דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

מדיניות שכר - הצעה לדיון

לוגו תנועה

המטרה: יצירת מדיניות שקופה בקביעת מדיניות השכר והתגמולים שתשקף את ערכי הקיבוץ המתחדש ותקדם את המגמות להנעת עובדים, שליטה בעלויות ותחרותיות. זאת, בכפוף לתוצאות העסקיות וליכולת הכלכלית של הקיבוץ ותאגידיו והמצב המאקרו כלכלי, כפי שמובחנים משנה לשנה.

כללים למדיניות

 • תשתית לטיפול עקבי ומתמשך במערכת התגמול לכלל העובדים .
 • מדיניות שכר תקפה לשני סוגי אוכלוסייה – חברים שאין לגביהם יחסי עובד מעביד ושכירים שיש לגביהם יחסי עובד – מעביד.

הערכים המרכזיים של הקיבוץ, שבאים לידי ביטוי בשכר ובתגמולים בקיבוץ :

 • מקצועיות  
 • חדשנות
 • פיתוח מקצועי והרחבת הידע בתחום העיסוק
 • אחריות
 • נכונות למאמץ ולהשקעה
 • התמדה/ותק בענף

עקרונות תמחור המשרה בסיסי

  • בחינת ערך חליפי (הערכת "מחיר השוק" לאותה משרה)
  • היקפי אחריות (מקום במבנה הארגוני, כפיפים, תקציבים)
  • התייחסות לניסיון ולוותק המקצועי (הערך המוסף שמביא איתו העובד לתפקיד)
  • שיקול דעת פנים ארגוני (משקל וסדר עדיפות פנימי לערך המשרה, בנוסף למחיר השוק)
  • התייחסות להשכלה הרלוונטית למשרה
  • יכולת הענף או הקהילה לשלם.
  • התייחסות לביצועים של העובד (מחייב מדידה, מנגנוני הערכה ומשוב)

יש לשים לב, כי בכל משרה יתקיים שוויון מוחלט בשווי המשרה לנשים ולגברים!

 

עדכוני שכר

עקרון בסיס
עדכון שכר, בשונה מתגמולים אחרים, ינבע מהמדדים הבאים:

 • התקדמות מקצועית/ארגונית
 • הרחבת סמכויות/מטלות
 • שיפור תוצאות עסקיות של מקום העבודה
 • התייעלות בכוח אדם במקום העבודה
 • ותק בתפקיד
 • (התאמה לצווי הרחבה)

התהליך

דצמבר- כחלק מהתוכנית השנתית בעסקים ובקהילה  מומלץ להקצות סכום מסך עלויות העבודה לעדכוני שכר ( בד"כ אחוז מעלות השכר, 2-5%)

 • ינואר- יתקבלו פניות ממנהלי ענפים (וכן פניות ישירות של חברים) לעדכון שכר בהתאם לקריטריונים.
 • פברואר-  מנהל מש"א יציג את ריכוז הבקשות  ועלותם למנהלי העסקים והקהילה.
 • מרץ- צוות שכר יתכנס, יבדוק ע"פ הקריטריונים את הבקשות של מנהלי הפעילויות ויקבל החלטות, על סמך הצגת הנתונים.
 • מש"א ידווח למנהל הענף על ההחלטות שהתקבלו בעניינו. והוא יוציא מכתב עדכון לעובד, עם העתק למנהל מש"א ולחשב השכר.
 • חבר המעוניין לערער על ההחלטה יוזמן לפגישה עם צוות שכר שישקול את החלטתו בשנית.
 • דיוני צוות שכר ימשכו לאורך חודש אפריל ולא יפתחו שוב עד לשנה הבאה.

 

צוות שכר: מנהל קהילה, מנהל עסקי, מנהל מש"א, מנהל כספים + 2 נציגי ציבור (יתכן מפורום מש"א).

צוות שכר בכירים: יו"ר הקהילה, יו"ר הנהלה כלכלית, מנהל מש"א (או חבר ה. קהילה וחבר ה. כלכלית)

הוקרה –

תגמול חד פעמי לעובדים בעסק ובקהילה. מיועד להצטיינות שנובעת מהשקעה אישית, מאמץ, יוזמה, אחריות גבוהה. בד"כ לא תגמול כספי, אך יש למצוא מקור כספי להוקרה זו.

סוגי הוקרה -  צימר, מסעדה, תלושי שי וכו'. ההחלטה – בידי מנהל הענף ובאישור מנהל קהילה/ עסק.

