דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

לא להפסיק להשתנות

במפגש הראשון בסדרת מפגשי "לבנות עתיד", המוקדשים לתכנון הקיבוץ היום ומחר, נפרשו נקודות המבט השונות (על קווי הדימיון הרבים ביניהן) של בכירות ובכירים בגופי התכנון, בהקשר למרחב הכפרי בכלל ולקיבוצים בפרט. על שלושה דברים היתה הסכמה רחבה: צריך להיות אופטימיים, לא להפסיק לחדש ולהתאים את התכנון לרוח הזמן, ובעיקר - לא לוותר על מה שחשוב לנו (הקלטת המפגש והמצגות – בסוף הכתבה)
נוף ילדותנו או עתיד ילדינו? צילום: אמיר ירחי, כברי
נוף ילדותנו או עתיד ילדינו? צילום: אמיר ירחי, כברי

איך ייראה הקיבוץ בעתיד הקרוב והרחוק, ועד כמה זה תלוי בנו? שאלות אלה עמדו במרכזו של המפגש הראשון בסדרת מפגשי "לבנות עתיד" שיתקיימו מדי יום חמישי מאמצע ועד סוף יולי (בין 9:00-12:00 בזום). ד"ר אילת גלס, ראש אגף חברה וקהילה, ודגן לוין, ראש אגף כלכלה, פתחו יחד את המפגש והדגישו את הצורך לנהל באופן מושכל את השיח מול המדינה, תוך הבנת צרכי המדינה והתעקשות על שמירת ציפורי הנפש של הקיבוץ  ועל החיבור ההכרחי והנחוץ בין היבטים חברתיים קהילתיים לתכנוניים ופיזיים בקביעת צביונו, חוסנו ואופן צמיחתו של הקיבוץ: שהרי מרכיבי הזהות של קהילה קיבוצית במיטבה, כמו ערבות הדדית, רב דוריות, חינוך ותרבות, ועוד – נסמכים על תכנון שמבטא אותם.

בהרצאת הפתיחה שלו, "ישראל 2048 והקיבוצים", סקר מזכ"ל התנועה ניר מאיר, את הממשק המשתנה והמתמשך שבין תהליכים פנימיים בקיבוצים לתהליכים החיצוניים שמתרחשים סביבנו – תכנוניים, דמוגרפיים ואחרים, בפרפסקטיבה היסטורית וצופה פני עתיד. בדבריו הדגיש ניר את הצורך לשמור על המהות הערכית של הקיבוץ, גם במחיר ויתור על הציביון התכנוני הקיבוצי הנוכחי ותוך הבנה שיש להשלים עם השינויים הצפויים: "שלושת המרכיבים המהותיים של קיבוץ הם קהילה מגובשת, ערבות הדדית והצורך לפעול מעבר לעצמנו. כל השאר זה אלמנטים טכניים. לא נרצה לוותר על שום דבר, אבל כשמתרכזים בעיקר ורוצים לסמן את המהות – זאת המהות," אמר ניר והוסיף: "העיקר הוא הרבה פחות גאוגרפי והרבה יותר ערכי, כי אפשר ליישם ערבות הדדית וקהילה סולידרית גם בבית קומות." ולסיכום קבע: "בדילמה האכזרית – אם לוותר על נוף ילדותנו או לוותר על ילדינו, אני מציע לא לוותר על ילדינו ולהשלים עם כל היתר."

בהמשך לכך נערך פאנל בהנחיית דגן יראל (מחלקת קרקעות), שהתמקד בתהליכים התכנוניים העכשוויים במרחב הכפרי, בהשתתפות אסנת קמחי, סמנכ"לית פיתוח הכפר במשרד הבינוי והשיכון, אהוד יוסטמן, מנהל האגף לתכנון מקומי במינהל התכנון, אורי אילן, יו"ר ועדה מחוזית צפון במטה הדיור, ורענן אמויאל, מנהל בכיר לתכנון ופיתוח הכפר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

כל אחד מהדוברות והדוברים הציג את התפיסה המקצועית ואת המדיניות שמקדם הגוף עליו הוא אמון, על רקע הצמיחה הדמוגרפית המשמעותית הצפויה בישראל ובהתייחס לסוגיות כמו ציפוף, תמהיל בנייה, עירוב שימושים, תעסוקה, חקלאות, תחבורה ועוד.

מחד כל הדוברים רואים חשיבות רבה בשימור הקיבוץ כצורת התיישבות ייחודית ובעלת ערך עבור מדינת ישראל. מאידך, הדוברים הציגו סוגיות מרכזיות העומדות בקונפליקט עם בסיס התכנון ומהות של קיבוץ כגון: מגבלות ביחס לאפשרויות תעסוקה לא חקלאית ועירוב שימושים, קושי ביצירת תמהיל דירות לצורך שמירת הרב דוריות, צפיפויות וכיוצא באלו.  

חלקו האחרון של המפגש עסק בזווית שלנו, באמצעות הרצאות של שני דוברים: מילכה כרמל, ראש תחום תכנון וקרקעות במרכז השלטון האזורי, הציגה את עמדת ותפיסת מש"א כלפי מדיניות מינהל התכנון, המתבססת על העקרונות הבאים לגבי תכנון יישוב כפרי: מרחב פיזי לקהילה רב-דורית מושתתת על ערכי קשר ואחריות לחקלאות, למרחב הפתוח הסובב ולנוף, קיימות, שיתופיות, קהילתיות וסולידריות חברתית. ד"ר מיכי דרורי, ראש המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית, שסיכם את המפגש כולו, חיבר יחד את כל הנקודות ותירגם את ההשפעות שלהן עבור הקיבוצים, תוך סימון הסוגיות שיש לעסוק בהן בתהליכי החשיבה והתכנון – עירוב שימושים, תמהיל דיור מגוון, תעסוקה ומרחבים ציבוריים המאפשרים חיי קהילה משותפים.

המפגשים הבאים בסדרה ירחיבו את העיסוק בסוגיות שעלו במפגש הראשון, באמצעות שיח עם מומחיות ומומחי תוכן, דוגמאות מהשטח ודיונים עם המשתתפים:

22.7.2021 – תכנון קיבוצי במיטבו מהלכה למעשה - איך מחברים בין מרכיבי הזהות הקיבוצית והתמורות שעוברות על הקהילה הקיבוצית לתכנון המרחב הקהילתי?

29.7.21 – פתחו את השער: חברות לכולן/ם בעידן הקניין – איך מתמודדים עם האתגרים שמייצרת המציאות הקניינית והתכנונית העכשווית לקליטה וצמיחת הקיבוץ?

להרשמה לשני המפגשים (ללא עלות): https://forms.gle/5yy88guLces3VYBK8

 

חומרי המפגש הראשון

להקלטת המפגש - לחצו כאן

מסמך עבודה – תכנון יישובים במחוז צפון: https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/decisions_north/he/District_planning_institutions_workdoc_planning_rural_communitites_north_nov19.pdf

מדיניות מגורים ביישוב הכפרי – מרכז השלטון האזורי / מילכה כרמל

https://kibbutzim.b2ecloud.com/controls/handlers/fileshandler.ashx?action=getfiles&fileId=15779

מסמך מנחה לתכנון היישובים במרחב הכפרי – מש"א: https://www.mhh.org.il/uploads/n/1581584594.4069.pdf

מקרקעי הקיבוץ – בין אהבה לשנאה / מיכי דרורי

https://kibbutzim.b2ecloud.com/controls/handlers/fileshandler.ashx?action=getfiles&fileId=15777

 

 

הוספת תגובה חדשה