דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

בהמלצת בית המשפט העליון נמחקה עתירתה של עמותת "פנסיה בראש" לתיקון הפנסיה בקיבוצים המתחדשים

ביום רביעי השבוע התקיים דיון בבית המשפט העליון, בפני הרכב שמנה את השופטים עוזי פוגלמן, מני מזוז ודפנה ברק-ארז, בעתירה, אשר הוגשה על ידי עמותת פנסיה בראש וחברים נוספים. הנהגת התנועה הקיבוצית:" נבטיח פנסיה הוגנת לוותיקים בגובה שבו כל קיבוץ יכול לעמוד מבחינה כלכלית. אנו ערבים זה לזה"
צילום: dr. avishai teicher
צילום: dr. avishai teicher

בבסיס העתירה עמדה הדרישה להורות לשר הכלכלה ולרשם האגודות השיתופיות לנמק מדוע לא יתקנו את תקנות הערבות ההדדית, החלות ומחייבות את הקיבוצים המתחדשים, באופן שיקבע כי גמלת הפנסיה (תקציב הפרישה לפנסיונרים) המינימלית תחושב בכל קיבוץ בנפרד על בסיס של 2% לכל שנת ותק מהשכר הממוצע באותו הקיבוץ, כך שגמלת הפנסיה לחבר/ה עם 35 שנות ותק תעמוד על 70% מהשכר הממוצע באותו הקיבוץ.

כזכור, תקנות הערבות ההדדית תוקנו בשנת 2015 והעלו את שיעור גמלת הפנסיה המינימלית ("פנסיית רשם") משיעור של 35% ל-40% מהשכר הממוצע במשק. התיקון התבצע בעקבות החלטות מועצת התנועה הקיבוצית ודיוני "ועדת גילאון", אשר קיימה בשנת 2012 בכנסת מספר דיונים לבחינת הפנסיה בקיבוץ המתחדש. באותו התיקון, נקבע גם כי גמלת פנסיה בשיעור גבוה יותר משיעור המינימום תינתן בהתחשב בותק.

התנועה הקיבוצית ותנועת הקיבוץ הדתי, וכן 104 קיבוצים מתחדשים, הצטרפו אף הם כמשיבים לעתירה ובדומה לפרקליטות המדינה, המייצגת את שר הכלכלה ורשם האגודות השיתופיות, הגישו תגובות מקדמיות לאמור בעתירה ולטיעונים שנכללו בה.

לאחר הדיון שהתקיים, בו הושמעו טיעוני העותרים וניתנו על ידם תשובות לשאלות בית המשפט והתייחסות להערותיו, המליץ בית המשפט לעותרים למחוק את העתירה, ואכן לבקשתם נמחקה העתירה.

"כזכור, עמדת התנועה הייתה ועודנה כי "פנסיית הרשם" הינה סכום מינימום בלבד, וכי בכל קיבוץ וקיבוץ יש לקבוע את גובה הקצבה הפנסיונית בהתאם ליכולת הקיבוץ ובלבד שלא יפחות מהמינימום. ואכן, לפי הנתונים הידועים לנו, כך נוהגים כבר למעלה ממחצית הקיבוצים", אומרים עוה"ד מרב ניב ומיכי דרורי מהמחלקה המשפטית של התנועה. "יחד עם זאת, וכפי שנקבע כבר בדיונים רחבים בתנועה ובקיבוצים, וכך למעשה קבעו גם שופטי העליון, לא ניתן לקבל את דרישת פנסיה בראש אשר אינה סבירה ואינה מעשית". כזכור, מוסיפים נציגי התנועה, המלצת התנועה לקיבוצים היא לשאוף לקצבת פנסיה של 50% מהשכר הממוצע במשק לפחות, אולם זאת בהתחשב במצבו ויכולתו של כל קיבוץ וקיבוץ".

הנהגת התנועה הקיבוצית הגיבה להחלטה כי "התנועה הקיבוצית כולה מחויבת לספק ביטחון כלכלי וסוציאלי לכל החברות והחברים הוותיקים שלנו. זו התחייבות שממנה לא נחזור לעולם. נבטיח פנסיה הוגנת לוותיקים בגובה שבו כל קיבוץ יכול לעמוד מבחינה כלכלית. אנו ערבים זה לזה, ובמידת הצורך נמשיך ונתמוך באמצעות קרן סל"ע לערבות הדדית בכל חברה או חבר שקיבוצם אינו יכול להעמיד עבורם תשלום פנסיה לפי ההמלצה בשל מצבו הכלכלי. לשמחתנו אין מקרים רבים כאלו.
בית המשפט קיבל את ההחלטה הנכונה ובחר שלא להתערב בצורה שבה אנו מקיימים את הערבות ההדדית בקיבוצים. אנו מחויבים להמשיך ולקיימה עבור חברינו הוותיקים. הם זכאים לה בזכות ולא בחסד."

הוספת תגובה חדשה

The Butterfly Button