דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

מפגש צעירים עם ח"כ איציק שמולי בקיבוץ יגור


במסגרת תכנית העבודה של המשמרת הצעירה במחוז הקיבוצים הוקם צוות היגוי. תכנית העבודה של הצוות הושם דגש על קיום מפגשים עם צעירים בקיבוצים, על מנת למנף ולצרף חברים צעירים למפלגתה עבודה במחוז הקיבוצים, העמקת הפעילות המפלגתית, הגדלת המפקד למפלגה בקרב הצעירים, היערכות לקראת הבחירות לכנסת, בחירות למוסדות המפלגה ועוד. אנו מתייחסים לקבוצת הגיל - מסיום י"ב עד גיל 35+.  
1. מצורפת הזמנה למפגש בקיבוץ יגור - חשוב להפיץ ולעניין את הצעירים בקיבוצך (בעיקר לקיבוצי האזור). נודה עבור הפצתה לצעירים בכל אמצעי התקשורת.
2. הצוות מתכנן לקיים מפגשים נוספים באזורים שונים, להשגת המטרות הללו.
3. אנו קוראים לכם לסייע ולעזור בפעילות חשובה זו: קיום מפגש, זיהוי חברים צעירים אשר יהיו מוכנים לקחת על עצמם את הפעילות בביתכם בקרב הצעירים.
4. כל מי שמוכן לתת כתף לכך, מתבקש להעביר הפרטים:

    לאילן לדרר (רמת השופט, מ"מ מזכיר משמ"צ): 050-8587717, מייל: ledererilan@gmail.com  או

    לאסף סלע (יגור, אחראי על המפגשים במשמ"צ): 054-5618140, asaf1518@gmail.com

  
אנו רואים חשיבות עליונה לגיבוש פעילים ובניית תכנית עבודה בקרב הצעירים בקיבוצים, על מנת להשיג את המטרה העיקרית שהיא החלפתה שלטון בבחירות הבאות, וטיוב ומיצוב מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.

Image removed.

מועדי האירוע
מועד תחילת האירוע