דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

חוזר בועז מקלר ושות': שינוי סיווג אזורי עדיפות לאומית

בועז מקלר רו"ח, אילן כהן מנהל מערכות מידע.
**המאמר הינו מטעם בועז מקלר ושות', ואינו מטעם התנועה הקיבוצית.
25/28
לוגו משרד בועז מקלר ושות'

בישיבת הנהלת רשות מקרקעי ישראל שהתקיימה ביום 21.10.2020 התקבלה החלטה מספר 4954 בנושא "הוראות מעבר – אזורי עדיפות לאומית".

 

ראו חוזרינו 92/2020 "הנחות אזורי עדיפות לאומית – הוראת מעבר"

 

על פי החלטה 4954 ישובים אשר סיווגם כמפורט בסעיף 4.2.2 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל שונה בעקבות התיקון שנכנס לתוקפו ביום 20.10.2020, ימשיכו ליהנות מהנחות אזור שהיו נהוגות עד לקבלת ההחלטה, וזאת עד ליום 31.1.2021 בכפוף להגשת בקשה מלאה לרבות מסמכי חובה בהתאם לכללי רמ"י עד למועד זה.

ראו רשימת 20 ישובים - שסיווגם ירד.

יודגש כי ישובים שסיווגם עלה, ייהנו מההטבות הנחות אזור כבר ממועד חתימת השר, דהיינו 20.10.2020.

ראו רשימת 17 ישובים - שסיווגם עלה.

לעניין תקרת ההנחה הסוציואקונומית הישובית ראו חוזרינו 90/2020 "תקרת ההנחה הסוציואקונומית בהקצאת מושבים באזורי עדיפות"

 


לפרטים נוספים, אתר המשרד: www.mekler.co.il 
 

למאמרים הקודמים:   תקרת ההנחה הסוציואקונומית בהקצאת מגרשים באזורי עדיפות

                               "התר אגודות מוטה" – התשפ"א

                               הצעה לשינויים במדיניות ההנחות בהקצאת קרקע

                               הערכות לשינויים בהנחות בהקצאת מקרקעין 

                               הגדלת תקן משבצת נחלות בישובים חקלאיים – החלטת הנהלת רמ"י

                               מס רכישה לא ישולם על פיתוח שטרם בוצע

                               מיסוי שיוך דירות וקליטת חברים חדשים בקיבוץ – עדכון חשוב

                               הקטנה משמעותית בפיצוי הכספי לקרקע חקלאית - עדכון

                               שימוש חקלאי הפוטר מהיטל השבחה

                               שיוך דירות - היבטי מיסוי ופרקטיקה

                               סיווג ישובי עדיפות לאומית – עדכון

                               "התר אגודות מוטה" - התש"ף

                               אישורי המיסים הנדרשים בעת מימוש אופציה שניתנה במסגרת החלטה 1470

                               סיווג אזורי עדיפות לאומית בעקבות פיזור הכנסת

                               דברי הסבר של רשות המסים לדוחות מס אישיים של חברי קיבוץ

                               סכנה לצמצום ההנחות בהקצאת מגרשי מגורים באזורי עדיפות לאומית

                               מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע - הבהרות

                               "התר אגודות מוטה" - תשע"ט

                               ישובי עדיפות לאומית בתחום הבינוי והשיכון – עדכון

                              אזורי עדיפות בתחום הבינוי והשיכון

                              הארכת ההנחות בהקצאת קרקע עד 30.11.2018

                             הנחות בהקצאת קרקע באיזורי עדיפות - הבהרות

                             "על החכרת מקרקעין שהיא מכירה יחול מס שבח בלבד"

                            המאבק לביטול אפליית המגזר הכפרי בתעריף דמי הקבורה

הוספת תגובה חדשה