דילוג לתוכן העיקרי
fw_before_content
content

קיבוץ מתחדש

הקליטה לקיבוץ מתחדש

עשרות קיבוצים מתחדשים בישראל, מצפון ועד דרום, קולטים חברים חדשים. לכל קיבוץ אופי ומאפיינים משלו, תרבות והיסטוריה ייחודית, וגם מסלול הדיור והקליטה משתנה מקיבוץ לקיבוץ. עם זאת, לכל הקיבוצים יש גם הרבה מן המשותף.

ככלל, בקיבוץ המתחדש מתקיימת ערבות הדדית בין החברים, הם שותפים יחד בנכסי הקיבוץ ומקיימים מערכת משותפת של חינוך, תרבות, בריאות ורווחה. הערכים הקיבוציים מבוססים על לכידות חברתית וסולידריות: הקיבוץ הוא קהילה רב דורית ודמוקרטית השואפת לקיים חיי יחד משגשגים, תוך דאגה לכל פרט בתוך הקהילה. לצד זה, הקיבוצים מדגישים את ערכי האחריות והמעורבות בחברה הישראלית ופועלים לצורך כך בדרכים שונות.

בקיבוץ מתחדש החבר אחראי לפרנסתו ומחויב לאגרות קהילה המאפשרות לשמר את השירותים המשותפים. החלטות מתקבלות באופן דמוקרטי באמצעות ועדות, באספת הקיבוץ ובהצבעה בקלפי. מערכת הערבות ההדדית מאפשרת מתן רשת ביטחון לחברים שהכנסתם נפגעה, השלמת פנסיה לחברים הוותיקים, סיוע לצרכי הבריאות והסיעוד ודאגה לאנשים עם צרכים מיוחדים.

חברות בקיבוץ אינה רק מגורים ביישוב כפרי והנאה מהשירותים ומאיכות החיים, אלא גם אחריות להמשך קיומו של הקיבוץ: אחריות דמוקרטית - באמצעות השתתפות בתהליכי קבלת ההחלטות, בניהול ובהובלה ואחריות כלכלית. לפיכך, תהליך הקליטה לקיבוץ ובחינת ההתאמה לחברות בו נועדו לאפשר הן לקיבוץ והן למשפחות המועמדים לחברות בחינה והיכרות הדדית ביחס למצופה מהם.

תהליך הקליטה

הקליטה לקיבוץ מתחדש כרוכה בבחינת ההתאמה ההדדית בין המשפחה לקיבוץ בכל הנוגע לאורחות החיים הקיבוציים ומהותם וכן בבחינת היכולת הכלכלית גם ברכישת או בניית בית.

תהליך בחינת התאמה כלכלית יבוצע בדרך כלל בעזרת חברה המתמחה בכך ויכלול דרישה לעמוד ב:

  • הכנסה חודשית שוטפת המאפשרת עמידה בגובה "רשת הביטחון" שהוגדרה ע"י הקיבוץ

  • יכולת קניית או בניית בית בקיבוץ (בהתאם למסלול הדיור הרלוונטי)

  • צבירה פנסיונית בגובה שהוגדר ע"י הקיבוץ

  • תשלום ביטוחי בריאות וסיעוד לפי החלטות הקיבוץ

בדומה לבחינת ההתאמה הכלכלית, גם תהליך בחינת ההתאמה החברתית מבוצע לרוב בעזרת חברה המתמחה בכך ויכלול, בדרך כלל:

  • תהליך הערכה

  • ראיונות והיכרות עם ועדת קבלה וועדת קליטה של הקיבוץ

  • אירוח וביקורים סדירים בחגים ובסופי שבוע

  • בקיבוצים רבים כולל תהליך הקליטה גם מגורים בקיבוץ לתקופה מוגדרת טרם הקבלה לחברות

במרבית הקיבוצים מלווה תהליך ההיכרות והקליטה גם בהשתתפות בפעילות חברתית וקהילתית, ליווי אישי ומשפחתי, סמינרים להיכרות עם הקיבוץ והקהילה הקולטת ועוד.

בתום התהליך, וככל שוועדת הקבלה ממליצה על כך, עוברת המשפחה להצבעה באסיפה ובקלפי על קבלתה לחברות.

ההחלטה להצטרף לקיבוץ היא החלטה משמעותית – מדובר בבחירה לחיות בקהילה המקבלת החלטות משותפות, חולקת חיי תרבות וחברה, אחריות וערבות הדדית. חשוב לקחת זאת בחשבון כאשר בוחרים להצטרף לקיבוץ.

בהצלחה!

(העקרונות המתוארים כאן נכונים למרבית הקיבוצים, אך כמובן בכל קיבוץ יש מסלול מעט שונה).

לשאלות ומידע נוסף בנושא קליטה לקיבוצים, מוזמנים לפנות אלינו במחלקת צמיחה ופיתוח קהילה בתנועה הקיבוצית:

איילת הריס ayeleth@tkz.co.il

ענת מרלא חפץ anat@tkz.co.il

למאגר קיבוצים מתחדשים קולטים - לחצו כאן