דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

מלגות מחקר מיד טבנקין לשנת תשפ"ב

'יד טבנקין' מקיים קרן מלגות המיועדת לקידום עבודות מחקר אקדמיות לתואר שני או שלישי ולחוקרים עצמאיים
לוגו יד טבנקין

קרן המלגות של יד טבנקין תעניק בתשפ"ב מלגות עידוד לעבודות מחקר בנושאים הבאים:

  •  קיבוץ והתיישבות שיתופית בארץ
  •  תנועת העבודה היהודית בארץ ובתפוצות
  •  תנועות נוער ציוניות בארץ ובתפוצות
  •  קבוצות שיתוף, ייעוד והכלה בארץ ובעולם
  •  חינוך (אספקטים חברתיים)

המלגות בגובה 4,000 ₪ למלגה, מיועדות לעבודות מחקר של תלמידי תואר שני או שלישי ושל חוקרים עצמאיים וייקבעו ע"י ועדה אקדמית. ניתן להגיש בקשות עד כ"ז בטבת תשפ"ב - 31.12.2021
 

מלגת יעקב עובד לעידוד חקר הקהילות השיתופיות בישראל ובעולם:

  • המלגה המוצעת הנה על סך 10,000 ₪ למלגה
  • המלגה תינתן רק למחקר העוסק בהשוואה בין קהילות שיתופיות בארץ לקהילות שיתופיות בעולם. (הוועדה לא תבדוק הצעות שאינן עונות על דרישה זו)
  • הזכאי/ת למלגה יקבעו על-ידי ועדה משותפת ליד טבנקין, משפחת עובד וחוקרי אקדמיה בכירים, בתום בחינת כלל פניות מבקשי המילגה. על הפונים לשלוח פירוט נושא המחקר ותכנית המחקר כולל ראשי פרקים וביבליוגרפיה עד לתאריך: 31.12.2021

לחצו כאן לנוהלי הענקת המלגות וטפסי בקשה

הוספת תגובה חדשה