דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

לידיעת החברים: עודכן סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית לחברי קיבוץ לשנת 2024

במכתב עדכון שנשלח לקיבוצים על ידי המחלקה המשפטית ואגף חברה וקהילה נכתב כי סכום הגמלה המינימלית ("המחייבת") הוא 4,952 ₪. סכום הגמלה המינימלית (יהיה תקף לכל השנה) נגזר מהשכר הממוצע במשק על פי חישוב הביטוח הלאומי, והוא מחושב לפי 40% מגובה השכר הממוצע במשק
קלנועיות בקיבוץ יגור. (צילום: איתי רודן)
קלנועיות בקיבוץ יגור. (צילום: איתי רודן)

סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית לשנת 2024 ("פנסיית הבסיס") לחברי קיבוץ עודכן, והחל מיום 1.1.2024 הסכום הוא 4,952 ש"ח בחודש. במכתב שנשלח אל ממלאי התפקידים הרלוונטיים בקיבוצים מטעם המחלקת המשפטית ואגף חברה וקהילה בתנועה הקיבוצית נמסר העדכון על הסכום החדש של הגמלה, והם התבקשו לשתף במידע את חברי הקיבוץ.

סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית עמוד על 40% מהשכר הממוצע במשק כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי, הוא מתעדכן ב-1 לינואר בכל שנה, ונכון לכל השנה.

במכתבם מזכירים אנשי המחלקה המשפטית ואגף חברה וקהילה כי על פי הכללים הנהוגים והחלטות מועצת התנועה מהזכות לפנסיית הבסיס אין להפחית אלא הכנסות בעלות אופי פנסיוני, על כן אין להתחשב בהכנסות החבר מעבודה או מרכוש או מקצבאות הביטוח הלאומי בקביעת הזכאות לקצבה הפנסיונית (הקצבה מהמוסד לביטוח לאומי מצטרפת לפנסיית הבסיס). זאת ועוד, פנסיית הבסיס ניתנת לכל אחד מבני הזוג בנפרד והיא אינה מותנית בהכנסות בן/בת הזוג. החלטה נוספת של מועצת התנועה היא המלצה לקיבוצים כי לחבר יחיד במשק בית תינתן תוספת לפנסיה בגובה של 25% מפנסיית הבסיס. בהתאם לכך, גובה פנסיית הבסיס המומלצת לחבר יחיד במשק בית החל מיום 1.1.2024 הוא 6,190 ש"ח.

מצ"ב למטה המכתב שנשלח לקיבוצים

הוספת תגובה חדשה