוצר, קרן טרנר, תלמד את הסוגיה בשיחה עם נציגי התנועה הקיבוצית. נושאים נוספים שעלו בפגישה הם רפורמת לולי ההטלה, מתווה החלב, שאלת העובדים הזרים בחקלאות ונושאים אחרים. ההחלטה החשובה היותר שהתקבלה היא דחיית מתווה החלב ב-11 חודשים נוספים, בכדי לתת זמן ליישמו כראוי.

לאחר שלושה ימי דיונים, אישרה ועדת הכספים את חוק השבת העובדים מחל"ת לקריאה שנייה ושלישית במליאה. הנוסח המקורי תוקן ויכלול גם את כל חברי הקיבוצים שהם שכירים, בקיבוץ או מחוצה לו, שיהיו גם הם "עובדים מזכים". במסגרת דרישת חברי הוועדה, להיטיב עם חברי אגודות שיתופיות וחברי קיבוצים, הוסרה הגדרה המחריגה חבר באגודה שיתופית ועובד באגודה מזכאות למענק, ונקבע כי כל עובד, שמתקיימים לגביו יחסי עובד מעביד ומפקידים לעניינו דמי ביטוח לאומי, יוכר במסגרת זכאות למענק עבורו. בכך, נמנעה אפליית אלפי חברי קיבוצים העובדים אצל מעסיק שאינו הקיבוץ, שאפשר ולא היו מוחזרים לעבודה בשל הוראת חוק מקפחת ומקוממת. 

לאחר תיקון העוול בחוק ואישור ועדת הכספים, אמר ניר מאיר: "זהו תיקון חשוב המסדיר את מעמדם של חברי קיבוצים רבים כאזרחים שווים, אך מבחינתנו ההתמודדות לא הסתיימה. אנחנו בעיצומו של מאמץ להכיר גם בחברי קיבוצים אחרים, כאלה שאין להם יחסי עובד-מעביד, עצמאיים או עובדי הקיבוץ, ואת זכותם להיעזר במדינה, אם נפגעו במשבר הקורונה."

הוספת תגובה חדשה