דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

נדחתה תוכנית מתאר מחוזית שאיימה על קיבוץ אשבל

התוכנית להכפלת שטחי העיר סח'נין הקימה עליה התנגדות עזה של קיבוץ אשבל השכן, התנועה הקיבוצית, ושורת חברי כנסת ותנועות. בתום דיון שהתקיים ביום שלישי בוועדת המשנה לענייני תכנון עקרוניים (ולתנ"ע) במינהל התכנון, הוחלט להיענות לבקשות המנומקות של המתנגדים ולהקפיא את התכנית
קיבוץ אשבל במבט מלמעלה
קיבוץ אשבל במבט מלמעלה. חיי שכנות טובים

בבסיס תכנית מתאר מחוזית (תמ"מ) בקעת סח'נין תוכננה הרחבה משמעותית, הנדרשת על מנת לספק את אוכלוסיית העיר הגדלה. באשבל מציינים אמנם קשרי שכנות טובים, קיומו של מרכז לקיום משותף, בית ספר דו לשוני באשבל וכי להם אין ספק שסח'נין צריכה להתפתח, אלא שהתכנית המוצעת היא דרקונית, ענקית ומכפילה את שטחה של העיר עד כדי כך שהקיבוץ הולך להיות מוקף מכל צדדיו בשכונות העיר ולהפוך למעין "מובלעת" שלה, וזה דבר שאין בו שום היגיון.

במכתב דחוף לקראת הדיון בולתנ"ע פירטו מזכ"ל התנועה ליאור שמחה ומנהל המחלקה המשפטית עו"ד ד"ר מיכי דרורי שורת נימוקים להתנגדות התנועה לתכנית המוצעת. הנימוקים שפורטו במכתב הם, בין היתר, חשש של 'היבלעות' הקיבוץ בתוך שטח הפיתוח העירוני של העיר סח'נין, תכנון התוכנית על חשבון שטחים בעלי רגישות סביבתית גבוהה. זאת ועוד, בתוכנית לא ניתנה כל התייחסות להשלכות התוכנית על קיבוץ אשבל, לרבות בהיבטים ביטחוניים, וככלל מדובר בתוכנית פוגענית אשר המתעלמת לחלוטין מקיומו, צרכיו ותרומתו של הקיבוץ.

בתום הדיון הוחלט כאמור לדחות את התוכנית, שאולי תעבור התאמות ותיקונים הנדרשים כדי שתכיל צרכי כל הצדדים המעורבים. 

הוספת תגובה חדשה