דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

פרוטוקול ישיבת מזכירות (15/2017) י"א בתשרי תשע"ח, 1.10.2017

משתתפים: ניר מאיר, מיכל ויינברג, גיל לין, הדס דניאלי ילין, גלעד בכרך, רינת גלילי, דגן לוין, גבי אסם,

ח"כ איתן ברושי, נגה בוטנסקי, אסיף איזק, אורית גלאור, אופיר ליבשטיין, מאיה שפיר, אבו וילן,

יוחאי וולפין, נרקיס רגב גביש, אודי אורנשטיין, דניאלה לבנסארט , רועי יסוד, הילית בן צבי.

חסרים: אילן שדה, גורית שמר.

משקיפים: אלי גולדמן, יאיר ריינמן, מיכי דרורי.

משקיפים חסרים: ח"כ חיים ילין, יאיר פז, נעה יפת, ערן סגל.

מוזמנים: עו"ד יעקב אברהמי, ארנון בוכבינדר, האלוף (במיל.) אמנון רשף.

 

יו"ר הישיבה: ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 14/2017 מיום 17.9.2017.
 2. ביטוחי בריאות - יעקב אברהמי
 3. סיכום חמש שנות ניהול איגוד התעשייה הקיבוצית - אודי אורנשטיין
 4. פניית מפקדים למען בטחון ישראל.
 5. עדכונים:
 • התפתחויות בגזרת רמ"י - מיכי דרורי.
 • הקיצוץ הצפוי במכסת המים בחקלאות - אבו וילן.

 

החלטות:

 

   1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 14/2017 מיום 17.9.2017.

 

   1. פוליסת ביטוח בריאות קיבוצית. מוזמנים: עו"ד יעקב אברהמי, ארנון בוכבינדר.

 

בימים אלה נחתמה פוליסת ביטוח הבריאות החדשה, לקיבוצים. עו"ד יעקב אברהמי וארנון בוכבינדר הציגו את יתרונותיה של הפוליסה, וציינו כי זו הפוליסה הטובה ביותר המותאמת לצרכי הקיבוצים וחבריהם. משתתפי הדיון ובהם ד"ר רינת גלילי מאגף החברה ומיכל ויינברג מנכ"לית התנועה, הביעו הערכה עמוקה ליעקב על הצלחתו בשימור הפוליסה כ"נכס קיבוצי".

מזכירות התנועה הביעה את אמונה בפוליסה החדשה, קראה להנהלות הקיבוצים לראות את היתרונות הגדולים הגלומים בה, וציינה כי למרות התייקרות הפוליסה, אנו ממליצים בחום לשמר את יתרונותיה לקיבוצים ולחבריהם.

 

   1. סיכום חמש שנות ניהול איגוד התעשייה הקיבוצית - אודי אורנשטיין .

 

בימים אלה סיים אודי אורנשטיין חמש שנות ניהול ב"איגוד התעשייה הקיבוצית".

אודי סקר בפני חברי המזכירות את אתגרי התעשייה הקיבוצית ואת תפקידו של האיגוד.

והתמקד במאפייני התעשייה כמרכיב מרכזי ב"סל הנכסים המשותפים" המסייעים לקיבוץ לבנות את ייחודו.

בסוף דבריו נפרד אודי מחברי המזכירות אתנו כיהן מתוקף תפקידו.

חברי המזכירות הודו לאודי על פעילותו ועל תפישת העולם הייחודית שהביא לדיוני המזכירות ואיחלו לו הצלחה בתפקידו החדש כיו"ר הוועד הממונה בכרם שלום.

חברי המזכירות איחלו הצלחה רבה למנכ"ל הנכנס אופיר ליבשטיין ולתעשייה הקיבוצית כולה.

עם החילופים בצמרת איגוד התעשייה התפנה מקום בין חברי המזכירות ובישיבתנו הקרובה תמליץ ועדת הגיוס הרחבה על נציג ציבור חדש, למזכירות התנועה.

 

   1. פניית "מפקדים למען ביטחון ישראל" - האלוף (במיל.) אמנון רשף

 

אירחנו בישיבה את אמנון רשף, לבקשתו. הדיון נפתח באזכור, ברוח הזמן, על חלקו הדרמטי של אמנון רשף כמח"ט חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים. האלוף (במיל.) רשף סיפר בהתרגשות כי רבים מלוחמיו היו בני התנועה הקיבוצית וחלקם בנופלי החטיבה היה משמעותי. האלוף (במיל.) רשף .תאר את הגוף שהוא עומד בראשו "מפקדים למען ביטחון ישראל" וסיפר כי הגוף מתכנן עצרת זיכרון ממלכתית ליצחק רבין, במוצ"ש 4.11.2017 , בכיכר רבין. העצרת תעמוד בסימן הקריאה לשמירת שלמות העם.

מזכירות התנועה החליטה לקרוא לקיבוצים ולחבריהם לקחת חלק פעיל ומשמעותי בעצרת וקראה לתנועות הנוער להצטרף.

 

   1. עדכונים:
 • התפתחויות בגיזרת ר"מי:

עו"ד מיכי דרורי תאר את המהלכים הנמרצים שנקטנו בכדי למנוע קבלת החלטה חד צדדית, במועצת מקרקעי ישראל לשינוי חלופת האגודה. אף כי פרוטוקול הישיבה טרם פורסם, ברור כי תוקם ועדה, בהשתתפותנו לבחינת הקשיים עליהם מצביעה שולה בן-צבי. במקביל נראה כי תאריך היעד להסדר הביניים יוארך עד תום דצמבר 2018 .

 

 • הקיצוץ הצפוי במכסות המים לחקלאות:

אבו וילן מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל תאר את כוונת רשות המים לקצץ באופן דרסטי את מכסות המים לחקלאות, תכנית הנגרמת כתוצאה ממשבר הידרולוגי חמור.

אבו וילן וח"כ איתן ברושי ציינו כי צפוי מאבק של ממש על תביעה לפיצוי מהיר ונדיב, שכן הקיצוץ המתוכנן עתיד לפגוע פגיעה אנושה בחקלאות המטעים.

 

 • התפתחויות בהסדר "אלון":

יאיר ריינמן תאר באופן תמציתי את "המרוץ נגד הזמן" שנערך בימים האחרונים בכדי לגייס משקיע לאלון, כך שמתווה ההסדר עם מחזיקי האג"ח, לא יפגע.

 

 

 

ניר מאיר

מזכ"ל התנועה הקיבוצית

קטגוריה