דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

"הסדר הביניים" להיתרי בניה בקיבוצים הוארך עד סוף דצמבר 2025

על פי "הסדר הביניים", יחתום רמ"י על היתרי בניה גם לחברים שהתקבלו לקיבוץ לאחר תאריך 27.3.2007 ("היום הקובע"), רק כנגד חתימת הקיבוץ והחבר/ה על התחייבות לבצע את שיוך הדירות עד ל"מועד הקובע" (סוף שנת 2025)
בנייה
התנועה פעלה להארכת הסדר הביניים. (בנייה בקיבוץ, תמונת ארכיון)

עדכון חשוב לקיבוצים: בישיבתה האחרונה של מועצת רשות מקרקעי ישראל, שהתקיימה בחודש מרץ האחרון, אישרה המועצה להאריך את הסדר הביניים המאפשר חתימת רמ"י על היתרי בניה בקיבוצים שהחליטו על שיוך דירות אך טרם ביצעו את השיוך בפועל, וזאת עד ליום 31.12.25. משום מה, התעכבה חתימת שר האוצר על נוסח ההחלטה, מה שמנע את פרסומה וכניסתה לתוקף. לאחר פעולה נמרצת של התנועה מול משרד האוצר ומול רמ"י, חתם שר האוצר על ההחלטה והיא פורסמה ונכנסה לתוקף החל מהשבוע.

עו"ד ד"ר מיכי דרור, מנהל המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית, מזכיר כי על פי "הסדר הביניים", יחתום רמ"י על היתרי בניה של חברי קיבוץ שהתקבלו לקיבוץ לאחר תאריך 27.3.2007, רק כנגד חתימת הקיבוץ והחבר/ה על התחייבות לבצע את שיוך הדירות עד ל"מועד הקובע" (שכעת הוארך כאמור עד לסוף שנת 2025). בקיבוץ שאינו באזור עדיפות, על החברים למסור לרמ"י גם ערבות בנקאית בסכום של 250,000 ש"ח, באזור עדיפות בסכום של 75,000 ש"ח, ובאזור עדיפות א' וקו עימות - ללא ערבות בנקאית.

לדעת התנועה "הסדר הביניים" הוא הסדר מקפח שיש להסירו, אולם לאור סירוב רמ"י לחתום על היתרי בניה ללא הסדר זה, דבר המונע קליטה ובניה בקיבוצים, פועלת בינתיים התנועה להאריך את ההסדר מעת לעת, עד להשגת פתרון אחר.

הוספת תגובה חדשה