דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content_top

מרכז הדרכה "שבילים"
"שבילים" - ארגון מערכות החינוך החברתי-קהילתי

content

תכני החג

רקע על חג הסוכות
מנהג הישיבה בסוכה מופיעה מספר פעמים בתורה ומתקשר בעיקר לנדודי עם…
סוכות - מקורות
עודת הסוכות, להזכירנו בעושרנו את העוני. לפי שחייב אדם לזכור בעושרו את…
גלגולו של חג הסוכות
לחג הסוכות קוראים בשמו "חג סוכות" משום שבימי החג נהוג לשבת בתוך סוכה…
שמיני עצרת ושמחת תורה
היום חוגגים בשמיני עצרת בארץ-ישראל את שמחת-תורה. בשמחת תורה מסיימים…