דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

אחרי חודשים של מאבק: עצמאים בקיבוצים שנפגעו ממשבר הקורונה זכאים לפיצוי ראשון מהמדינה

אנו שמחים לבשר כי לאחר מאבק ארוך, עיקש ונחוש סוף כל סוף יצא לפועל מתווה פיצוי ראשון לחברי קיבוץ עצמאיים שפעילותם נפגעה כתוצאה ממגפת הקורונה. הזכאים הם "עצמאים חיצוניים" (פועלים במסגרת עוסק מורשה נפרד מקיבוצים אך מדווחים כדין באמצעות הקיבוץ) ובעלי שליטה (בעלים של חברה שיש לה עד 5 בעלים)
אחרי חודשים של מאבק: עצמאיים בקיבוצים שנפגעו ממשבר הקורונה זכאים לפיצוי ראשון מהמדינה

כזכור, לאחר שרשות המיסים הכשילה כל מהלך של העברת סיוע לעצמאים חברי קיבוץ, התערבו ראשי מפלגות כחול לבן והעבודה, בהובלת ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בני גנץ ושר החקלאות אלון שוסטר. כתוצאה מכך הטילה הממשלה על מנכ"לית משרד האוצר דאז (שהתפטרה בינתיים), קרן טרנר אייל, להציע פתרון לבעיה. טרנר אייל הכירה בצדקת הטענות שהעלו אנשי התנועה הקיבוצית ונציגיהם, וקבעה שייושם הסדר דומה להסדר הסיוע לעצמאים שאינם חברי קיבוץ, שיועבר לזכאים באמצעו תקציב ייעודי שהועבר למשרד החקלאות בסך 10 מיליון ₪. 

ביום רביעי האחרון פורסם על ידי משרד החקלאות נוהל הסיוע. הנוהל קובע את זכאותם של חברי הקיבוץ לקבלת מענק הסיוע שנקבע לעצמאים ולבעלי שליטה לחודשים יולי-אוגוסט 2020 , זכאות שלא חלה עד כה על חברי קיבוץ. כללי הזכאות ונוסחת הסיוע דומים מאד לכללים שנקבעו למי שאינם חברי קיבוץ, למעט ההגבלה התקציבית, כך שאם היקף הבקשות יעבור את התקציב יקבל כל זכאי מענק חלקי בהתאמה. 

כמו כן, המענק יינתן  על ידי משרד החקלאות, והגשת הבקשה באתר משרד החקלאות כרוכה בהגשת מסמכים המפורטים בנוהל. מועד ההגשה האחרון נקבע ליום 25.11.2020, ועל כן מומלץ לזכאים פוטנציאלים לבדוק את זכאותם וככל שימצאו זכאים להגיש בקשה באמצעות מערכת ההשקעות המרכזית של משרד החקלאות בכתובת האינטרנט: https://tmi.moag.gov.il. ניתן להגיש את הבקשות בצורה מרוכזת על ידי רואה חשבון או יועץ מס מטעם המבקש או באופן עצמאי, אשר יקבלו הרשאה להזנת הבקשות באופן מקוון

מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר אמר: "זו תחנת ביניים משמעותית במאבק עקרוני אותו אנחנו מנהלים כבר למעלה מחצי שנה. אני מבקש להודות בראש וראשונה לשר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר, אשר החל במאמץ עוד בכהונתו כח"כ, התמיד בו כשר, ואף גייס את משרדו בכדי לפתור בעיות טכניות ולוגיסטיות. אני מבקש להודות לחברי הצוות המסורים בהובלת המזכירים ובעיקר לעו"ד דוד ויינשטיין מליפא-מאיר ולרו"ח ירון רייכמן, מנכ"ל ברית פיקוח, שלקחו חלק בפגישות וניהלו את המגעים באופן שוטף. ולבסוף, לידידי מימי ספסל הלימודים, צביקה כהן, סמנכ"ל משרד החקלאות, אשר הקים במהירות וביעילות את מנגנון הסיוע. זוהי כאמור רק תחנה ראשונה. עלינו להבטיח כי האפליה תיפסק כליל וכי מענקים נוספים יעמדו אף הם לרשות היזמים והעצמאיים הקיבוציים."

ראש אגף כלכלה בתנועה הקיבוצית, רו"ח דגן לוין הוסיף כי "סוף סוף הבקענו את מחסום החרם האבסורדי והמקומם על עצמאיים חברי קיבוץ, על לא עוול בכפם. אמנם הבעיה נפתרה באופן חלקי בלבד, באשר היא חלה, בינתיים, רק על החודשים יולי-אוגוסט, היא מוגבלת תקציבית ואיננה חלה על עובדי פנים ועל עצמאיים פנימיים, אך מטה המאבק, בראשות מזכירי התנועות ניר מאיר ואמיתי פורת, הכולל גם את עו"ד מיכי דרורי ודוד וינשטיין ורו"ח ירון רייכמן, רביב ישי ואנוכי נמשיך לטפל בהרחבת הזכאות לכלל התקופות ולכלל הזכאים."

הוספת תגובה חדשה

The Butterfly Button