המעשה ילווה בפרסום פומבי, ע"י מנהל הפעילות.

 

שכר פנסיונרים

א. חבר בגיל 67 וחברה בגיל 64 יפרשו מעבודתם לפנסיה.

ב. המשך העסקתם בקיבוץ/בענף יהיה במסגרת הסדר עבודה אישי חדש, כפוף לצרכים ולדרישות התפקיד. או תפקיד אחר מתאים.

ג.  פנסיונר שממשיך לעבוד במשרה מלאה יקבל את משכורתו המלאה מהענף, עד שיצא לגמלאות, או שהיקפי המשרה שלו יקטנו.

ד.  פנסיונרים מעל גיל הזכאות לקצבת זקנה מהביטוח הלאומי, ב"תקופה המותנית", שלא חתמו על בקשה לביטוח לאומי ועומדים בקריטריונים בסעיף ב', ימשיכו במשרתם המלאה כרגיל, כולל תנאים סוציאליים.

ה. פנסיונרים, שחתמו על בקשה לקצבת זקנה מהביטל"א וקיבלו אותה, יועסקו ע"פ ההגדרות של ביטל"א (מסגרת של חצי משרה /שכר פחות מ-4500 ש"ח ), באם יתאפשר ע"פ דרישות התפקיד בסעיף ב'.

ו. במקומות שהוגדרו מראש "תעסוקת פנסיונרים", יקבל העובד גמול חודשי, שהינו 15-20% משכר המינימום במשק.

 

תגמול לעובדים מסוגי אוכלוסיה שונים:

 1. חברים הממלאים תפקיד מעבר לשעות העבודה – יקבלו "מענק עבודה" שעליו לא יגזרו  הפרשות סוציאליות. על סכומים אלה גם לא יוטלו מיסים: ב.ל. מס משלים ומס הכנסה

תפקידים שמעבר לשעות העבודה – רכזי ועדות:

ועדת תכנון, ו. בטחון, ו. פנסיה, ו. ביקורת, רכז צוות השיוך , רשות הדיור, אחראי בריכה, ו. הנצחה

תגמולים

1. בונוס – תגמול שנתי

מטרות:

 • התאמת עלויות העבודה לתוצאות העסקיות – רווח.
 • עמידה ביעדים עסקיים
 • שימור עובדים
 • הבונוס הוא  מנגנון תגמול שנתי שמיועד למנהלים במגזר העסקי בלבד, על עמידה ביעדים.
 • ההחלטה על בונוסים מתקבלת במועצת המנהלים, באחרות המנהל העסקי, על סמך היעדים שקבע. שם מוצגת הסיבה למתן הבונוס.
 • עד לרמה של שכר חודשי.
 • הבונוס ינתן בשכר חודש אפריל, לאחר קבלת תוצאות עסקיות.
 • הבונוס ילווה במכתב ממועצת המנהלים למנהל הענף, מש"א וחשב השכר.

הערה: הבונוס אינו מתייחס לתפקוד המנהל , שממילא אמור להיות מקצועי, לגבש את צוות העובדים ולקדם את הענף. הוא מיועד רק למנהלים, כי הם האחראים על התוצאות העסקיות.

 1. מענק –
 • תגמול חד– פעמי לעובד במגזר העסקי -  שניתן לו עבור משימה מיוחדת, פרויקט שנעשה מעבר לעבודתו השוטפת, רעיון חדש שמשפר תהליכי יצור,  פתרון בעיה מסוימת וכו'. לדיון האם לתת מענק גם לעובדי ענפי קהילה.  
 • ההחלטה בידי מנהל הענף באישור המנהל העסקי.
 • המענק  עד לגובה של 4,000 ₪, ע"פ יכולת הענף.

 

 1. הוקרה –

תגמול חד פעמי לעובדים בעסק ובקהילה. מיועד להצטיינות שנובעת מהשקעה אישית, מאמץ, יוזמה, אחריות גבוהה. בד"כ לא תגמול כספי, אך יש למצוא מקור כספי להוקרה זו.

סוגי הוקרה -  צימר, מסעדה, תלושי שי וכו'. ההחלטה – בידי מנהל הענף ובאישור מנהל קהילה/ עסק. 
המעשה ילווה בפרסום פומבי, ע"י מנהל הפעילות.

 

 

הוספת תגובה חדשה